Pavasaris

Laukų balandžiai ūbauja pušyse.

Pavasaris, o Viešpatie, pas mus!

Atvožęs juodus arimus, žalių raštelių, prirašysi:

Ir kils giesmė lyg vyturėliai,

Upelis užaus ir skardens, kad iš numirusio akmens

 

Kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.

Naktis nusilenkė. Ateina Rytas.

Ir Tu atgniaužtą delną pradarai:

Aloe varva pumpurai,

Grumsteliai nusigandę ritas,

Ir obels drobule tava vyniojas.

Tik kas, o Viešpatie, slidžiais

Takelių mūsų paledžiais

Skubės Tau apkabint rasotas kojas?

A. Jasmantas

***

Po šalčiausios žiemos sužydėjo gamta,

Jums linkiu džiaugsmo puokštę pamerkt širdyje.

Iš kraštų tolimų grįžo paukščių vada,

Jums linkiu, kad sugrįžtų viltis ir svaja.

Po baltos užmaršties žaidžia spalvos kieme,

Jums linkiu šilumos ir darnos namuose.

Po tylos ir rimties skamba varpo daina,

Jau Velykos, tad sveikinu Jus su švente!

***

Gandrai sugrįžta į gimtus lizdus,

Miškuos žibutės mėlynuoja,

Visus vargus nuplaus

Pavasario lietus

Ir vėl pajusi, kad

Širdis dainuoja…

***

Su Velykom!

Bučiuoja pavasario saulė.

Su Velykom!

Linguoja pirmieji žiedai.

Su Velykom!

Dainuoja parskridusi paukštė.

Su Velykom!

Te džiaugsmo bus pilni namai.

***

Kartu su Prisikėlimo švente

Į žemę grįžta saulės šiluma.

Tegul meilės, šviesos ir gėrio

Spinduliai pasiekia Jūsų širdis.

Būkite laimingi sulaukę šv. Velykų!

***

Pavasario saulė pažadina žemę,

Prasiskleidžia gėlės, nubunda gamta,

O plakančios širdys margajam pasauly

Privers patikėti stebuklo galia.

Ir buvo stebuklas, pakeitęs pasaulį,

Sudrebinęs žemę, sujungęs tautas,

Suteikdamas žmogui jėgų šiam pasauly

Mylėti širdim ir tikėti šviesa.

 

Gražaus velykinio stebuklo!

***

Tegul Kristaus Prisikėlimo

Šviesa aplanko visų Jūsų namus.

Tegul netrūksta duonos ir skalsos prie stalo.

Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi,

Visados nugali verkiančius.

***

Velykų džiaugsmas ir palaima

Telydi Jūs žingsnius visus,

Tegul varpai pašaukia laimę,

Te žodžiai atneša džiaugsmus!

***

Ir su margučiais, su šv. Velykom,

Ir su pirmais pavasario žiedais!

Palaiminto Prisikėlimo ryto,

Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

***

Tegul šventų Velykų varpo dūžiai

Širdy palieka laimę amžinai.

Palaiminto Prisikėlimo ryto,

Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!