***

Baltų kaip sniegas dienų,
Lengvų kaip snaigės rūpesčių,
Didelių džiaugsmų ir
Bent vieno mažo gražaus
Naujametinio stebuklo.

***

Linkiu kaip pasakoj gyventi,
Kad džinas norus pildytų visus,
Kad šypsena nuo lūpų neišblėstų
Ir laimės taurė lietųs per kraštus.

***

Kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Krentančio tiesiai į rankas,
Saulės ir sniego,
Verčiančių šypsotis,
Begalinės laimės ir meilės!

***

Eina metai…
Vieni kažką nusineša,
Kiti kažką dovanoja.
Tegul šie metai atneš
Tik džiaugsmą, skaidrią nuotaiką,
Laimingas minutes ir
Paprastą žmogišką laimę.

***

Kai Nauji metai beldžias į duris,
į praeitį sugrįžtame kiekvienas.
Bet praeitis duris mums uždarys,
palikus pilkas nežinios ražienas…
Ak, kiek svajonių lieka pakely,
neatliktų svarbių darbų ir siekių!
Su nerimu vėl į Naujus eini,
su širdgėla lyg ką brangaus palieki.
Galbūt likimas knygon užrašys,
kokie darbai ir žygiai Jūsų laukia.

Receptas Naujiesiems Metams

Nuo senų dantų gėlimo,
Pilvo skausmo, pašėlimo…
Nuo slogos ir nuo bronchito,
Gripo ir visokio kito,
Nuo per didelio tukimo,
Nuo senatvės ir plikimo…
O svarbiausia nuo šunystės,
Melagystės, tinginystės.
Nuo kvailystės ir kiaulystės,
Pasitaiko ir vagystės…
Reik per dieną gert ne vyną,
O tik darbą – švarų, gryną…
Reikia imti proto lašą,
Sąžinės šaukštelį mažą…
O prieš darbą – šaukštą meilės…
Valgyti tik kai varva seilės.
Nepatartina sėdėti,
Reik krutėti ir judėti…
Reikia juoktis ir dainuoti,
Nesiskųst, neaimanuoti…
Vakarais prisėst prie knygos,
Neįkanda jokios ligos!


Gyvenkim sveikai visais ateinančiais metais!

***

Tesudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Ir išsipildo Jūsų norai
Bei linkėjimai gerų žmonių.

***

"Viena vienintelė permaina, įvykusi per vieną vienintelę sekundę gali būti
kaip tik tai, ko reikia, kad Jumyse nubustų nauja tikrovė." Linkim Jums Naujųjų Metų, kupinų didingų galimybių, džiaugsmo ir vidinės
ramybės.

***

Kad sniegas virstų pinigais,

O šaltis meile ir paguoda,

Kad širdį džiugintų namai

Ir kad užtektų tiek, kiek duota…

***

Te pildosi norai, kad širdis mylėtų,

Kad svajonės nenurimtų, kad laikas neskubėtų,

Švelnumas lūpomis kalbėtų, o neapykanta tylėtų…

Su Naujais!