Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 256 iki 270 (viso: 1,608)
 • Autorius
  Įrašai
 • #4843
  rudeninė
  Participant

  Ką reiškia sugrįžimas į palėpę,

  ji vis labiau tuštėja, rudenine saule,

  jos visos kertės skaudžiai atsiliepia

  debesimis ir vakaru… Iš naujo

  bandau išgirsti tavo žingsnių aidą,

  kritimą lapų, ilgą šviesią naktį…

  kada lange tik liūdnos mano akys

  atspindi, rodos, jau ne mano veidą…

  Ir tik aušra užtikusi prie stalo

  užmigusį ir apibertą lapais

  mane paglosto švelniai tavo,

  brangioji, skruostu ir už durų slepias…

   

  Rimas Burokas

  #5172
  rudeninė
  Participant

  RUGSĖJO 18-OJI

   

  Per miestą šiandien perėjo Rugsėjis,

  Kavinėje prisėdo ant kėdės.

  Ir visą naktį sukos karuselėj,

  Kaip sukas lapai krintantys sode.

   

  Paskui atėjo jis pas mus kartu su

  Dama. Jos vardas buvo Melancholija.

  Sėdėjome prie stalo keturiese

  Greta, bet neapsakomai nutolę.

   

  Jisai vėsaus pasiūlė vaisių vyno.

  Svaigai Tu, nesuprasdama – kodėl.

  Ir švilpavo melodiją nežinomą

  Atskridęs vakarinis vėjas vėl.

   

  O gluosnis dirigavo vėjo dainai,

  Kurią nusinešė greita Neris.

  Ir stygomis lietaus akomponavo

  Strazdų pietuosna skrendantis būrys.

   

  Jis Tau apie Pietų kraštus kalbėjo –

  Už dvylikos dienų jo traukiniai…

  Ir ilgesys krūtinėj suplazdėjo

  Graudžiaisiais gervių trikampio sparnais.

   

  Ilgai sėdėjo jis prie stalo mūsų,

  O aš klausiausi ir galvojau tik,

  Kokia graži yra Rugsėjo muzika,

  Tačiau kokia ledinė jo širdis…

   

  Juozas Erlickas

  #4846
  rudeninė
  Participant

  tavo valandos, beveik kad jau pamirštos
  tolimoj pakrantėj
  kasdien vis labiau rudenėjančioj

  slankiojant, šiaip sau, be tikslo, be reikalo

  sustojant ir pakeliant kokį
  akmenuką, ryškų ir šlapią
  ar kriauklę

  tarsi nė nesiklausant
  vis tų pačių balsų, vis tų pačių: jūros, vėjo, paukščių

  kai taip žioplinėji, koks džiaugsmas
  apima, kokia stebuklinga vienatvė
  netikėtas turtas, tik tau atitekęs

  smėlis, prilipęs prie padų

  tikrovė
  staiga atsivėrus

   

  Nijolė Miliauskaitė

   

   

   

  #4577
  Agnusyte
  Keymaster

  Improvizacija su lapais

   

  Lapai

  Krenta

  Krenta

  Krenta,-

  Kiek svajota,

  Mylėta,

  Gyventa…

   

  Lapai

  Krenta

  Krenta

  Krenta

  Į žvirgždėtą

  Upės Krantą,

  Kur svajota,

  Mylėta,

  Gyventa,

   

  Lapai

  Krenta

  Krenta

  Krenta…

  Ir širdis lyg tas lapas

  Krenta:

  Ne taip lengva

  Širdžiai

  Stuksenti,

  Ir svajot,

  ir mylėt,

  Ir gyventi,-

   

  Lapai

  Krenta

  Krenta

  Krenta…

   

  Vilija Šulcaitė

  #5176
  rudeninė
  Participant

  Bobų vasara

   

  Per rudenį brendu ar per gyvenimą –

  Nukritusius lapus lyg skausmą rinkdama?…

  Iš paskos velkasi pavargusi diena,

  O saulės pilkuma maitina nerimą…

   

  Prikelk gyvenimui, Dievuli, be graudenimų –

  Tuoj voratinkliai išsups nakties sapnus…

  Paguosk pavargėlius, jie meldžiasi už mus,

  Nors mes nuo slenksčio juos lyg vargą gename…

   

  Apgirtę medžiai plėšo savo drapanas,

  Raudonom draiskanom apmėtyti keliai…

  Už bobų vasarą balsuoja atkakliai

  Be meilės užaugintos spalio raganos…

   

  Dalia Teišerskytė

  ————

  Eilėraštis proza.

   

  Pavasaris atsiranda dėl to, kad įvairūs paukščiai, plasnodami sparneliais, sušildo orą.
  O paukščiams paliekant mūsų kraštus oras vėsta.
  Bet kai paukščiai išskrenda itin dideliais būriais, jų plazdėjimas vėl prišildo orą – tai bobų vasara.

   

  Juozas Erlickas

  #5177
  rudeninė
  Participant

  Bobų vasara 

   

  Nedaug tereikia – gana akimirkos

  Įkvėpti rudenio žavesiui –

  Spalvoms ir vėsai – kad atsimintum vasaras –

  Kadai nužydėjusias, kadai nužaliavusias.

  Tik akimirkai stabtelti bobų vasaros įsauly –

  Saulelė aukštai nepakyla jau,

  Ne tiek šildo, kiek akina. Numiršta

  Žydėdamos nasturtos. Ir astros.

  Šita akimirka bando apgauti mus,

  Kad nieks nepasikeitė, nieks nepraėjo,

  Tik nejučia skvernus susisiausdamas

  Atsistoji pasauliui ir pavėjui

  Ir tai neilgam – atsėlinus nerimui

  Kaip šunelis, pabrukęs uodegą,

  Nubindzini į namus. Kaip boružėlė

  Septyntaškė – po lapu – žiemojimui.

   

   (daliuteisk-zaliazole.lt)

   

   

  #4847
  rudeninė
  Participant

  Bobų vasara

   

  Apkrito žemę lapų auksas,

  Voratinkliai išskrido į dausas,

  O saulė rytmetį paklausia –

  Kas perlais pavertė rasas?

   

  Kas gi iššovė gervių laibą strėlę

  Į tolimus nežinomus kraštus,

  Pakando liūdną rudeninę gėlę

  Ir laiką perkirto perpus?..

   

  Geriau neklauski – atsako nebus.

  Languos suspindo saulės ašara.

  Gelsvu sijonu šluodama takus,

  Smagiai praėjo bobų vasara.

   

   Antanas Gintautas

  #5178
  rudeninė
  Participant

  16 EILUČIŲ RUDENS

   

  …tai voratinkliais leidžias rugsėjis…

  Rugsėjo dainų aš nemoku –

  Tu ant lapų nukritusių šoki,

  Rudeninio baleto šokėja.

   

  Mes nešam rugsėjo laiptais

  Į viršūnę, kur spalio pinklės,

  Paskutinį geltoną lapą –

  Surūdijusį vasaros ginklą.

   

  Ten lapkritis laukia viršūnėj.

  Nuogas tartum poetas Antikos,

  Bet skleidžias danguj parašiutas –

  Tai sniegas, sidabro balandis.

   

  Tu pašok man šiąnakt, Beatriče,

  Už sidabrą, už pinigą smulkų,

  Sudie… Groja gruodis capriccio

  Baltais ledo smuikais…

   

  Juozas Erlickas

  #5179
  rudeninė
  Participant

  TENAI KUR SAULĖ ŽEMAI          

   

  kiekvienąkart prisiminsi
             ir tavo širdis sustos
  bus veidas tavo nelinksmas
  o žvilgsnis prarastas toks
  tikėjai viską užmirši
             (o viskas kyla į viršų)

  sesuo lietuje ir vėjy
             kaip tu kuo tu esi
  tu mus palieki praskrieji
  lengvam salsvam liūdesy
  kvieti į rudens pavėsį
             (visi tenai pailsėsim)

  ten mūsų visų tėvynė
             tenai kur saulė žemai
  ten laiko vanduo ledinis
  tu lauki mūsų tenai
  mes kylam šnarame skriejam
             (lyg lapai gelsvi rugsėjo)

   

  Liutauras Degėsys

  #4953
  Agnusyte
  Keymaster

  Medžiais tikėk,

  savim vandeny atspindėta,

  tikėk.

   

  Lėk telegramom, laidais,

  šaukis paštais, laiškais…

  Keliui manęs pavydėk,

  žaibui manęs pavydėk.

   

  Jeigu į kapą nuleis, kas padės

  vėl man išlipti iš duobės,

  pievas matyt ir žvaigždes,

  mėlyno laiško raides.

   

  Plentuose pėdsakai mano sušals.

  Tūkstantį kartų langai pabals…

  Tūkstantį pirmąjį…

  Ko tu tyli?

  Būsiu jau tavo plaukai žili.

   

  Būsiu jau tavo senais laiškais,

  būsiu jau tavo baltgalviais vaikais.

  Vaivorykštės senos miegos vandeny,

  žaibo pėdsakai ges vilny.

   

  O tu netikėki žilais plaukais,

  o tu tikėki melsvais laiškais.

  Medžiais tikėk,

  savim, vandeny atspindėta, tikėk.

   

  M. Martinaitis

  #4848
  rudeninė
  Participant

  IŠEINU

   

  Išeinu. Saulė ges vakaruos jau

  Ir nuskęs pusnyje debesų.

  Ak, kaip kvepia daržely mimozos,

  Tik nereikia jau man jų žiedų.

   

  Tik nereikia tų žodžių beprasmių –

  Aš žinau, kad rugsėjis gražus.

  Gal tu niekad manęs neberasi,

  Bet neverki – tas jausmas nežus.

   

  Ką darysi – likimo taip skirta,

  Atsisveikinkim – duok savo ranką.

  Aš – kaip mariose valtis be irklų,

  Kur sudūžta į tolimą krantą…

   

  Juozas Erlickas

  #4852
  rudeninė
  Participant

  Kai paskutinį kartą

  ėjome,

  girdėjome dar tankų

  čirpimą

  kelio rožėse,

   

  ir tako lapai

  buvo pilni

  keisto šnabždėjimo.

   

  Mes ėjome susiėmę

  rankom,

  ir kalbėjome

  šiaip apie šį ir apie tą –

   

  tačiau neįžiūrėjome

  rudens

  dar žodžiuose,

  nei akyse.

   

  Jonas Mekas

  #4853
  rudeninė
  Participant

  PEIZAŽAS SU SIDABRINE NUOLAUŽA

   

  Sidabrinis rudenio laukas,

  kai žemės kvėpavimas pavirsta ledu,

  o apyaušrio valanda begalinė

  kaip laukimas.

  Kai galulaukės gandrai pavirsta

  sparnų šlamėjimu skaidriam

  rasotam skliaute

  (jo veidrody blykčioja nakties

  pėdsakai, ir atpažįstu ryta – ten,

  ties pravertom sidabrinėm durim).

  Kai nušvinta voratinklis žvaigžde,

  tarp ražienų įsmigusia.- – –

  Sidabrinis rudenio laukas.

  O sugniaužtam delne – tik žodis –

  sidabrine nuolauža – ligi kraujo.

   

  Janina Degutytė

  #5180
  rudeninė
  Participant

  MOKYTOJUI

  O mielas žmogau, kurį vadina guru,
  Ilgai nemačiau tavo meilės akių,
  Dar visai neseniai aš kasdieną,
  Ramsčiausi tavuoju vardu,
  O dabar jau galiu apkabinti žvilgsniu,
  Harmonijos jūroj rast šviesą tavųjų akių.
  O dabar jau galiu atsakyt tuo pačiu,
  Nes einu begalinės, liepsnojančios meilės keliu.
  Dabar man nereikia, kad būtum šalia,
  Nes tavo širdis šviečia saule skaisčia.
  Paleidau tavo ranką, duok ją kitiems,
  Kam neramu, tamsu ir šalta.
  O aš dabar galiu viena, nes jau išmokau,
  Į šviesą kerinčią išeit, už horizonto, už ribų,
  Skraidyti tarp nakties žvaigždžių,
  Kentėti su palaima, gyventi su džiaugsmu.

  Irena Barvydė

  *********

  Iš Tavo rankų
  Išaugęs medis
  Šaknijas ir skleidžia manyje
  Pažinties šakas.

  Iš Tavo akių, mokytojau,
  Išplaukia debesys,
  Apgaubiantys ir lydintys mane
  Į pasakų žemę.

  Iš Tavo minčių išsilieja žodžiai,
  Mano būčiai suteikiantys prasmę…

  (I. Daubarienė)

  #5185
  rudeninė
  Participant

  Mokytojai

   

  Gal tu iš pasakos esi,

  O gal iš tolimų žvaigždynų?

  Kai apie Eglę mums seki, 

  Tai, rodos, visa žemė žino, 

  Kad Drebulėlė – tai silpnybė,

  Kad prakeikimas – neviltis,

  Tik broliai – žmogiška tvirtybė,

  Kuriai priklauso ateitis.

  Gal tu pati maža žvaigždė,

  Gal jūros tviskanti gelmė,

  Jeigu akių tavų šviesoj

  Išnyksta širdgėlos lašai

  Kaip paukščiai vakaro žaroj?

  O gal esi miškų tankmė

  Ar neišsenkanti versmė,

  Nugirdžius mus jausmais tyrais

  Ir išauginus ąžuolais?

  Sakyk, kur glūdi paslaptis,

  Kad amžinai esi jauna,

  Kad tu – ir džiaugsmas, ir viltis,

  Mažos širdelės atrama,

  Mįslė, per amžius menama,–

  Kas tu esi, mokytoja?

   

   

  B.Daunorienė

Rodoma 15 įrašų - nuo 256 iki 270 (viso: 1,608)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.