***

Toks mažytis mažytis žmogutis,
su rankytėm, kojytėm – matai?
Išbučiuosim visus pirštukus,
gal po tūkstantį kartų – tikrai!
(Laimingiausia paliks ši diena – kai pasaulį išvydo dukra!)

***

Tu jau esi.
Tu dar nemoki juoktis,
Todėl verki – iš laimės, iš smagumo!
Bet štai,
Ieškodamas Mamos – nusišypsojai…
Kaip gera būti!

 

***

Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Dar apgaubtas stebuklų skraiste,
Ir veidelis dar švyti kaip saulė,
Kai miegodama šypsais sapne…
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, nei klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai dar ilgai…

***

Tai smagu smagu
Bėgti pasitikt draugų! –
Nepavysi, jei veji,
Juk mergytei – jau treji!
(Ramutė Skučaitė)

***

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam
Jeigu šita žemė kam priklauso
Tai pirmiausia, žinoma, vaikams.

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais.
Tik su jais mes jaučiamės suaugę
o vieni – mes irgi kaip vaikai.

***

Sužibo žvaigždelė-
užgimė dukrelė.
Dalia žvaigždelės-
šviesti ir žibėti,
Mažos dukrelės-
augti ir stiprėti…

***

Ar matei, kaip meškutis šį rytą

Tau šypsojos ir leteną tiesė,

Ar skaitei vėjo laišką rašytą,

Jis ant lango Tau pasaką piešė,

Ar girdėjai, kaip medžiai šlamėjo:

Su gimimo diena, mielas (vardas)!!!

O žvirbliukas kieme vis čirškėto:

„Čik čiriki, tau laimės, Tau laimės!"

***

Tavo akys žvelgia

Lyg du žiburėliai.

Klausi širdies spindį:

Vis kodėl kodėl?

Tasai tau atsako:

Būk geru žmogum!