***

Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos,
Nors ir per kalnus jie vingiuotų.
Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų.
Ir jei kuris paslys kely, antram tuojau paduokit ranką.
Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn,
Žinokite gyvenime suklysti daug kart tenka.
Būkite laimingi!

***

Te dega jūsų akys, te plaka jūsų širdys,
Te virpa kūnas, kaip pirmąkart išvydus….
Ir būkit visada vieningi, mylintis, laimingi…

***

Tespindi Jums laimė kas rytą,
Tešildo vilties spinduliai
Ir skatina drąsiai keliauti
Likimo nubrėžtais takais!

***

Kiek daug žiedų pražydo ir nuvyto,
Kiek daug šviesių pavasarių sutikot Jūs,
O Jūs vis einat vienas šalia kito
Per įvairius gyvenimo kelius.
O kiek kelių, kelelių pražygiuota,
Juk 25 metai Jūs kartu!
Visas dienas užmirškit debesuotas
Širdy tebus vien gera ir džiugu.
Ir leiskit mums pakelt šampano taurę,
Naujai uždegti židinį šeimos,
Laimingai tęskite pradėtą kelią
Ir nenukrypkite nuo jo.

***

Negailėkit, nes vis tiek negrįš
Tai, ką pragyvent Jums teko.
Santuokoj jau 25.
25 gražiausi metai.
Daug pavasarių, žiemų prabėgo,
Daug svajonių, rūpesčių dienų,
Tik širdis vis vien jauna išliko,
Nors galva jau padengta šerkšnu.
Sklidinas pakelkime taures,
Laimės palinkėkim didelės.

***

Į gyvenimo pievą nurudusią,
Nužingsniuotą skersai išilgai,
Krenta dienos kaip lapai rudenį…
Ech, jaunyste, kur pradingai?!

Kad ir liūtys, ir audros praėjo,
Darganotų dienų neviltis,-
Plazda toliuose mėlyno vėjo
Rudeninė skaisti išmintis.

Duoki ranką, kelionės bičiule,-
Dar žingsniuoti greta negana.
Tai gražiai žiemai žolės sugulę,
Tai tvirtai kausto žemę šalna.

Mūsų meilę, kely neišbirusią,-
Tu ir aš… Aš ir tu dar laikai…
Tai prasmingai kelionei išsiruošė
Mūsų atžalos – mūsų vaikai.
(Antanas Žekas)

***

Nejučiomis prabėga metai,
Ir viskas lieka praeity.
Bet tas gyvenimas – lyg viesulo verpetas,
Palieka pėdsakus širdy.
Negrįžta valandėlė nė viena,
Ir nė minutei laikas nesustoja.
Išmokit džiaugtis kiekviena diena,
Kurią likimas Jums padovanojo.