Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 1,561 iki 1,575 (viso: 1,606)
 • Autorius
  Įrašai
 • #16450
  Agnusyte
  Keymaster

  Jei danguje neliks lietaus,
  Jei širdyje neliks žvaigždžių,
  Jei akyse neliks žmogaus,
  Jei laiškuose neliks raidžių,
  Jei vėjas lapuose numirs,
  Jei saulė danguje užges
  Ir skausmas širdyje nurims,
  Ir meilė meilėje paskęs…

  Tu nenustok… Tik nenustok…
  Širdie liepsnoki, siek dangaus…
  Prašau tavęs… Prašau…
  Ieškok…
  Širdy – žvaigždžių, žmoguj – žmogaus…

  Gintarė Stankutė

  #16454
  Agnusyte
  Keymaster

  Rudeniški apmąstymai

   

  Įsižiūrėk, kaip miršta rudenį žolė:

  be jokio išgąsčio ir be jokių kliedėjimų.

  Šitaip tiktai palaimintieji miršta

  arba šventieji.

   

  Trumpai prieš mirtį žolė grąžina Viešpačiui dažus.

  Vėjai saulėlydy atgieda Requiem.

  Bepigu mirti, kaip prieš akis lyg marios driekias

  vasaros derliui nušienautos lygumos.

   

  Įsižiūrėk, kaip miršta rudenį žolė.

  Įsižiūrėjai?

  Kažin, kaip mes,

  kurie nebuvom nei palaiminti anei šventieji,

  sutiksim rudenį?

   

  Vladas Šlaitas

  #16469
  Agnusyte
  Keymaster

  Ir padedam – aš Dievui, Dievas man.
  Abudu statom gėrio karaliją.
  Juk tinka žmogui jaustis mylimam.
  Bent jau sapne. O ypačiai, kai lyja.

  Justinas Marcinkevičius

  #16503
  Agnusyte
  Keymaster

  Iš voko mėlyno – tavų akių spalvos –
  Išskrido lapas, baltas, tartum siela tavo.
  (O anuomet dangus užgeso ant kalvos
  Ir debesys nakvoti nutūpė ant klevo.

  Tu kažką pasakei, aš kažką pasakiau –
  Už dangų miegantį, už vakarą tykiau.)

  O, koks vanduo platus, kokia naktis gili!
  O tu nemoki skrist ir plaukti negali.
  Aš nieko nesakau, tu nieko nesakai,
  Tiktai kaip sniegas byra iš dangaus laiškai.

  Henrikas Radauskas

  #16522
  Agnusyte
  Keymaster

  Tylioji naujiena

   

  duobėje stenėdami ištaria: dienos bėga tuščiai

  kas vakarą tūkstančiai kraupiai stenėdami ištaria:

  bėdinos dienos bėga tuščiai ir į niekur

  nemato kaip ten kur skliautai aukštybių

  pablyškus žvaigždikė šypsos pro maršką:

   

  kas mirksnį

  vis mažiau

  laukti

   

  Donaldas Kajokas

  #16559
  Agnusyte
  Keymaster

  Kelionė buvo neilga.
  Jau žengiam paskutinį žingsnį –
  Ir pabaiga.
  Pirmyn su nerimu žvelgiu.
  Širdy gėla ir maudulys.
  Į juodą, žvarbią gruodžio naktį
  Ir vėl mintis nuklys.
  Pradžioj žiemos naktis ilga,
  Gal siautės vėtra ir pūga,
  Gal speigas, alkanas, žiaurus,
  Atidarys godžius nasrus.

  Taip, iš tiesų.
  Ir dienomis, ir naktimis
  Niūru, tamsu.
  Ir šaltis spaudžia vis labiau,
  Ir vėjas rūstauja žvarbiau, –
  Ir aš einu be atvangos
  Sutikt žiemos,
  Šaltos, ilgos.

  Bet štai baigias gruodis jau,
  Ir sieloje staiga šviesiau.
  Tegul sau siautėja pūga, –
  Jau skelbia gruodžio pabaiga:
  Tau grįžta saulė!

  Ir aš kartoju:
  Saulė grįžta!
  Ir štai krūtinėj pajuntu
  Atkaklų ryžtą:
  Pro speigą, vėtrą ir pūgas
  Į grįžtančią šiandieną saulę
  Ištiest rankas!

  Vincas Mykolaitis Putinas

  #16568
  Agnusyte
  Keymaster

  Jei tapsi tu
  Kalnų viršūne, –
  rūku baltuoju būti aš galiu…
  Tau būsiu aš
  Tyla svajinga,
  Jei tapsi susimąstymu giliu.
  Jei tapsi tu žaliąja pieva,
  Aš būsiu tau
  Gaivinančiu lietum.
  O jei tu netikėtai
  Tapsi jūra,
  Pavirsiu aš krantu.
  Nešu
  Aš laimės pradžią –
  Nėr liūdesio, nebėr vargų visų.
  Jei kaip daina
  Tu suskambėsi, –
  Žinok, aš tavo žodžiuose esu.
  O jei mane nutildys laikas,
  Tu būsi man prasmė visa.
  Jei tu pabusi tarsi rytas, –
  Kaip saulė būsiu,
  Kaip šviesa…

  Nabi Chazri

  #16569
  Agnusyte
  Keymaster

  Bus tylu, kad ir tu atbusi.
  Ir per sodą ryte eidama,
  Tu laiminga lengvai atsidusi: – Pagaliau sidabrinė žiema.
  Blyškiai šyptelės saulė per ūką, Paukštė šūktels girioj viena,
  Ir blizgės lyg žavus atvirukas
  Po sniegu užpustyta diena.
  – Ak, kaip greitai prabėgo dienelė,- Pagalvok vakare migdama.
  Apie žiemą gražiausią dainelę
  Tyliai tyliai dainuoja mama.


  L. Degėsys

  #16571
  Agnusyte
  Keymaster

  Būkim tylesni, kai šitaip sninga,
  Kai mieste tokie balti kalnai.
  Niekas nepradingo, nesustingo…
  O jei ką užsnigo – laikinai…
  Sniegas toks tylus, pabūkim tyliai
  Ir nešaukim dideliu balsu.
  Kaip ir vakar laukiam, liūdim, mylim…
  Ar nuo sniego gera ar baisu?
  Esam, tad ir sniegui duokim teisę
  Kristi tyliai ir tylėt pusny.
  Juk vis tiek – mylėsim, lauksim, eisim…
  Tik, kol sninga, – būkim tylesni.

  Ramutė Skučaitė

  #16583
  Agnusyte
  Keymaster

  Išgyventi slaptį

  Neduota man įmint keistų mįslių
  Ir atsakyti, kas anapus upės.
  Aš tiek trumpai juk šičia gyvenu,
  Bet tiek ilgai jaučiuosi čia užtrukus…

  Neduota man įmint keistų mįslių,
  Tačiau esu, kad išgyvenčiau slaptį,
  Ir Tavo kelyje kai bus tamsu,
  Nors mažą žiežirbą vilties uždegti.

  Laima Petronienė

  #16584
  Agnusyte
  Keymaster
  Tikrasis gyvenimas

   

  Tik vaikystėje mes gyvenam tikrą gyvenimą,

  ir, galbūt, negyvenam,

  tik srovenam kaip upės

  pro žaliuojantį krantą;

  mums užtenka srovės,

  mums užtenka kelių akmenukų mūsų vaikiškam

                džiaugsmui,

  nes mes esam vaikai, kurių akys nemoka skirti,

  kur prasidedam mes,

  kur srovė

  arba kur akmenukai.

  Ir vėliau, kai išmokstam mąstyti, mes dažnai susimąstom,

  kad geriau nemąstyt ir geriau nežinot, kad upės

  ir kad upių srovė negrįžta.

   

  Vladas Šlaitas

  #16601
  Agnusyte
  Keymaster

  Pakrebždėjimai

   

  krapina vakaras valandas

  tiksi tamsa už lango

  spaudžia pavargusią sąžinę

  kas tai – nuodėmės lanko

   

  eina gilyn per širdį

  atrodo pakaušį net pakelia

  kur ten giliai įlindę

  kuistosi mintys ir šypteli

   

  prašosi lauk paleidžiamos

  veržiasi stumdosi skundžiasi

  o gal jau ir teks atdaryti

  duris su langais surakintas

   

  Juozas Žitkauskas

  #16602
  Agnusyte
  Keymaster

  Kasmet susėdame – visa šeima,

  Visa mūs giminė.

  Susėdam tie, kurie dar likom.

  Bet jungtys trūkinėja ir subyra.

  Ir viens nuo kito tolstame.

  (KAŽKAS kapoja stagarus,

  Nudžiūvusias šakas…)

   

  O aš dar noriu just

  Šaknis, kamieną

  Ir būt šaka, –

  Gal ir aplaužyta, gal ir apdeginta,

  Bet dar žaliuojanti ir norinti

  Išsaugot mūs visų

  Bendrumo atminimą.

   

  Eugenijus Matuzevičius

  #16603
  Agnusyte
  Keymaster

  Dienos

  Į širdį

  Tarsi ištirpęs ketus.

   

  Pašėlęs noras riktelti –

  Žmonės!

  Sekundės – ir tos į priekį bėga.

  Mažiukas mano kambarys –

  Vagonas.

  Bijau aš pralėkti,

  Jums nepalikęs nieko.

  Žinau,

  Nedavus nė lašo džiaugsmo,

  Neįspaudus niekam delnan šilumos,

  Uždusins mane

  Toliai plačiausi.

  Saulė pati

  mane užkamuos!

   

  Vladas Šimkus

  #16609
  Agnusyte
  Keymaster

  Brėkštančiam rytui,
  bundančiai žemei,
  brangiai gimtinei,
  virpančiai širdžiai,
  geliančiai minčiai,
  žodžiui tikriausiam,
  skausmui bekraščiam,
  žūčiai beprasmei,
  vaiko gimimui,
  savo likimui,
  tyliam išėjimui
  kelią nutiesia
  malda…

  G. Maziliauskienė

Rodoma 15 įrašų - nuo 1,561 iki 1,575 (viso: 1,606)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.