***

Jei vieną dieną tavęs neberasiu –

Iš jūros prišauksiu,

Iš žemės iškasiu.

Numirtum – prikelsiu,

Apaktum – už rankos vedžiosiu

Per vasaras rudenius eisim drauge,

Apkurstum – ausimis tavo būsiu,

Mylėsiu nelaimėj, mylėsiu varge,

Pavargusį, sužeistą – visokį priimsiu –

Nebūsi našta.

 

Karaliumi būsi ar elgeta virsi

Vis tiek aš pažinsiu namo parsivedus,

Duris užsisklendus – nerodysiu niekam-

Mylėsiu viena.

Surasiu ko ieškai – tik tau atiduosiu,

Naktim tavo būsiu, tau būsiu diena.

Išbarsi – tylėsiu

Skaudu bus – kentėsiu,

Tik tavo, tik tavo

 

Aš būsiu…..

***

Tebūna šventės – balto angelo prisilietimas,

teapgaubia jis savo sparnais Jus visus,

teprisiglaudžia, teguodžia, tešildo.

Tegu Jūsų namuose gyvena

Meilė, gerumas, viltis ir laimė.

Teišsipildo visos svajonės ir troškimai.

Būkite sveiki ir linksmi.

Būkite laimingi.

***

Pasveikinkime Kūdikėlį Jėzų

Atėjusį į mūsų širdis,

Jau prakartėlė Betliejuj

Prakalbę gyvulėliai girdis.

 

Šią naktį tenemiega niekas.

Lai savo karštą maldą šneka,

Ir meldžias Dievo Kūdikėliui,

Ir savo nuodėmes išsako.

Atėjo mūsų Atpirkėjas,

Kad mus išgelbėtų nuo pikto

Kad visoje didžiulėje žemėje

Nei pykčio, nei skriaudos neliktų.

***

Saulė šviečia, gamta bunda,

tai Velykos atidunda.

Lai jos atneša daug laimės,

daug margučių ir meilės.

***

Mokėkim gyventi diena, sekunde

Ir savyje išsaugoti kitus.

Tegul mūs dienos veltui neprabėga

Ir jos ilgesnės būna už metus.

O metai eis… Veidai bus rimtesni

Ir juokas jau ne toks skardus.

O vis dėl to, kaip gera,

Kai atgal žvelgi,

O ten matai tiktai gražius metus!

***

Tegul Velykos

dovanos ne tik margučių pintines,

tegul širdys dainuos ir švęs

prisikėlimo minutes!

***

Pavasaris įsibėgėja,

vėl šventės aplankys namus,

ir vėl tikėjimo ir meilės,

linkėjimų gausa užplūs.

 

Tegul velykiniai margučiai

papuoš stalą, o kieme

būrys mažų gražių vaikučių

juso nuridena kalvele.

 

Tad pasimelskime už kiekvienų

namų palaimą,

kuri lydės kasdieną kelyje,

už laimę prisikėlimo dienoje.

***

Mylėkime gyvenimą,

tokį, koks jis yra,

Su druskos sauja

ir liepų medumi.

 

Branginkime gyvenimą

ir tuos, kurie jame

Įspaudžia nuoskaudas

ar šilumą palieka atminty…

 

Šypsokimės gyvenimui

ir jis mums atsilieps,

Sumenkindamas priešus

ir palaimindamas svajones.

 

Mylėkime gyvenimą,

už tai, kad jis yra,

Mylėkime tiesiog,

kad esame jame…

***

Skaistaus dangaus,

gyvenimo pilnatvės,

Ir daug pavasario

žiedų margų,

Teprisipildo laimės

pilnos gatvės,

O namuose ir gera,

ir jauku…

Ir tegul meilės

židinys negęsta,

Tegul svajonės

nuneša laukais,

Lai vaivorykštės

spalvom pražysta,

dienos, metai

ir geri darbai!

***

Metai sukasi verpetais,

O kartu su jais ir mes

Riedame su laiko ratais

Per gyvenimo dienas…

 

Žiupsnį laimės, saują džiaugsmo

prie savęs beglausdami,

Pasitinkame Naujuosius

ir tame gausiam glėby…

 

Sutelpa visi savieji,

kuriuos jaučiame šalia,

Su artėjančiais, mielieji,

su gera, gražia pradžia!