***

Vilties žvaigždžių

Nušviestais takais

Teateina į Jūsų namus

Laukiami svečiai:

Sveikata, sėkmė,

Džiaugsmas, meilė

Ir namų šiluma.

***

Po uždanga skaidrių žvaigždžių,

Po sniego žydinčiais rožynais,

Tebūna kerinti šita naktis,

Tetrykšta stebuklingas

Naujųjų Metų vynas!

***

Naujų Metų proga linkiu:

Sibirietiškos sveikatos,

Čigoniško linksmumo,

Kaukazietiško ilgaamžiškumo,

Prancūziško skonio

Ir paprastos lietuviškos meilės!

***

Sidabrinėj nakty

Žvaigždės švies sidabrinės.

Sidabrinė diena

Iš už kalno ateis…

Linkim laimės šviesios

Ir sėkmės begalinės,

Linkim džiaugsmo šviesaus

Visais metų laikais.

***

Tą tylią šventą naktį

Pamirškit rūpesčius, vargus.

Tegul Naujieji Metai

Džiaugsmu ir laime

Dosnūs bus.

***

Mažos svajonės stebuklų nakty

Virsta mūsų viltim.

Degančios žvakės ir

Tirpstančios snaigės rodo;

Senieji metai jau baigės!

***

Naujais Metais Jums linkiu,

Kad ūkis klestėtų,

Pinigai birėtų,

Kaimynai tylėtų,

Įstatymai padėtų,

Artimieji mylėtų,

Draugai neišsižadėtų

Ir gyventi būtų gera.