Kategorija: <span>Moters diena</span>

Kategorija: Moters diena

***

Keisti tie metai. Jų kaskart daugėja
Paliekančių plaukuos sidabro brydę.
Kas vakar buvo mielas – svetimėja,
Nutolsta praeitin draugai išklydę.

Jauna, graži, širdy visai mergaitė,
Sulaukus metų moteries Balzako,
O skruostai taip jaunatviškai nukaitę,
O akys taip pavasariškai šneka.

Tokie jau metai. Svetimiems lyg vynas
Vilioji, svaigini ir švelniai trauki,
O savas vėl virtuvėje kabinas –
Tai pusryčių, tai vakarienės laukia.

Jauna, graži, širdy visai mergaitė
Sulaukus metų moteries Balzako,
O skruostai taip jaunatviškai nukaitę,
O akys taip pavasariškai šneka …

***

Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto…
Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų…
Kad lietūs nulytų ir skausmą ir kaltę…
Kad sniegas nekristų ant sielos žaizdų…

Kad medžių viršūnėje viltys nutūptų…
Kad vėjai atpūstų geri iš namų…
Kad kartais užsuptų,
Kad kartais užplūstų
Džiaugsmai ir likimai žmonių svetimų…

Kad niekas ir niekur, ir niekaip neskaustų…
Kad niekas nebūtų prie kojų mažu…
Kad viskas iš nieko…
Kad viskas iš naujo…
Kad viskas į gerą…
Kad viskas gražu…

***

Būkime kaip kulkos…
Kurios atjungia vyrams smegenis…
Perskrodžia širdį…
Pereina per kišenę…
…ir išeina kada nori…

***

Būkim stiprios ir moteriškos,
Būkim švelnios ir pažeidžiamos,
kad pasaulis būtų mūsų rankose,
o vyrai po mūsų kojomis.
Su mūsų diena!

***

Mielosios moterys!

Pavasario saulė nušvito meiliai,

Ir juokiasi, širdį vilioja,

Pakilo į dangų aukštai vieversiai

Ir sveikina Jus, nes jau KOVO 8-OJI!

Su KOVO 8-ĄJA, mielosios. Tegul išsipildo jūsų slapčiausi troškimai ir visos gražios svajonės tegul tampa realybe! Būkite laimingos!

***

Lai neišblėsta šypsena,
Lai krenta vyrai tau po kojom,
Ir būk tarytum danguje –
Šiandien Kovo 8-oji!

***

Jūs galit žavesiu, pagalba
Grąžinti taiką ėį sugriautas sielas
Ir pasidalijusius miestus.
Tebus Jūsų šypsena atpildu tam,
Kurs savyje nugali neapykantą.
Jūsų gailestingumas tebūnie
Kiekvieno skausmo atpildu,
Jūsų grožis tebūnie
Nežūstančiu grožybių įkvėpimu.
Ir jūs būkite – iki savo jėgų
Paskutinės ribos –
Tautų išgelbėtojos.

***

Mes gražios kaip deivės,
Mes lepios kaip gėlės,
Mums reikia daug meilės
Ir daug šilumos,
Šią dieną mums žydi
Pavasario gėlės,
Daug džiaugsmo ir meilės
Visoms, visados!
Su Moters diena!