***

Ne dėl idėjų žmonės veda,
Ne dėl sparnų jauniems dangus –
Tiesiog mylėt puiku ir gera
Pajutus skonį būt kartu.

Į druską padažykit duoną
Ir prisiminkit, kaip sūru,
Kad nesijaustų niekas „ponu"
Tarp dviejų virtusių Vienu.

Paduokit savo meilei ranką –
Jai Jūsų dviejų nepakanka.

***

Aukso žiedas laimės ratas
Be pradžios, be pabaigos.
Lai nuo šiandien šimtui metų
Jūsų ranką jis papuoš.
Jis primins, ką prie altoriaus
Pažadėjot viens kitam,
Jis įkvėps jėgų, stiprybės
Atsispirt visiems vargams.

***

Jus meilės angelas aplankė:
Jis įžiebė širdžių liepsnas,
Palaimino drauge gyventi,
Dalytis laime ir vargais!

***

Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus.
Ne į jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus.
Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų.
Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės žiedų.
Tad dalinkitės Judu vargus ir to džiaugsmo mažytę dalelę,
Viską viską dabar jau perpus – visą ilgą gyvenimo kelią.

***

Ant aukšto kalno gėlės pražydo…
Suskambo bokšte vario varpai…
O jūsų širdys vienas kitą pamilo…
Ir mylėkit karštai, amžinai…

***

Nuo šiandien – Jūs drauge,
Nuo šiandien – Dviese.
Gražiausios gėlės šiandien jums abiems.
lai meilė, laimė, dienos šviesios
Jus visada drauge kely lydės.
Mylėkit vienas kitą tyliai
Be pažadų ir be kalbų…
Mylėkit kaip paukščiai myli,
Apsvaigę nuo gimtų šilų.
Kartu gyvenimu beeinant
Bus visko: džiaugsmo ir vargų –
Juk meilė panaši į dainą,
O ją gerai sudėt sunku…

***

…Tik savo rankom laimę teks sukurti.
Patiems įpūsti ugnį židiny.
Todėl branginkit kaip brangiausią turtą
Jūs tvirtą meilę abiejų širdy.
Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesiat,
Bendrom svajom pavasariai žydės,
Kartu dainuosit ir kartu liūdėsit
Ir tyliai lauksite trečios širdies.

***

Brangūs Tėveliai,
Ir vis tik nepaliaukite šypsotis
Juk mes be Jūsų tarsi upė be vandens.
Tad būkite laimingi – dar pašventins
Dirvos gyvą kvapą Jūsų delnuose.
Būkit laimingi, belaukdami
Vieni kitų iš kur nors begrįžtančių,
Būkit laimingi nešiodami anūkus ant rankų.
Ir dabar prisisėmę ištvermės –
Būkit laimingi į kelią išleisdami
Savo brangiausius vaikus…

***

Kaip nuostabu surasti meilę,
Kai nesitiki visai.
Švelnumą ir beribę laimę
Pajausti dviese jau kitaip.
Tas subrandintas dviejų jausmas –
Likimo dovana.
Skraidykit sieloje lyg paukščiai
Ir būkit amžinai šalia!

***

Gal pasakų Karaliai barstė debesynuos sniegą,
Kai meilės angelai plasnojo virš širdžių…
Tarytum rožių žiedlapiais baltais svajonių vėjas
Jums išpuošė gyvenimo kelius visus.

Laimingi būkit savo meilės dieną lyg Karaliai…
Nėra didesnio žemėj turto, negu radot Jūs.
Branginkit vienas kitą nuolat ir mylėkit amžiais!
Dovanotą laimę laikykit amžinu turtu.