***

Paimki ilgesį, kaip kūdikį nuo rankų,
Palieski lūpas bučiniu švelniu…
Juk pasitaiko, kad tampi toks menkas
Kai trūksta tiktai žodžių nuoširdžių.

Jūs sutarėt kartu nešt sunkią naštą
Būt viens kitam ir broliu ir draugu,
Ir iškentėti viską ir suprasti,
Paguost viens kitą, kai labai sunku.

Užaugs vaikai, paliks kaip paukščiai lizdą,
Jūsų plaukus laikas sidabru papuoš.
Brangieji,būkite širdim jauni jūs visad,
Kaip žaluma pavasario miškuos.

***

Kol plaka nerami širdis,
Tol joj vilties daigelis virpa,
Kad laimė ne kitų lemtis,
Kad kiekvienam krislelis skirtas…

Kol joj alsuoja gyvastis,
Ji ieško ištikimo draugo
Ir lizdą jaukų susivyt
Ji vėl ir vėl atkakliai bando.

Neveltui liaudies išmintis
Mūs sąmonėn iš amžių beldžias:
SAVUOS namuos, tegu kukliuos,
Net aitrūs dūmai būna saldūs.

***

Jei dienos būtų plaukiantys laivai,
Kiek nuostabių šalių galėtume išvysti.
O vieną dieną netikėtai atsiirtume tenai,
Kur šiluma širdžių stipriau už saulę blyksi.

***

O, meilė! Tai aistra galinga,
Stichijos šėlsmas, tai audra.
Ji blaško mūsų jaunas širdis.
Jos niekad, niekad negana!

Žaibais ji mūsų sielas raižo,
Kas gyvas liktų!? Bet po jos
Nubunda jausmas palaimingas
Prisirišimo, pagarbos…

Darnios šeimos gaivioj verdenėj
Pasėmę vėl naujų jėgų
Patirsit, kad namų ramybę
Ne veltui laimina dangus!

***

Lai aušta laimingas Gyvenimo rytas,
Lai driekias keliai,
Vien gėlėm nubarstyti,
Lai rūpesčių ūkanas
Vėjai išsklaido,
Lai šypsenos puošia
Jūs mylinčius veidus!

***

Burkuokite it du įsimylėję balandžiai,
branginkite savo sutuoktinį lyg rečiausią deimantą,
nenusigręžkite vienas nuo kito nesantaikos valandėlę,
dalinkitės perpus džiaugsmais ir vargais,
ir Jūsų gyvenimo kelias bus giedresnis
už pačią vaiskiausią vasarvidžio dieną…

***

Kaip žodžiais meilės nieks aprėpt negali,
Kaip laimės, tyro džiaugsmo neišsakyt daina,-
Taip norim palinkėt šviesaus, laimingo kelio
Ir šėlstant vėtroms neliūdėti niekada.

***

Siekdami laimės visad siekit kartu.
Gyvenimo vėjams galvų nenuleiskit.
Tik saugokit meilę ir liepsną širdžių.
Rytojun lyg pasakon ženkit.

***

Linkim daug laimingų metų,
tiek kiek sunešiojot batų,
kiek taurelių jūs išgėrėt,
alkanų kačių pašėrėt,
tiek kiek bus ir kiek jau buvo,
ko nebuvo, kas pražuvo!

***

Suradę meilę, ją branginkit
Tegu su metais ji tvirtės
Ji – ne atodūsiai jausmingi
Ne kuždesiai vidur nakties.
Drauge gyvenimą praeinant
Bus visko: vėjų ir speigų
Juk meilė panaši į dainą,
O ją sudėt labai sunku.