Kategorija: <span>Velykos</span>

Kategorija: Velykos

***

Pažadinus, kas buvo užmigdyta,

Velykų saulė patekėjo rytą,

Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą.

Ir vis linksmiau per ankštą dangų rieda!

***

Nuo kalniuko saulė ritas –

Ei, Velykos, labas rytas!

Skambina džiugiai varpai –

Tegul klojas Jums gerai!

***

Gamta su Jėzum

Prisikelti žada,

Tad prisikelkime ir mes

Kartu visa širdim

Ir siela, ir protu.

Su Šv. Velykom!

***

Linkiu gilaus ir džiaugsmingo

Prisikėlimo paslapties pergyvenimo,

Kad prisikėlęs Kristus

Būtų mūsų Gyvenimo Viešpačiu,

Kurį liudysime savo kasdienybėje.

Aleliuja!