***

Užgimimo stebuklo sulaukus

Prakartėlė nušvito džiaugsmu,

Jam pašvęskim, ką turim brangiausia

Ir atgimkime dvasioj kartu.

***

Kūčių vakarą – ramybės sielai.

Kalėdų rytą – džiaugsmo širdžiai.

Naujųjų Metų naktį – spindinčios laimės.

Visą gyvenimą – Dievo palaimos!

***

Teišsipildo visos viltys

Ir nieko nieko nepristinga.

Tebūna tikros šios Kalėdos

Ir laimės kupini Naujieji!

***

Kai baltas angelas

Tau ranką tiesia,

Imi tikėt, kad greit

Aušra nušvis,

Ir gruodžio ilgesys

Neamžinas –

Ateina Kalėdų džiaugsmas

Ir nauja viltis.

***

Žiemos raudona saulė

Varpinėje supa šventų

Kalėdų maldą ant

Viešpaties delnų.

Lai Jus aplanko meilė

Ir mažas angeliukas,

Atnešęs laimės vardą,

Žvakelėje nutūps…

***

Te nebūna ašarų –

Tik ištirpusios snaigės;

Te nebūna vėjo –

Tik svajonės skriejančios…

Tik skaidri šiluma –

išeinanti i r sugrįžtanti;

Tik gražiausios akimirkos –

Jas beliks susirinkti…

***

Išmokim atleisti.

Išmokim pamilti

Ant angelo sparno

Į dangų pakilti.

Uždekim širdyse

Kalėdų žvakelę,

Tegu ji apšviečia

Kiekvieną kertelę!

***

Yra naktis, kai pasaka bunda,

Kai viskas tampa gyva, kas gražu.

Ir tai užtrunka vos akimirką, sekundę,

O laukiam šito ištisus metus!

***

Pusiaunakčio tyloj tik šerkšnas krenta,

Kažkur žvaigždynų mirgantis lietus.

Išeikim, lydimi suskambusių kurantų,

Į naktį, į Kalėdų naktį, į Naujus Metus!

Tegul jie bus ir saulėti, ir šviesūs

Šakelėj eglės, vasaros daiguos,

Tegul atneš, ko metų metais ieškom

Ir laimė Jus lydės visuos keliuos!

Linksmų švenčių!

 

***

Dienos krinta į baltas samanas.

Iš stebuklų baltumas semiamas…

Tegul būna saugu ir tiršta,

Tegul gruodį pajunta pirštai,

Tegul pėdos – melsvai ir baugščiai,

Te į langą stuksena paukščiai…

Tegul pusė skausmo – nutylima,

Teateina svečiai į šilimą,

Te raštuotas skaras džiovina,

Tepavirsta vanduo į vyną…

Tegul žemė prie saulės glausis…

Taip minkštai – kaip artimas sausis.

(R.Skučaitė)