Kategorija: <span>Rugsėjo 1-oji</span>

Kategorija: Rugsėjo 1-oji

Būsiu pirmokė

Aš jau didelė esu,

Būsiu greit pirmokė.

Gero elgesio daržely

Auklėtoja mokė.

 

Išrikiuoti jau žaislai,

Susodintos lėlės.

Kad sudėčiau žodelius,

Laukia kaladėlės.

 

Aš šiandieną jau galiu

„Mama“ parašyti.

Imsiu knygą į rankas,

Mokysiuos skaityti.

 

/Nijolė Morkūnaitė/

Rudenėlis puošiasi

Gelsta medžiai, vysta gėlės,

Paukščiai skristi ruošiasi,

O senelis rudenėlis

Aukso lapais puošiasi.

 

Ugniaspalvį

Margaspalvį

Aukso rūbą siūdosi,

Net varnėnai

Pramuštgalviai

Pažiūrėti grūdasi.

 

Ko šalna iš pykčio bąla,

Kad senelis puošiasi?

Juk į derliaus karnavalą

Rudenėlis ruošiasi.

 

Kostas Kubilinskas

Rugsėjis

Po langais iš ryto

Obuolių prikrito.

Gelsta klevo lapas –

Rudenėli, labas!

 

Paskutinės gėlės

Liūdi vasarėlės.

Su rugsėju šnekas

Baltas smėlio takas.

 

O mažiesiems gera –

Sąsiuviniai šnara,

Šviečia pirmas lapas –

Mokyklėle, labas!

 

Ramutė Skučaitė

Rudens diena

Ruduo su kraitele

Per lauką į svečius.

Kaštonais išsipuošęs

Kvies klasėn vaikučius.

 

Voriukai tinklą aus

Ir siūs rugsėjui paltą,

Kad klasėje vaikučiams

Nebūtų niekad šalta.

 

Rudens pirma diena.

Surask širdy žodžius!

Varpellių skambesy

Rugsėjis puoš medžius…

 

Z.Sadauskaitė

Vėl dilindi…

Visur vaikai…Koks grožis!

Voratinkliai ant klevo.

Kardelių spalvos, rožės-

Rugsėjis atkeliavo.

 

Dilindi! Vėl dilindi!

Mokyklose varpelis.

Rasos lašeliai spindi,

Prikritęs lapų kelias.

 

Vaikų balsai…Ir gėlės

Mokykloje ant stalo.

Dilindi! Vėl dilindi!-

Aidės širdy be galo…

 

Z.Sadauskaitė

Rudenėlį aš myliu…

Per auksinių lapų tiltą

Rudenuio klevų supiltą

varpeliu rugsėjis šaukia

Į mokyklos klasę jaukią.

 

Din! Garsiau dilin din dan!

Muzika ši- tau ir man.

Bunda raidės, skaičiai kelias,

Laukia knygos ir knygelės.

 

Din din dan! Dilin! Dilin!

Vesk žinių taku tolyn.

Rudenėlį aš myliu,

Ir džiaugiuosi varpeliu.

 

Z.Sadauskaitė

***

Mokykla vėl žieduos…

 

Pasibeldė į langą

Rudenėlio daina.

Atkeliavo į klasę

Vėl rugsėjo pirma.

 

Šypsos saulė nuo ryto.

Kiek akelių šviesių!

Lapų šventei prikrito,

Ranką draugui tiesiu.

 

Rudenėlis svečiuojas,

Šypsenėlės veiduos.

Mokykla vėl atgijo,

Mokykla vėl žieduos.

 

Z.Sadauskaitė

***

Gelsvus lapus rudens vėjas neša,

Laukus gaivina rudenio tyla.

Ir vėl tave, atėjusį į klasę,

Kasryt pasveikins tavo mokykla.

Ji džiaugsis, tavo džiaugsmą pastebėjus,

Nuliūs, pajutus nerimą širdies,

Priglaus tave, lyg motina priėjus,

Ir bausdama lyg motina liūdės.

Su Rugsejo 1-ąja!

***

Tavojoj gyvenimo knygoj

Dar puslapių daugel tuščių.

Reikės juos visus prirašyti

Darbais, širdimi ir žodžiu,

Kad noriai ją imtų skaityti

Kurie po tavęs jau ateis,

Už tavo klaidas ir dvejones

Norės tave kaltint ir teist.

***

O klasėje atrodys taip, kaip buvę

Senų suolų eilė, juoda lenta.

Ir sakinys lyg užrašytas vakar

Su ta pačia gramatine klaida.

Su Rugsėjo pirmąja!