Poezijos skyrelis

Poezijos skyrelis

Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 1,561 iki 1,575 (viso: 1,623)
 • Autorius
  Įrašai
 • #16450
  Agnusyte
  Administratorius

   Jei danguje neliks lietaus,
   Jei širdyje neliks žvaigždžių,
   Jei akyse neliks žmogaus,
   Jei laiškuose neliks raidžių,
   Jei vėjas lapuose numirs,
   Jei saulė danguje užges
   Ir skausmas širdyje nurims,
   Ir meilė meilėje paskęs…

   Tu nenustok… Tik nenustok…
   Širdie liepsnoki, siek dangaus…
   Prašau tavęs… Prašau…
   Ieškok…
   Širdy – žvaigždžių, žmoguj – žmogaus…

   Gintarė Stankutė

   #16454
   Agnusyte
   Administratorius

    Rudeniški apmąstymai

     

    Įsižiūrėk, kaip miršta rudenį žolė:

    be jokio išgąsčio ir be jokių kliedėjimų.

    Šitaip tiktai palaimintieji miršta

    arba šventieji.

     

    Trumpai prieš mirtį žolė grąžina Viešpačiui dažus.

    Vėjai saulėlydy atgieda Requiem.

    Bepigu mirti, kaip prieš akis lyg marios driekias

    vasaros derliui nušienautos lygumos.

     

    Įsižiūrėk, kaip miršta rudenį žolė.

    Įsižiūrėjai?

    Kažin, kaip mes,

    kurie nebuvom nei palaiminti anei šventieji,

    sutiksim rudenį?

     

    Vladas Šlaitas

    #16469
    Agnusyte
    Administratorius

     Ir padedam – aš Dievui, Dievas man.
     Abudu statom gėrio karaliją.
     Juk tinka žmogui jaustis mylimam.
     Bent jau sapne. O ypačiai, kai lyja.

     Justinas Marcinkevičius

     #16503
     Agnusyte
     Administratorius

      Iš voko mėlyno – tavų akių spalvos –
      Išskrido lapas, baltas, tartum siela tavo.
      (O anuomet dangus užgeso ant kalvos
      Ir debesys nakvoti nutūpė ant klevo.

      Tu kažką pasakei, aš kažką pasakiau –
      Už dangų miegantį, už vakarą tykiau.)

      O, koks vanduo platus, kokia naktis gili!
      O tu nemoki skrist ir plaukti negali.
      Aš nieko nesakau, tu nieko nesakai,
      Tiktai kaip sniegas byra iš dangaus laiškai.

      Henrikas Radauskas

      #16522
      Agnusyte
      Administratorius

       Tylioji naujiena

        

       duobėje stenėdami ištaria: dienos bėga tuščiai

       kas vakarą tūkstančiai kraupiai stenėdami ištaria:

       bėdinos dienos bėga tuščiai ir į niekur

       nemato kaip ten kur skliautai aukštybių

       pablyškus žvaigždikė šypsos pro maršką:

        

       kas mirksnį

       vis mažiau

       laukti

        

       Donaldas Kajokas

       #16559
       Agnusyte
       Administratorius

        Kelionė buvo neilga.
        Jau žengiam paskutinį žingsnį –
        Ir pabaiga.
        Pirmyn su nerimu žvelgiu.
        Širdy gėla ir maudulys.
        Į juodą, žvarbią gruodžio naktį
        Ir vėl mintis nuklys.
        Pradžioj žiemos naktis ilga,
        Gal siautės vėtra ir pūga,
        Gal speigas, alkanas, žiaurus,
        Atidarys godžius nasrus.

        Taip, iš tiesų.
        Ir dienomis, ir naktimis
        Niūru, tamsu.
        Ir šaltis spaudžia vis labiau,
        Ir vėjas rūstauja žvarbiau, –
        Ir aš einu be atvangos
        Sutikt žiemos,
        Šaltos, ilgos.

        Bet štai baigias gruodis jau,
        Ir sieloje staiga šviesiau.
        Tegul sau siautėja pūga, –
        Jau skelbia gruodžio pabaiga:
        Tau grįžta saulė!

        Ir aš kartoju:
        Saulė grįžta!
        Ir štai krūtinėj pajuntu
        Atkaklų ryžtą:
        Pro speigą, vėtrą ir pūgas
        Į grįžtančią šiandieną saulę
        Ištiest rankas!

        Vincas Mykolaitis Putinas

        #16568
        Agnusyte
        Administratorius

         Jei tapsi tu
         Kalnų viršūne, –
         rūku baltuoju būti aš galiu…
         Tau būsiu aš
         Tyla svajinga,
         Jei tapsi susimąstymu giliu.
         Jei tapsi tu žaliąja pieva,
         Aš būsiu tau
         Gaivinančiu lietum.
         O jei tu netikėtai
         Tapsi jūra,
         Pavirsiu aš krantu.
         Nešu
         Aš laimės pradžią –
         Nėr liūdesio, nebėr vargų visų.
         Jei kaip daina
         Tu suskambėsi, –
         Žinok, aš tavo žodžiuose esu.
         O jei mane nutildys laikas,
         Tu būsi man prasmė visa.
         Jei tu pabusi tarsi rytas, –
         Kaip saulė būsiu,
         Kaip šviesa…

         Nabi Chazri

         #16569
         Agnusyte
         Administratorius

          Bus tylu, kad ir tu atbusi.
          Ir per sodą ryte eidama,
          Tu laiminga lengvai atsidusi: – Pagaliau sidabrinė žiema.
          Blyškiai šyptelės saulė per ūką, Paukštė šūktels girioj viena,
          Ir blizgės lyg žavus atvirukas
          Po sniegu užpustyta diena.
          – Ak, kaip greitai prabėgo dienelė,- Pagalvok vakare migdama.
          Apie žiemą gražiausią dainelę
          Tyliai tyliai dainuoja mama.


          L. Degėsys

          #16571
          Agnusyte
          Administratorius

           Būkim tylesni, kai šitaip sninga,
           Kai mieste tokie balti kalnai.
           Niekas nepradingo, nesustingo…
           O jei ką užsnigo – laikinai…
           Sniegas toks tylus, pabūkim tyliai
           Ir nešaukim dideliu balsu.
           Kaip ir vakar laukiam, liūdim, mylim…
           Ar nuo sniego gera ar baisu?
           Esam, tad ir sniegui duokim teisę
           Kristi tyliai ir tylėt pusny.
           Juk vis tiek – mylėsim, lauksim, eisim…
           Tik, kol sninga, – būkim tylesni.

           Ramutė Skučaitė

           #16583
           Agnusyte
           Administratorius

            Išgyventi slaptį

            Neduota man įmint keistų mįslių
            Ir atsakyti, kas anapus upės.
            Aš tiek trumpai juk šičia gyvenu,
            Bet tiek ilgai jaučiuosi čia užtrukus…

            Neduota man įmint keistų mįslių,
            Tačiau esu, kad išgyvenčiau slaptį,
            Ir Tavo kelyje kai bus tamsu,
            Nors mažą žiežirbą vilties uždegti.

            Laima Petronienė

            #16584
            Agnusyte
            Administratorius
             Tikrasis gyvenimas

              

             Tik vaikystėje mes gyvenam tikrą gyvenimą,

             ir, galbūt, negyvenam,

             tik srovenam kaip upės

             pro žaliuojantį krantą;

             mums užtenka srovės,

             mums užtenka kelių akmenukų mūsų vaikiškam

                           džiaugsmui,

             nes mes esam vaikai, kurių akys nemoka skirti,

             kur prasidedam mes,

             kur srovė

             arba kur akmenukai.

             Ir vėliau, kai išmokstam mąstyti, mes dažnai susimąstom,

             kad geriau nemąstyt ir geriau nežinot, kad upės

             ir kad upių srovė negrįžta.

              

             Vladas Šlaitas

             #16601
             Agnusyte
             Administratorius

              Pakrebždėjimai

               

              krapina vakaras valandas

              tiksi tamsa už lango

              spaudžia pavargusią sąžinę

              kas tai – nuodėmės lanko

               

              eina gilyn per širdį

              atrodo pakaušį net pakelia

              kur ten giliai įlindę

              kuistosi mintys ir šypteli

               

              prašosi lauk paleidžiamos

              veržiasi stumdosi skundžiasi

              o gal jau ir teks atdaryti

              duris su langais surakintas

               

              Juozas Žitkauskas

              #16602
              Agnusyte
              Administratorius

               Kasmet susėdame – visa šeima,

               Visa mūs giminė.

               Susėdam tie, kurie dar likom.

               Bet jungtys trūkinėja ir subyra.

               Ir viens nuo kito tolstame.

               (KAŽKAS kapoja stagarus,

               Nudžiūvusias šakas…)

                

               O aš dar noriu just

               Šaknis, kamieną

               Ir būt šaka, –

               Gal ir aplaužyta, gal ir apdeginta,

               Bet dar žaliuojanti ir norinti

               Išsaugot mūs visų

               Bendrumo atminimą.

                

               Eugenijus Matuzevičius

               #16603
               Agnusyte
               Administratorius

                Dienos

                Į širdį

                Tarsi ištirpęs ketus.

                 

                Pašėlęs noras riktelti –

                Žmonės!

                Sekundės – ir tos į priekį bėga.

                Mažiukas mano kambarys –

                Vagonas.

                Bijau aš pralėkti,

                Jums nepalikęs nieko.

                Žinau,

                Nedavus nė lašo džiaugsmo,

                Neįspaudus niekam delnan šilumos,

                Uždusins mane

                Toliai plačiausi.

                Saulė pati

                mane užkamuos!

                 

                Vladas Šimkus

                #16609
                Agnusyte
                Administratorius

                 Brėkštančiam rytui,
                 bundančiai žemei,
                 brangiai gimtinei,
                 virpančiai širdžiai,
                 geliančiai minčiai,
                 žodžiui tikriausiam,
                 skausmui bekraščiam,
                 žūčiai beprasmei,
                 vaiko gimimui,
                 savo likimui,
                 tyliam išėjimui
                 kelią nutiesia
                 malda…

                 G. Maziliauskienė

                Rodoma 15 įrašų - nuo 1,561 iki 1,575 (viso: 1,623)
                • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.