Kategorija: <span>Velykos</span>

Kategorija: Velykos

***

Su Atgimimo švente!
Atsinaujinkime, kad šviesiomis mintimis
Pradėtume naują gamtos ciklą.
Gražių, prasmingų, viltingų…

***

Kristaus pergalės šviesa
Tegul būna mūsų gyvenimo šviesa.
Džiaugsmingų Šv. Velykų!

***

Pavasaris žadina sielą.
Jau skamba Velykų garsai.
Nors pievos dar nuogos, be pienių,
Tespindi margučių šimtai!

***

Teprisikelia mūsų širdys
Supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei…
Melskime sau ir kitiems džiaugsmingo
Prisikėlimo ryto mūsų gyvenime!

***

Šiandien gražus Velykų rytas,
Zuikučiai laksto patvory…
Laimingi būkime šiandieną
Palikę negandas toli toli…
Su Šv. Velykom!

***

Prisikėlimo rytas –
Pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdis
Tyram džiaugsmui,
Trims gražiems žodžiams –
Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei.

***

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja –
Pavasario šventė linksma.

***

Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai, sužydės žiedai…
Tegul Šv. Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai…

***

Kasdien po gerą šiltą žodį – kaip grūdą,
Po šiltą šypseną – kaip spindulį,
Kasdien po gražią mintį – kaip sparną,
Kad pakiltume virš kasdienybės.
Su Šv. Velykom!

***

Kad Velykų pyragais kvepėtų namai,
Kad linksmybės ir juokas klegėtų ilgai,
Kad bičiuliai ir šypsenos būtų šalia,
Kad širdį sušildytų švenčių šviesa.