Kategorija: <span>Velykos</span>

Kategorija: Velykos

***

Pilna kraitelė nuostabių margučių,
Ir saulėje išbrinkę pumpurai,
Tegu Velykų džiaugsmo nors truputį,
Širdis tavoji saugo dar ilgai.

***

Sušildę delnuose margutį
Pakvieskime širdin pavasario kerus,
Nutieskime minčių takus,
Kurie į džiaugsmą vestų mus.

***

Tai ne margutis rieda,
Tai marga linksmybė
Lukštenasi Velykų rytą
Pro dangaus vartus.
Tai ne vaikučiai gieda,
Tai žmonių stiprybė
Su džiaugsmo „Aleliuja"
Sveikina visus!

***

Tegu išsirita Velykų
Saulės paliesta
Sparnuota laimė
Jūsų širdyse!

***

Po džiaugsmo margutį į širdį,
Po laimės margutį į mintį,
Po meilės margutį į žodį,
Kad šitos Velykos pabudintų grožį.

***

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia…
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.
Su šv. Velykom.

***

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,
Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.
Atpirkėjui lenkias obelys už lango,
Vyturio giesmelė kyla jau į dangų.

Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima,
Varpas visus šaukia į prisikėlimą.
Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.
Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.
Su šv. Velykomis.

***

Jums noriu palinkėti iš visos širdies, kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad naujos jėgos vėl atgimtų su gamta, kad šviesią mintį dar geresnė keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai, kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys – juos saugotų, globotų, neapleistų.
Su gražiausia pavasario švente!!!

***

Su atbundančiu pavasariu,
sugrįžtančiais paukščiais
artėja pati gražiausia
pavasario šventė – Velykos.
Tegul į Jūsų namus ateina
švelnus saulės spindulys,
pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas,
o kartu su numargintais margučiais
stiprybė, meilė ir džiaugsmas.

***

Šią skaisčią pavasario dieną,
dovanoju Velykų margutį,
dar pridedu kvapą purienų
ir neblėstančios meilės truputį.