Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 181 iki 195 (viso: 1,606)
 • Autorius
  Įrašai
 • #5137
  rudeninė
  Participant

  SENA ISTORIJA

   

  Du metai tylos ir neigimo.

  Du metai išvalę širdis,

  Nes slėpėm jas tol, kol užkimo

  Dangus…

  Ir paleido: „Užgis“.

   

  Užgijome greit ir be skausmo,

  Bet žemė nestatė akmens,

  Ant kapo to tirpdančio jausmo,

  Kuris ir po mūsų gyvens.

  Dangus pasirėmęs tylėjo

  Ir klausės kaip daužos širdis…

  Kol leidos pasauliai be vėjo,

  Virpėjau, bet būriau – „Negrįžk“

   

  Negrįžk… nes daugiau neištverčiau.

  Negrįžk, nes vis tiek pamiršau,

  Lelijomis žydintį karštį.

  Tik kaip man užgest?…

  Nežinau…

   

  Gintarė Stankutė

  #4547
  Agnusyte
  Keymaster

  Kmynas

   

  Susirūpino Pelynas:

  Kurgi

  Mano draugas Kmynas?

  Gėlės šoka,

  Žolės ploja,

  O jisai -visur vėluoja!

  Jei kas Kmyną

  Bus nuskynęs,

  Nebenoriu

  Gegužinės!

   

  Kmynui šypsosi Pelynas,

  O Pelynui sako Kmynas:

  -Negaliu

  Visur suspėti,

  Nes nešiojuos sunkų skėtį!

   

  R. Skučaitė

  #4793
  rudeninė
  Participant

  ŽEMUOGĖ

   

  Baltą žiedą pakėlei mažytį – 
  Gyvą snaigę, pamestą pusnyne. 
  Žaluma visas šlaitas užtvino. 
  Tiktai tavo sniegelis švyti.

  Gersi saulę kaip motinos pieną, 
  Baltą galvą į vėją pakelsi. 
  Ir klausysies pro mėnesieną 
  Žemės dainuojančio balso.

  Baltą žiedą – kaip šydą – numesi 
  Žemės kvapą ir medų ištiesi – 
  Uogą – širdį sklidiną, drąsią 
  Tu prie kojų kam nors padėsi – –

   

  Janina Degutytė

  #5138
  rudeninė
  Participant

  ĄSOTIS

  Vasara!

  Neišsenkantis aukštas ąsotis! 
  Sklidinas upių tėkmės ir tylos kaitrios. 
  Nori? – atsigerk volungės čiulbesio. 
  Nori? – užplustančios audros…

  Gerk, – mūsų amžiaus valandos trumpos kaip niekad.
  Gerk, – trūkčiojantį, neramų liepų žalsvą pavėsį…
  Ir baikšti, ir narsi raudonsparnė volungė
  Krūtinėj dar neužmiega
  (ji bijo nebūt, bet mirti nebijo). –
  Gerk, – paskutinį gurkšnį dievams išliesi…

  Tas neišsenkantis aukštas ąsotis!
  Debesų puta, o vidugirio aitris – dugne…
  Akis užmerk –
  ir gerk,
  tūkstantį metų gerk –
  už save ir už mane…

   

  Janina Degutytė

   

  #4796
  rudeninė
  Participant

   

  VASAROS SAULĖLYDIS

   

  Saulele, dar neik namo!

  Dar leisk mums linksmai pažaist!

  Dar valandėlę palūkėk

  ant kalno – ties beržais.

   

  Dar šviesk, dar šviesk švilpėjui strazdui,

  banguojantiems rugių laukams,

  bitelei pilkai, aukštai kriaušei,

  nenuoramoms ežių vaikams.

   

  Saulele, dar neik namo!

  Juk mes dar nebaigėm žaidimo.

  Girdi? – Briedžiukai šaukiasi mamos

  ir volungėliai virkauja užkimę.

   

  Janina Degutytė

  #4548
  Agnusyte
  Keymaster

  Buvai tu puikesnė nei žiedas aguonos,

  O nesmerk, o nesmerk tu manęs!

  Kas traukinį vysis – lyg dainą čigonės,

  Lyg tas užmirštąsias dienas…

   

  Kas buvo mylėta – seniai palydėta…

  Užgeso padangėj žvaigždė.

  Širdžiai žadėta, nesuturėta,

  Ir apgedėta… sudie!

   

  Aleksandras Blokas

  #5145
  rudeninė
  Participant

  PAPARTIS             

   

  Senolėj girioj, už raisto,

  gyvena augalas keistas —

  žaliom vėduoklėm lapoja.

   

  žaliom vėduoklėm lapoja

  ir žiedą padovanoja

  vasaros nakčiai šviesiausiai.

   

  Vasaros nakčiai šviesiausiai,

  kai dega laužai, kol išaušta,

  kai laumė lelijom prausias

  ir šnabžda tyliai į ausį

  mažiems, dideliems — visiems:

  “Atsigerk iš miško versmės

  ir būsi vaikas žvaigždės.

   

  Ir būsi vaikas žvaigždės.

  Ir papartis tau pražydės,

  ir papartis tau pražydės”.

   

  Janina Degutytė

  #4797
  rudeninė
  Participant

  RASA

   

  Brėkšta. Pieva sklidina rasos –
  Per kraštus lyg ims ir pasilies.
  Kažin kas čia po kruopelę spindinčios šviesos
  Uždegė ant kiekvienos žolės.

  Pieva šilkine basa brendu. 
  Ir jaučiu – į kraują suteka rasa. 
  Ir iškart užgyja daug žaizdų… 
  Lyg ta pieva – žemė man visa.

  …Rodosi, keliaujanti, basa, 
  Žemėje bekraštėj aš – rasa…

   

  Janina Degutytė

   

  #4798
  rudeninė
  Participant

   

  LANKOJE

   

  Skinsiu linksmą, šviečiantį vėdryną, 
  Skinsiu liūdną, mėlyną varpelį, 
  Baltąjį kraujažolės žvaigždyną…

  Dar pridėsiu tylią, vėsią mėtą. 
  Kam paduoti šitą mažę puokštę, 
  Kad manęs pamiršti negalėtų?

  …Aš pamesiu vidury takelio… 
  Tegu ras kas nors, paims kaip savo 
  Ir vėdryną šviesų, ir varpelį…

   

  Janina Degutytė

  #5146
  rudeninė
  Participant

  PELENINĖ DAINA

   

  Nebuvau aš Paryžiuj nei Romoj,

  Gyvenu aš kaip vėjas kalne,

  Tiktai dvylika juodvarnių brolių

  Vėlų vakarą lanko mane.

   

  Neturiu aš sidabro nei aukso,

  Broliai plunksnomis rengia mane.

  Jūs nešaukit – manęs neprišauksit,

  Neieškokit – paskęsit liūne…

   

  Gal mane kitados jūs sapnavot,

  Gal regėjot vaikystės kine,

  Per toli, per toli nukeliavot,

  Neieškokit – nerasit manęs.

   

  Aš likau jūsų vaikiškoj knygoj,

  Sename sename albume.

  Aš verkiau, kada vieną palikot

  Ir kai vijosi pelės mane.

   

  Kai grūmojo pelių karalaitis,

  Kai nuo raganos bėgau piktos,

  Palikau aš auksinę kurpaitę,

  Tiktai jūs nesuradote jos…

   

  Pakliuvau į voratinklį kreivą,

  Tiktai jūs nežinojote, ne, –

  Septyni alaviniai kareiviai

  Išvadavo tą naktį mane.

   

  Kaip verkiau aš, kaip jūsų ilgėjaus,

  Kai žaislai, pamiršti rūsyje,

  Vieną Joninių naktį įėjo

  Ir išsivedė – niekur mane…

   

  Juozas Erlickas

  #4801
  rudeninė
  Participant

  Kad užsimirščiau, nesūpuok, naktie,

  Neverkiu, tai tavo ilgesiu rasoju.

  Tolumas užsupk, naktie, vis tiek

  Ten mane užmiršo, ten sapnuoja,

   

  Kad esu skalda, kad ne rasa.

  Kad esu aštrus ir balzganas – ne tyras…

  O vis vien – ateik basa,

  Nes rasa laukuos – skalda pažiro…

   

  Valdemaras Kukulas

  #4802
  rudeninė
  Participant

  PO VĖJO STOGU

   

  Tik nepažadink miegančio po vėjo stogu,

  tik neišgąsdink bėgančio pušų viršūnėm.

  Nenusigręžk ir nesijuok iš nuogo,

  prisimatuojančio karūną.

   

  Neatiduok jam savo šilto rūbo

  ir šilto gėrimo, ir šilto valgio.

  Nevesk trobon, kur ligi šiol nuo lubų

  visokie žmonės gąsdindami žvelgia.

   

  Neduok jam jokio vaisto, nieko,

  kas jį pažadintų ir tartų: kvaila

  bėgiot viršūnėmis. Lai bėga.

  Manai, kad jam tavęs negaila?

   

  Algimantas Mikuta

  #5147
  rudeninė
  Participant

  Mums neduota būtis. Tik srautas mes,

  Per formas tekantis. Dienos, nakties

  Ar katedros užpildome mes ertmes

  Ir vėl srovenam, trokšdami būties.

   

  Iš formos formon – vis be atvangos,

  Ir niekur nėr namų, nei laimės, nei kančios,

  Mums niekur duona varpoj nelinguos,

  Visur mes kelyje, visur svečiuos.

   

  Mes žaislas Dievo rankoj. Nežinia,

  Ką jis sumanęs. Molis mes tylus:

  Nei juokias jis, nei verkia ir delne

  Vis permaigomas krosnin nepaklius.

   

  Ak, būti išdegtiems! Sustingt, sustoti!

  Tas ilgesys net virpulį mums kelia.

  Bet atvangos nėra, ir niekada į stotį

  Nenuveda mūs begalinis kelias.

   

  Hermanas Hesė

  #4554
  Agnusyte
  Keymaster

  Didžioji laimė

   

  Visi mes stiebiamės,

  Kad pamatytume aukštai

  Visam pasauliui skirtą

  Vieną melsvą dangų…

  Skaičiuoju krintančias

  Žvaigždes dažnai,

  Manau, kad krinta

  Man į delną iš aukštai

  Vienintelė-tik mano laimė.

  Po sielos polėkio apsižvalgau-

  Toli padebesiais klajoja

  Dar nepaliekanti manęs

  Skaisčioji saulė.

  O gal tiktai atrodo man vienai,

  Kad tai yra didžioji

  Mano laimė?..

   

  Ona Baliukienė

  #4943
  Agnusyte
  Keymaster

  NĖRA LAIMĖS

   

  Aš prie Tavo kojų, Viešpatie, ateisiu,

  Vėjais gal atplauksiu prie Tavų akių.

  Čia maldoj aš tyliai žodžiais pasikeisiu,

  Pasiskųsiu, Dieve, kad gyvent sunku.

   

  Daug žydėjo žemę puošiančių vosilkų,

  Prieš akis man raibo tie laukai žali.

  Liūdna buvo jausti meilės išsiilgus,

  Kad be šito žodžio nieko neturi.

   

  O dabar man dienos liūdnos, niūrios, melsvos.

  Dangūs apsidengia pilkumu giliu,

  Laikas neša saulę, žalios liepos gelsta,

  Nuogume suvirpa beržas pakelių.

   

  Vėl sugrįš į žemę margaspalvės dienos,

  Vėl rugiuos bus daugel mėlynų akių,

  Bet neradęs laimės, pasiliksiu vienas

  Pasiskųsti Dievui, kad gyvent sunku.

   

  Vytautas Mačernis

   

   

   

  * * *

  Ten saulė rytmečiu sugrįžta!

  Ak, tai ne saulė, tai ne ta…

  Kažko ieškojai, rods, jaunystėj,

  Vėliau pabūgai kraują bristi.

  Dabar palūžusia ranka

  Į saulę rodai kai kada…

  Ak, tai ne saulė, tai ne ta!

   

  Vytautas Mačernis

   

   

  * * *

  Vasaros popietėm saulė ir vėjas

  Žaidžia tarp medžių šešėliais ilgais:

  Lyg du paklydę svečiai sukinėjas

  Vasaros popietėm saulė ir vėjas

  Ūksmingų alėjų takais.

   

  Mažas berniukas iš miego pabunda

  Ir trina rankutėm akis.

  Saulė ir vėjas alėjosna gundo:

  Mažas berniukas iš miego pabunda

  Ir eina tyliai per duris.

   

  Vytautas Mačernis

Rodoma 15 įrašų - nuo 181 iki 195 (viso: 1,606)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.