***

Stovim susimąstę, žvelgdami į tolį,
Sverdami mums paliktą senųjų metų svorį.
Ir nedrąsiai tikim, nuoskaudas nubraukę:
"Gal už šito slenksčio laimė mūsų laukia…"

***

Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.

Naujųjų Metų receptas

Imama 12 mėnesių, nuo jų švariai nuvalomas kartėlis, godumas, baimė.
Kiekvienas mėnuo supjaustomas gabalėliais į 30 ar 31 dalį taip, kad atsargų užtektų vieneriems metams.
Kiekviena dalis ruošiama atskirai: viena dalis darbo, dvi – linksmumo bei
jumoro.
Dar pridedami trys šaukštai optimizmo ir vienas arbatinis šaukštelis
tolerancijos, viena dalelė ironijos ir žiupsnelis takto.
Tada visa masė gausiai užpilama meile.
Paruoštas patiekalas papuošiamas mažais dėmesingumo lapeliais ir kasdien
patiekiamas su gera nuotaika ir vienu geros gaivinančios arbatos puodeliu.

 

***

Kai eglės sidabrą barsto
Kai kiškiai palydi pusnynais
Į amžinybę metus
Linkėjimai išsipildo!
Ir norai visi išsipildo!
Tik riekia labai tikėti Tuo,
Ką kitiems sakai.
Linkim paties svarbiausio,
Vienintelio,
Trokštamo,
Būtino –
Stiprybės, kai jėgos senka,
Gyvybės, kai gresia mirtis.
Nežaiskime žodžiais žmonės!
Nežeiskime vienas kito!
Geriau savyje pamąstykim
Geriau tegul kalba tyla.
Linkėjimų laukia pasaulis
Reikšmingų tarytum įstatymas
Galingų kaip amžiaus liepimas
Lyg priesaika mūsų – šventų!
Te norai visi išsipildo
Tebūna šviesu ir gera!
Tik reikia labai tikėti
Tuo, ką kitiems sakai!
(Nekrošius)

***

Ir vėl metus skaičiuosim iš pradžių,
Lyg snaigės delnuose, vėl dienos tirps.
Žavės žiema tyliu, ramiu grožiu,
Į langą zylės belsis, vėtros šėls.
Vėl žvaigždės kris į laukiančias akis.
Ir širdyje prisiminimai dilgčios,
O svajos plačios, ilgesys, rimtis,
Danguj kryžiuosis šalčio žvilgsniu.
Linkim Jum laimės, džiaugsmo ir vilties,
Lai būna sieloje skaidru, ramu.
Kaltes atleiskime vieni kitiems
Ir būkime turtingi gerumu.
Linksmų ir šiltų Jums švenčių!!!!!

***

Tegu širdyse nebūna niekad šalta,
Tegu ir širdgėla, kaip sniegas tirpsta ant delnų.
Tegu nors šią minutę žemėj būna balta,
Ir nė lašelio skausmo ant žmonių.

***

Daug džiaugsmo – tik tyro ir tikro.
Daug svajonių – tik prasmingų ir
Visuomet išsipildžiusių.
Ir viso to, kas daro žmogų laimingą.

***

Už laimės valandas,
Už juokdarį likimą,
Kuris vedžiojo mus už nosies
Ištisus metus,
Už lengvabūdę viltį,
Draugo atminimą,
Už tai,- kad viskas klotųsi gerai…
Pakelkim taurę šiuos metus palydint
Ir Naujus sutinkant!

***

Naujųjų metų naktį,
Kada snigs žvaigždėm,
Kada senas mėnulis,
Susipynęs į dangaus skliautą,
Džiaugsis kartu su žmonėmis.
Būkit laimingi!
Sutikit Naujuosius su viltimi,
Džiaugsmu ir šypsena!

***

Kiekvienam gimusiam angelui
Dievas užrašo ant delno LAIMĘ,
Ant lūpų palieka MEILĘ,
Širdy – TIKĖJIMĄ,
Akyse – VILTĮ!
Lai Jus visada globoja mažas angelas!
Laimingų Jums Naujųjų metų!