Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 166 iki 180 (viso: 1,608)
 • Autorius
  Įrašai
 • #4777
  rudeninė
  Participant

  Skambi ir skambi manyje

  Dieną naktį  girdžiu Tavo aidą,

  Kol per žodį pražysti alyvos keke.

  Vis tiek neši džiaugsmą,

  Neši palengvėjmą

  Viltį neši, kai rankos nusvyra

  Ir artimo petį paleidžiu.

   

  Birutė Grižienė

  ************

  Šitas tylėjimas

  Lengvas kaip kylantis rūkas,

  Šitas žiūrėjimas,

  Tarsi prašvintant gėlėms,

  Šitas žinojimas to,

  Kad įvyko stebuklas –

  Tai tik pradžia,

  Nes jau auga akmuo

  Drumzlinam verpete

  Apsivijęs žolėm.

   

  Elena Mezginaitė

   

  #5128
  rudeninė
  Participant

  PAKALNUTĖ

   

  Šaltinis toks skaidrus,

  kai tavo ašaros juo nuteka,

  Mėnulio žydinti gėlė –

  mažytė pakalnutė

  su virpančiais varpeliais vėjy,

  visas sąžalynas

  šešėly svaigiai kvepia,

  tankūs lapai vis žalyn,

  iš pakalnučių balzgano vainiko,

  jo ovalo

  dar žvelgia tavo akys mėnesienoj,

  lyg opalo

  švytėjimas naktis,

  dar uogos noksta,

  dar su nuostaba,

  su grauduliu paliesi žemę,

  gyvastį šakniastiebių.

   

  Judita Vaičiūnaitė

  #4778
  rudeninė
  Participant

  KUR DANGUS PASIBAIGS

   

  Kur dangus pasibaigs,

  Už to žalio vandens,

  Mes miegosim nuleidę akis

  Į tą rūką,

  Nubirusį mums nuo obels

  Ir į naktį, kuri nebegrįš.

   

  Ir sapnuosim nugeltusius saulėj laukus.

  Mūsų dienos pavirs valandom…

  Kol pakibus virš skardžio sekundė suduš

  Tavo žodžiais

  Ir mano tylom.

   

  Kai pakelsim akis nuo savęs lig žvaigždžių

  Laiko muzika mums nebegros

  Tik stovėsime.

  Švis

  Virš viršūnių skardžių

   

  Dar neleisk man pažadint dienos…

   

   

  Gintarė Stankutė

  #4608
  liuda
  Participant


  iš naujo teka saulė tau kiekvieną rytą
  iš naujo čiulba paukščiai, žvilga rasos
  iš naujo mokais vaikščiot kaip vaikystėj basas
  per stiklo duženas, sapnų žarijas
  iš naujo sukalbi sveika marija
  tarsi tai būtų pats pirmasis kartas
  iš naujo siaučia gelia skaudžiai trankos
  prisiminimų griūtys skausmo bangos
  iš naujo maudžia mano – tavo randas…

   

  *Tautvydas Buslevičius, Kažkieno laikinoj atminty, Kaunas, 1997

  #4782
  rudeninė
  Participant

  Dvi miegančios akys – 
  tartum du užlipinti laiškai.
  Tu sapnuoji dabar,
  tu toli.
  Tu man laiškus rašai.
  Aš bijau pajudėti. 
  Aš bijau tavo mintį nutraukti.
  Man reikia budėti.
  Man reikia budėti ir laukti.
  Laukti tavo laiškų – 
  laukti tavo akių.
  Viskas bus kaip kiekvieną rytą:
  atsimerkus, įteiksi tu man du laiškus.
  Juose parašyta: „Nebijok!
  Ir tenai, iš kur aš grįžtu, mes buvom kartu“.
  Dvi miegančios akys –
  tartum du užlipinti laiškai.
  Tu sapnuoji dabar, tu toli.
  Tu man laiškus rašai…

  Justinas Marcinkevičius

  #4785
  rudeninė
  Participant

  AUŠTA

   

  Tekėk, saulele, tekėk.

  Jau mano klevas pabudo.

  Jau krykščia kregždės po langu.

  Jau putinas baltas prašvito

  Žaliam birželio danguj.

  Tekėk, saulele, tekėk.

  Jau laukas nulytas laukia.

  Jau žolės akis pramerkia.

  Ir mano sapnelis pabėgo.

  Tekėk, saulele, tekėk

   

  Janina Degutytė

   

  #4786
  rudeninė
  Participant

   

  Šventas laukų birželi,

  palytėk pievom pakvipusią žemę

  žaibo švaria ugnim.

  Prasiskleisk lietum –

  rože sidabro

  ant lauko, sūraus

  nuo mūsų prakaito.

  Tenuplauna mūsų akis,

  kad regėtų žolyno spindėjimą.

  Tenuplauna mūsų kojas,

  kad ilgą kelionę pakeltų.

  Šventas laukų birželi,

  palaimink mūsų rankas –

  kad neišsektų upės,

  kad neišmirtų medžiai,

  kad griežlė nenutiltų

  šviesų vakarą

  avižų lauke.

   

  Janina Degutytė

  #5129
  rudeninė
  Participant

  Jūs norėtumėt?

  O aš norėčiau

  Kartais pagyvent vidur miškų

  Ne dėl grybų ir ne dėl aviečių, –

  Šiaip sau atsiskyręs, kai sunku.

   

  Nusiplaučiau dulkes ilgo kelio

  Prie šaltinio almančio versmės.

  Tai prisiklausyčiau iki valiai

  Ir strazdų, ir volungių giesmės!

   

  Jūs norėtumėt?

  O aš norėčiau,

  Kad pušynai dvelktų ramumu,

  Kad atėję plačiaragiai briedžiai

  Mėnesienos naktį prie namų

   

  Sau ramiai skabytų sodrią žolę

  O vilkai tekauktų tik sapne…

  Gal tuomet sugrįžę girių toliai

  Su šypsniu pažvelgtų į mane…

   

  Jūs norėtumėt?

  O aš norėčiau

  Upeliuko dar su duburiais.

  Ten, tikiu, kad žalsvos žvaigždės šviečia

  Žuvys, dar nematę meškerės.

   

  Ten ir žolės švelnios – žaliais šilkas,

  Niekas neiškirto dar karklų.

   

  Aš esu be galo pasiilgęs

  Viso to, kas dar natūralu.

   

  Vytautas Rudokas, 1967

  #5130
  rudeninė
  Participant

  PĖDOS

   

  Atsikėliau šį rytą anksti,

  po audros dar negrįžę žvejai. –

  Gal tu marių dosnių pakrašty

  paieškot gintarų išėjai…

   

  Bet tavęs nematyti… Miegi?

  Tebeskęsta migloj Palanga.

  Man po kojom sudūžta baugi,

  lyg stiklinis rietimas, banga.

   

  Aš palauksiu. Einu pamažu.

  Pirmą gintarą saujon dedu.

  Ir staiga – prie skausmingai šviežių –

  Sustoju prie tavo pėdų…

   

  Aš sustoju prie jų, prie smulkių,

  ir prie vyriško kulno greta…

  Nusileidžia migla ant akių,

  širdį perlieja jūra šalta.

   

  Nežinau, nepažįstu, kas jis,

  kurs atėjo anksčiau už mane

  ir nutolo lyg jūroj žvejys

  su manąja aušra – svajone.

   

  Tik žinau – apsigrįžęs vanduo

  plauna pėdas gelmėn užmaršties,

  o ir laimė ne visad su tuo,

  kas pirmasis jai ranką išties.

   

  Vacys Reimeris

  #4790
  rudeninė
  Participant

  Veidrodinis vasaros vakaras.

  Kiekvienam lape matai savo veidą.

  Pasiklysta pempiukas

  tyloj ir sidabražolėj –

  kaip tavo vaikystė.

  Didžiulis rūkas parslenka nuo eglyno,

  nuo ežero, prigesinusio atspindžius,

  per daubą, pilną

  paslapties, per vienišą

  sraigės brydę – regi

  visur savo nerimastį,

  nedrąsą,

  neužsimiršimą,

  nebylystę – – –

  Veidrodinį vasaros vakarą

  regi savo

  neregystę,

  savo žolišką troškulį

  būti.

   

  Janina Degutytė

  #5134
  rudeninė
  Participant

  Savaitgaliui

   

  savaitgalis bėgo už lango.

  kairė – dešinė.

  mano – tavo.

  kvėpavau oru, kurį iškvėpdavai.

  kalbėjomes apie negyvenamų salų demografines problemas.

  mirusios eglės dainavo už židinio grotelių.

  kojas šildė gatvės žibintas.

  Bis! Bis! Bravo, maestro! Bis!

  pratrūkau.

  du arbatos puodeliai maloniai kuteno naktinį stalelį.

  nebuvo kur eiti.

  net nepastebėjau, kada spėjai suvalgyt visą pakelį džiovintų snaigių.

  rytoj pietums vėl bus makaronai.

  nesvarbu.

  savaitgalis.

  mano kairė – tavo dešinė.

  bandėm pasidalint mėnulį.

  laikas – naivuolis – tikėjosi mus aplenkt.

  negimusių žodžių eilėraštį

  perdaviau tau

  iš lūpų į lūpas.

  ir išėjau.

  savaitgalio pėdsakais.

   

   Evelina Bondar

  #5135
  rudeninė
  Participant

  Meilė

   

  Nuo amžių vakare prie stalo dviese

  Kaip angelas naminis lempa tvieskia,

  Apgaubki angele šviesa švaria

  Ir saugoki du žmones vakare.

   

  Diena primargino, nesužiūrėsi

  Pavargom mes nuo visokiausių „pa“

  Mes nieko nekalbam, mes sėdim dviese

  Pačia sunkiausia šnekamės kalba.

   

  Kažkas pakito, būtinai pakito.

  Žvaigždynų sandaroj, o gal veiduos.

  Gal mudviejų nebėr, bet visados

  Du žmonės sėdi vienas priešais kitą.

   

  Visur: Sacharoj, tundroj, tarp griuvėsių

  Juk rasis lentgalys, vinis, kurią

  Gali sukalt į stalą

  Sėdint dviese, kaip šventame paveiksle vakare…

   

  V. Šimkus

  #4791
  rudeninė
  Participant

  Paukščių baladė

   

  Susidėjo viskas taip keistai.

  Kur pradingo meilė vakarykštė?

  Skrido paukščiai du –

  Aukštai, aukštai –

  Ir skardžiais balsais iš džiaugsmo krykštė.

   

  Bet audra užgriuvo nelauktai.

  Paukščiai atmušė sparnus į uolą.

  Susidėjo viskas taip keistai.

  Žemėn jie lyg akmenys nupuolė.

   

  Susidėjo viskas taip keistai.

  Nebeliko tų svaigiųjų aukščių.

  Ir pradėjo neapkęst už tai

  Vienas kito šie išdidūs paukščiai.

   

  Algimantas Baltakis

  #5136
  rudeninė
  Participant

  AŠTUONI GĖLI VAKARAI

   

  Aš tik norėčiau  taip pasakyti: man liko smelkianti drėgmė, vėjas,

  Liko pragiedruliai – tokie ne mano, kad net pastebėt jų nespėju.

  O iš tiesų liko tik banali išeitis – kai žmogui nieko kito nelieka,

  Jis dar gali būti protingas. Per nuliūdusį parką jis gali eit nematydamas jo.

   

  Aš nesakau, kad tai geriausias būdas atsisveikinti su meile.

  Tačiau tokiu metu gamta neguodžia, eilėraščiai nesirašo, sapnai nesisapnuoja.

  Net sapnai bijo tuštumos. O juk atsisveikinančiam su meile be galo tuščia:

  Lapų vytimas, vėjo kritimas, lietaus šliaužimas žeme yra ne jo ir ne jam.

   

  Žinoma, laimingesnis būčiau, galėdamas pasakyti: man skauda, vadinas, esu.

  Kenčiu, vadinas, dar gyvas. Tačiau nei kenčiu iš tiesų, nei man skauda.

  Tik pojūtis: kažkas many pasibaigė, o niekas neprasidėjo. Niekas neprasidėjo,

  Ir vėjas, drėgmė yra ne šitoj erdvėj ir ne šitam laike.

   

  Aš dabar daug sumokėčiau už galimybę eiti per pūgą, per vėją, prieš lietų,

  Tačiau kad šitaip keliautum, reikia kentėti arba bent liūdėti.

  O dabar aišku viena: atsisveikinimas su meile yra neaprašomas,

  Bet visur ir visiems turbūt vienodas. Kai atsisveikinsit, tai suprasit.

   

  Valdemaras Kukulas

  #4792
  rudeninė
  Participant

  Susapnuoki mane…

   

  Bent kartelį mane susapnuoki

  Šiltą vasaros naktį beganančią tavo akis

  Kol per žydinčią erdvę gilyn lakštingalos suokia

  Kol spalvas pasiglemžia rami juodaskarė naktis

   

  Susapnuoki mane…

   

  Nepažintu dar širdžiai žvaigždynu

  Aš brendu aklomis akimis į beribį tave

  Per galaktikų šaltį, per tuštumą…

  Jau amžinybę…

  Tiktai tu atsimerk širdimi…

   

  Susapnuoki mane…

   

  Gintarė Stankutė

   

Rodoma 15 įrašų - nuo 166 iki 180 (viso: 1,608)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.