Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 1,486 iki 1,500 (viso: 1,620)
 • Autorius
  Įrašai
 • #15536
  Agnusyte
  Keymaster

  Pražydęs sodas ir šilas ūžia –
  Linksmoms vestuvėms puošias gegužė…
  Skruostai raudoni, mėlynos akys –
  Stebiu, kaip stiebias kaštanų žvakės
  Ir kaip lelijos ir baltos rožės,
  Saulės draugužės, žiojasi, vožias…

  Netaupo viešnios šilko nei drobės,
  Žaliais šilkeliais juosias ir gobias,
  Bet ant jaunoji, ant obelytė
  Maloniai žiedu vaišina bitą,
  Stiebias didingai kaip karalienė,
  Lyg pienu prausias, maudosi piene…

  Žaliais audimais išklotas kelias,
  Svyruoja, virba žalios skarelės, –
  Kykai ir raiščiai, sagos geltonos,
  Lieknos viršūnės, šakelės plonos –
  Galingas džiaugsmas širdį pagauna
  Kaip visa marga, kaip visa jauna!

  A. Miškinis

  #15558
  rudeninė
  Participant

  Palaiminimas

   

  Tu kaskart, išleisdama į kelią,

  „Dievas tegu laimina“, – tari.

  Ir suvirpa nerimas lašeliais

  Ant blakstienų žodžio vidury.

   

  Aš žinau, kodėl kaskart sustingsta

  Širdgėla blakstienose sakais –

  Per ilgai šiaurys galavo vinkšną,

  Ir žalojo šerdį per ilgai.

   

  Tu sakai, išleisdama į kelią:

  „Dievas tegu laimina, sūnau.“

  Ir netirpsta nerimo lašeliai.

  Ir kodėl netirpsta jie – žinau…

   

  Ir žinau, kad nieko nepadėtų

  Dievo vardas, gęstanti malda,

  Jei į kelią žodžiai išlydėtų –

  O ne Tavo meilė amžina.

   

  Vytautas Norbutas

  #15559
  rudeninė
  Participant

  Motinai

   

  Kaip keistai mes pasaulį tik gimę sutinkam –

  Protestuodami rėkiam, kad mus pasitinka šviesa.

  Kaip liūdnai šį pasaulį mes margą paliekam,

  Kai jo žvilgesį vėl užgesina tamsa.

   

  Rudeniop, kai į sutemas slenkantys medžiai

  Mini mėlyną dangų ir mėgdžioja paukščių balsus,

  Pasilik vieniša, motinėle, prie liūdinčio lango –

  Vieniša per dienas ir per savo bemiegius sapnus.

   

  Nieks negrįžta – net vėjas, kuris pasisuko

  Pasakytų dar vakar tau žodžių linkme.

  Gal todėl keistame svaiguly vis sūpuoji anūką

  Ir bėgioji po pievas vaikystės basa?

   

  Pasakyk, kaip galėčiau vienatvę tą skaudžią išpirkti?

  Kaip galėčiau įteikt tau per mirtį gėlių?

  Mano dienos… Žinai, tyliai akmenys girdi.

  Mano naktys taip pat – ir todėl aš tyliu.

   

  Jonas Balčius

  #15568
  Agnusyte
  Keymaster

  Lemtis Gyvenimą mums dovanoja
  Lyg karoliukų nuostabią mozaiką.
  Metus ir mėnesius jausmais apkloja:
  Pradžiugina, nuliūdina, palaiko,
  Apjuosia nerimu, sėkme ir laime,
  Ir tampame visi lyg sielos broliai,
  Nepakartojamos Būties keleiviai
  Ir reikalingi tarsi saulė žolei.


  A.Murauskienė

  #15569
  Agnusyte
  Keymaster

  Bėga pro šalį
  Pavasariai, vasaros,
  Skamba koncertai žiogų…
  Ir žmogui, plaštakei ir vabalui
  Viskas ateina pačiu laiku.
  Skuba jaunystė
  Į savo pavasarį.
  Akys žeria žvaigždes.
  Viską jaunystė tau dovanoja.
  Atspėk, ką rytojus atneš.
  Gal almantį juoką,
  Gal dainą saulėtą,
  Gal žiedų nuostabių dovanos?
  Tik nesustoki, tik ženki į priekį,
  Tik nepražiopsoki savos dalios.
  Likimas juokias,
  Likimas kvatojas,
  Tu pati jį savo rankoj laikai.
  Tik nepaleiski, stipriai laikyki –
  Ir laimė, ir meilė ateis…

  T.Leciūtė Lorenčienė

  #15635
  rudeninė
  Participant

  Jau karklams žaliabarzdžiams

  Bitės galvas kutena, –

  O jie snaudžia, prie upės sutūpę,

  Saulė išrezgė

  Žaliąjį audinį skardžiams,

  Ir todėl jau žuvytės teškena,

  Krykščia antys po mėlyną upę.

   

  Ir po tylumą žalią braido mano svajonės.

  Prie upelio jos kniaubias ir geria.

  Su kuprinėm pilnom jos sugrįš po kelionės,

  Tartum bitės, medaus prisigėrusios,

  Ir, akis lyg žibuoklės pravėrusios,

  Man paporins,

  Kaip žemėje gera,

  Kaip gyventi pasaulyje gera.

   

  Vaidotas Spudas

  #15672
  rudeninė
  Participant

  Gerumas

   

  Į žemę griūva pilnaties šviesa –

  Širdis suvirpa, paslaptį atskleidus,

  Kad daugiaveidė žmogiška šviesa,

  O žmogiško gerumo – vienas veidas.

   

  Žinai, kad nepadėsi, bet pabūk

  Su tuo, kuriam kančia užtemdė dangų.

  Žinojimas, pavirtęs gerumu,

  Parimo po tamsiu pasaulio langu.

   

  Dalia Saukaitytė

  #15693
  Agnusyte
  Keymaster

  Privaloma vasara

  Pabeldė laikrodin Birželis,
  Nušokęs naktį nuo dangaus,
  Ir pedagogai kaip paukšteliai
  Išskrido paatostogaut.

  Per dangų tartum gervės traukia
  Su lagaminais į Pietus…
  Atostogos visiems suaugusiems —
  O tau atostogų — nebus!

  Nes su žaliaisiais vadovėliais
  Birželio traukiny žaliam
  Atūžia Vasara kaip vėjas —
  Privaloma visiems vaikams.

  Reiks Vasaros mokyklą žalią
  Dabar lankyti būtinai.
  Rugpjūtį, Liepą ir Birželį
  Reikės išmokt atmintinai.

  Irklavimas, turistų žygiai
  Su palapinėm ir laužais,
  Plaukimas, futbolas, žvejyba —
  Visiems visiems ir — būtinai!

  Prie vandenų, žaliuos pušynuos
  Laikys egzaminus visi,
  Jau kepa pažymiai kaip blynai
  Ant pievos — mėlyni, žali…

  Kur kaip klaustukas upės vingis,-
  Jeigu nušokti kas išdrįs
  Be parašiuto nuo tramplino –
  Tam upė penketą rašys.

  Jeigu sutikęs skruzdėlytę
  Tu jai pirmasis kelią duosi,
  Nes ji — dama, nes ji – mažytė,
  O tu — tik svečias jos namuos,—

  Pats Raudonviršininkas girios
  Kepurę prieš tave nukels,
  Ir Uodas — didis karo vyras
  Praskris pro šalį — neįgels.

  Bet jei pro siaurą telelangą
  Žiūri tu filmus nuobodžius —
  Tuoj pastaba: tėveliai brangūs,
  Nelanko Vasaros sūnus…

  Bet aš žinau, kad ją lankyti
  Lig sutemų tau nepabos!..
  Ir taip išmoksi tu Vaikystę,
  Kad nepamirši niekados…

  Juozas Erlickas

  #15729
  rudeninė
  Participant

  Malda už lakštingalą

   

  Audra praėjo.

  Nušniokštė lietus.

  Pavakarys.

  Lakštingala palaukės krūmuos gieda.

  Paukšteli,

  Tu džiaugies –

  Linguoja ant šakos lizdelis mažas,

  O jame –

  Po pilka plunksnele

  Gyvybė plazda!

  O, Viešpatie,

  Apsaugok šaką,

  Nuo kurios

  Pakils –

  Ir vėl,

  Ir vėl giedos –

  Pilkieji genijai – pasaulio giesmininkai…

   

  Juozas Nekrošius

  #15742
  rudeninė
  Participant

  Tėve,

   

  Skleisk šilumą, kaip skleidęs,

  Gerumą spinduliuok.

  Kitiems kaltes atleidęs

  Savųjų neskaičiuok.

   

  Lyg spindulys giedros dienos,

  Lyg šiluma namų

  Mums būki mūsų ateitim

  Ir mūsų likimu.

   

  Gyvenimo klaidžiuos keliuos

  Tavų akių reikės,

  Į mūsų virpančius žingsnius

  Įlieki išminties.

   

  Į mūsų nerimo dienas

  Ateiki su viltim.

  Į anūkėlių ateitį

  Prabilki praeitim.

   

  Iš ten, iš amžių glūdumos,

  Ir iš savų šaknų

  Išliki  mūsų ateitim

  Ir mūsų likimu.

   

  Egmilė

  #15757
  Agnusyte
  Keymaster

  Iš kur tas ulbėjimas smuikų ir fleitų?
  Iš kur tas svaiginantis širdį andante?
  Kad tik nenutiltų, kad tik nepraeitų
  Taip greitai birželio simfonijos šventė!
  Tačiau ta naktis taip trumpa nematytai!
  Dar žvaigždės zenite sužibti nespėjo,
  O paukščiai jau brėkštantį sveikina rytą,
  Ir topolių lapai guviai sušnarėjo.
  O aš dar nenoriu nė saulės, nė ryto.

  Nenoriu, kad sutemų burtai praeitų.

  Nurimus širdis visą amžių klausytų

  Birželio simfonijos smuikų ir fleitų.

   

  Vincas Mykolaitis Putinas

  #15758
  Agnusyte
  Keymaster

  Nuskubėjo tas laikas. Nubiro.
  Lyg nebuvo tada gyventa.
  Tai kodėl atminimai pažiro,
  Tarsi kojos palietė krantą?
  Tai kodėl lyg vaikystės gėlės,
  Tarsi sapnas iš miego išnyra
  Praeities nuostabus šešėlis.
  Šitoks tolimas. Šitoks tyras
  Tėčio rankos. Sudiržusios, sunkios
  Ir tie žodžiai nesumeluoti
  Dar prisimena, dar aplanko,
  Tik jau skuba juos Laikas nušluoti.
  Jis lyg vėjas dienas išnešioja,
  Tarsi duoną metus atriekia.
  Tai kas buvo, nesikartoja,
  Tik širdy tarsi deimantai lieka.

  A.Murauskienė

  #15781
  Agnusyte
  Keymaster

  Pakviesk į širdį vasaros žydėjimą
  Su saulės šiluma ir su kvapu žiedų.
  Juk taip ilgai į šitą metą ėjome,
  Tad pasidžiaukime nepakartojamu turtu.
  Tada, kai snaigės šoko smagų šokį,
  Kai nuobodžias melodijas mums grodavo lietus,
  Kai šaltas lapkritis lapus nuskynęs juokės,
  Mes laukėm vasaros šiltų dienų.
  Ir vakarų, apgaubiančių lyg saulės skėtis,
  Ir Vaivos juostos,dangų juosiančios skersai.
  Tos nuostabios, nepakartojamos paletės
  Širdy neužgesins net vasaros nutolstantys garsai.
  Liepsnojo Joninių laužai, žydėjo ievos,
  Ir braidė rytas po rasas gaivias,
  Kvepėjo medumi šviežiu gimtinės pievos,
  Atvėrė meilė laimės skubančios gelmes.
  Tegul tik neganda čia nesuranda kelio
  O Letos upė lai visai išdžius.
  Te šoka vasaros suktinį beržas žalias
  Ir vėjai vasarinę laimę teatpūs!

  A.Murauskienė

  #15782
  Agnusyte
  Keymaster

  Dar tik pradžia birželio, o jau žydi liepos.
  Tiktai birželis, o tokia alsi kaitra.
  Gaivinančio šešėlio nepalieka
  Ši vasara žydėjimo ir nerimo pilna.
  Orų žinovai gąsdina audrom, perkūnais.
  Seni išminčiai pritaria: „Gerai nebus!“
  Birželio dienos tarsi laiko skubančio malūnai
  Vos spėja malti įvykius, ketinimus, planus.
  Talpina mėnesy garbingą Tėvo dieną,
  Paparčio žiedo paslaptį, mergaičių vainikus.
  Į puokštę margaspalvę sudeda po vieną
  Gėles kuklias ir rausvus dobiliukus.
  Suspindi krikštolo rasa laukų žolynai,
  Miškai sustingsta, auksaplaukės saulės nušviesti.
  Tarsi nuo kalno ristis vasara vėl ima,
  Ir skuba džiuginti vaivorykštėm bei lietumi.
  Tiktai nereikia, kaip ligi šiol, miegoti.
  Juk tokie skaidrūs paslaptingi vasaros rytai.
  Branginkime negarsią žiogo dainą, bitės šokį,
  Atverkim širdį Meilei, daugiabalsei ir lauktai.

  A. Murauskienė

  #15793
  rudeninė
  Participant

  KAM REIKALINGOS PIKTŽOLĖS

  Laukai pražydo piktžolėmis…
  Neskubėk išnaikinti
  Rugiagėlių,

  Lauko ramunių ir pienių,
  Net ir piktdagių…
  Žiūrėk,
  Jie reikalingi –
  Bitei,
  Boružei,
  Žaliojo žiogo šokdynėm,
  Margo drugelio plazdėjimui…
  Ir man –
  Trypiančiam žolę,
  Ir nežinia
  Kur…nueinančiam.

  Juozas Nekrošius

Rodoma 15 įrašų - nuo 1,486 iki 1,500 (viso: 1,620)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.