Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 1,576 iki 1,590 (viso: 1,606)
 • Autorius
  Įrašai
 • #16650
  Agnusyte
  Keymaster

  Akimirkos džiaugsme trapus,
  kas esi
  pačiame laukimo vidurnakty –
  dvylikos dūžių skambėjime,
  laiko svaigiam skubėjime,
  kai negaliu suprasti
  tavo gilios prasmės?

  Akimirkos džiaugsme trapus,-
  tu –
  pradžia, kupina vilties,
  tu –
  liūdna šypsena praeities.
  Tu –
  likimo ranka ant peties.

  V.Grigonienė

  #16651
  Agnusyte
  Keymaster

  Kalėdų šventėmis
  Metus skaičiuoju:
  Kiek ateity,
  O kiek jau – praeity?!
  Diena užsukusi
  Trumpai svečiuojas –
  Sekundžių batais
  Žingsniai jos greiti.
  Subėgs į skliautą
  Žvaigždės visos, visos…
  Kalėdų svajos
  Belsis į sapnus.
  Visiems atleidus,
  Nuodėmes išrišus,
  Lopšy Kalėdų –
  Miegas taip ramus.


  Zenė Sadauskaitė

  #16690
  Agnusyte
  Keymaster

  Vakaro ilgi šešėliai
  Palydėjo lyg namų.
  Kiemo gluosniai susivėlę
  Pamojavo vainiku
  Ir nusinešė už marių
  Mano dieną vakarai,
  Ir ramiai duris uždarę
  Išplasnojo aitvarai.


  Egmilė

  #16714
  Agnusyte
  Keymaster

  Kiekvieną rytą mano nubudimas
  Gražus kaip pasaka. Ir aš nebegaliu
  Žinot, iš kur dangus šviesos tiek imas,
  Iš kur tiek saulėj aukso spindulių.

  Šiąnakt sapne kažką regėjau mielo…
  Dabar diena gražiai kaip sapnas išsiskleis
  Ir mano ilgą, rūsčią metų gėlą
  Apkės džiaugsmingos saulės spinduliais.

  V. Mačernis

  #16719
  Agnusyte
  Keymaster

  Klaida

   

  neatitaisoma mano klaida

  prieš penkiolika metų žaidžiant slėpynių

  įsilipti į klevą mokyklos kieme

  atsisėst ant šakos ir žiūrėt

  kaip neranda manęs neatitaisoma

  neatitaisoma klaida neišsiduot kai visi

  užmiršę mane išsiskirsto

   

  nes prieš dešimtį metų tą klevą nukirto

  supjaustė ir išvežė

   

  o aš vis dar

  slepiuosi jame

   

  Aidas Marčėnas

  #16720
  Agnusyte
  Keymaster

  Išvogs iš tavęs

   

  Nelakstyk vaivorykšte tarp debesų.

  Atšliauš

  iš juodų miškų

  gyvačių karalius.

  Išvogs iš tavęs

  žalias akis.

  Išvogs iš tavęs

  žalius žodžius.

  Išvogs iš tavęs

  tave.

  Į girią išves –

  užmirši,

  kaip kvepia medus.

  Nelakstyki tarp debesų.

  Nelakstyki vaivorykšte tarp debesų.

   

  Nijolė Miliauskaitė, 1968 m.

  #16721
  Agnusyte
  Keymaster

  Laiškai suplėšyti. Grąžintos nuotraukos.

  Net veido bruožai dingę užmaršty.

  Bet vis dėlto prisiminimų nuotrupos

  taip skaudžiai kartais sujuda širdy!

  Jos paprastai slogiom dienom atklysta,

  kai viską dengia vien pilki dažai.

  Ir taip gražiai sušvinta praeitis ta,

  kurią esi palaidojęs patsai!

  Bet nesiskundi. Išbandytas vaistas –

  rami kantrybė. Dar nesyk taip bus.

  Neveltui sako – visos senos žaizdos

  vėl ima gelt, kai niaukstosi dangus.

   

  V.Giedra

  #16729
  Agnusyte
  Keymaster

  Ar nori?
  Vėją tau padovanosiu.
  Skraidyk ir supkis
  Medžių šakose.
  Jei nori,
  Tyliai pabučiuosiu
  Lyg vėjas
  Susipynes plaukuose.

  Ar nori laisvę jausti?
  Sūpuoklėse vaikystės
  Po medžiu.
  Paimk.
  Štai vėjo skraistė.
  Ir skriski. Skrisk.
  Meldžiu.

  Mintaras Smelevičius

  #16740
  Violeta
  Participant

  Savąjį vardą
  Po raidę pasėjau
  Draugams į širdis lyg po sėklytę –
  Prisiminimui…
  Visad tikėjau,
  Tai – kas iš meilės –
  Turi prigyti!

  Svajūnė Gritkuvienė

  #16741
  Violeta
  Participant

  Vasari,
  Sūnau žiemos,
  Visus širdies užkaborius
  Apieškojau,
  Tikėdama, kad rasiu
  Kur užsislėpusį
  Saulės spindulėlį,
  Kuriuo pradžiuginčiau
  Tavo pilkas akis-
  Neradau…
  Turėjo būti kažkur,
  Nejaugi užgeso?

  Svajūnė Gritkuvienė

  #16742
  Violeta
  Participant

  Eisim, išeisim
  Saulės ieškoti
  Vienas kito akyse.
  Gal dar nepraradome
  Laiko malonės,
  Gal surasime
  Kelią,
  Vedantį
  Dar vieno pavasario link?..

  Svajūnė Gritkuvienė

  #16743
  Violeta
  Participant

  Apsiverkė dangus
  Lyg vaikas.
  Norėjau jį paguosti –
  Pasistiebiau,
  Ištiesiau ranką,
  Bet nepasiekiau
  Ašarotų skruostų…

  Svajūnė Gritkuvienė

  #16744
  Violeta
  Participant

   

  O juk
  visada
  Buvo du keliai:
  Vienas, kuriuo eini,
  Antras, virš kurio
  Skristi
  Galėjai…

  Svajūnė Gritkuvienė

  #16745
  Violeta
  Participant

  Sudainuoki savą sielos dainą

   

  Sudainuoki savą sielos dainą
  Iš gelmės ir iš širdies plakimo.
  Iš tavos tylos jinai ateina
  Ir tau kuria spindintį likimą.

  Sudainuoki savą sielos dainą
  Net jie audros neša pilką lietų.
  Viskas juk gyvenime praeina –
  Pajunti, kad mokaisi mylėti

  Žalią mišką, kupiną gyvybės,
  Saulės blyksnį, nešantį palaimą,
  Vaiko šypsnį tartum brangenybę.
  Patiri gyvenimas – tai laimė.

  Laima Petronienė

  #16750
  Agnusyte
  Keymaster

  Vakaro prašymas

  Koks vakaras ilgas!
  Kaip širdį man gelia!
  Nuskinki jazminą,
  Baltoji varnele!

  Nuskink man jazmino
  Balčiausių žiedų,
  Sakyk man, kad žemėj
  Tavęs nerandu.

  Koks vakaras ilgas!
  Tokio nemačiau!
  Nuskink man, varnele,
  Jazminą greičiau!

  Nuskink man žiedelį
  Iš pat pažemės,
  Nuskink, savo lūpom
  Lapus pažymėk.

  Koks vakaras ilgas!
  Baltoji varnele,
  Nuskink man jazminą,
  Ne baltą, tai žalią.

  Nuskink man jazminą.
  Neskinki, nereik,
  Baltoji varnele,
  Atskrisk ar ateik…

  Sigitas Geda

  Vilnius: Vaga, 1980.

Rodoma 15 įrašų - nuo 1,576 iki 1,590 (viso: 1,606)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.