Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 271 iki 285 (viso: 1,623)
 • Autorius
  Įrašai
 • #5186
  rudeninė
  Participant

  Mokytojai

   

  Užrašykit ant mano
  Pirštų judėjimų
  Visus savo saulėtekius,
  Kurie per tiek metų
  Iš tamsos kėlė Jūsų mintis,
  Slopino nakties bildesius.
  Aš juos atkartosiu plunksna.

  Iš naujo braižydama raštus,
  Dar kartą apnersiu
  Savo jausmus ir idėjas,
  Naujom spalvom
  Išsiuvinėsiu iliuzijas,
  O virbalams liks
  Apmegzti kampus,
  Kad lengviau slysčiau laiku.

  Pridėjot sutiktų žmonių
  Knygai puslapį,
  Kantriai gvildendama
  Mūsų klausimus.
  Nurišiu žymeklį,
  Kad atgaivinčiau,
  Kasdien po siūlę 
  Tirpstančius, vaizdinius.
  Dienų tylėjimuose prisiminkit…

   

  Giedra G. (rasyk.lt)

  #4854
  rudeninė
  Participant

  Saulėgrąžų didžiulės aukso akys žiūri į saulėlydį –

  aprauda paukščių nesuprantamą kelionę:

  jų virtinė po virtinės numirga ir paskęsta į raudoną,

  vylingai spindintį padangėj saulės tvenkinį… O vėjai

  iš lėto jį užklosto mėlyna, žvaigždėm išsiuvinėta

  skara. Ir lygumas visas, ir upių sietuvas.

  Tik girdis, kaip šaltinių vandenys per žemės skruostus bėga.

   

   (Henrikas Nagys)

  #5187
  rudeninė
  Participant

  SAULĖS LAIKRODIS

   

  Paskutinį randą įrėžiau į tilto turėklą:

  ar ne aš pasakiau sudiev savo pasakų sodui?

  Vasarų debesys miega ant tvenkinio juodo.

  Miega po mano medžiu jo raudonas šešėlis.

   

  Mano pilies langai į saulėlydžio dangų

  žiūri pro tuščią, pašiurpusį rudenio mišką.

  Mano pilies! O nepaliestos spindi jos durų rankenos –

  mano rankom nepaliestas spindi jos veidas išblyškęs…

   

  Niekados nakties nebebus. Bus vakaras, vakaras, vakaras.

  Vasaros niekad nebus. Bus ruduo. Per amžius – ruduo.

  Dievas pridengė rankomis saulės ugniakurą.

  Sukrekėjo po tilto turėklais tekėjęs vanduo.

   

  Ar ne aš pasakiau savo pasakų sodui sudiev?

  Nužudytas paskendo mano medžio šešėlis

  giliam tvenkiny… Mano pilies

  miręs saulės laikrodis miega ant smėlio.

   

   Henrikas Nagys

  #5188
  rudeninė
  Participant

  RUDUO

   

  Aš ugnis ar vanduo,

  Kai už lango ruduo

  Ir kai pririša valtį

  Prie kranto akmuo,

  Kai žolė be rasos,

  O naktis be žvaigždžių…

  Kas mane susapnuos?…

  Kas išgirs, kad tyliu…

   

   Gintarė Stankutė

  ****

  ILGESYS. AR JUMS TAIP BŪNA? 

   

  Tas ilgesys… kaip ir kasmet tokiu laiku

  Pro mano sielos langus įtekės.

  Ir aš ilgėsiuos – skaudžiai ir giliai,

  Kažko, ko neįmanoma paliest..

   

  Kažko be vardo, rėmų, be ribų,

  Bet taip gilu,

  Kad tik tylėt galiu.

  Ir taip stipru, kad lieka pasiduot

  Tam ilgesio cunamiui –

  Aš esu..

   

  Gintarė Stankutė

  #4578
  Agnusyte
  Keymaster

  bemiegę naktį

  paklausyk širdies

  plakimo tokio

  lėto tokio keisto

  tylių tyliausio

  niekas negirdės

  net jei labai

  arti tavęs prieitų

   

  toliau vėliau

  giliau save paslėpk

  neišsiduok

  alsavimą sulaikęs

  klausyk kaip nyksta

  valandos perniek

  kaip tyliai tyliai

  veltui byra laikas

   

  (Liutauras Degėsys)

  #4958
  Agnusyte
  Keymaster

  Tenai, toli

   

  Tenai, toli, už girios samanotos,

  Sugrįš vėl žodžiai saulėti ir aiškūs.

  Kaip meilės sapnas,

  Apkase asapnuotas,

  Kaip tas jaunystėj nesulauktas laiškas.

   

  Ten būsi tu. O gal visai kita bus.

  O jei nebus – abi jus išgalvosiu.

  Ir seksiu meilę šimto uosių lapais,

  Šimtais gegučių

  Dalužes kukuosiu.

   

  Atrasiu upėj užkerėtą srovę,

  Kurioj undinės nuovargį nuplauna.

  Ir mano meilei

  Jau nebus varžovų –

  Nebent tik mėnuo, švytintis ir jaunas.

   

  Žolių kvapais

  Jus – kaip liga – apkrėsiu,

  Baltais rūkais

  Lyg nuometu apsiausiu.

  Ir net tada,

  Kai suvisai išskrisiu,

  Tenai, toli – mane jūs gyvą jausit.

   

  Bronius Mackevičius

  #5189
  rudeninė
  Participant

  SAPNUOK GYVENK   

   

  pilkėja temsta
             vėsta spalio oras
  lyg vynas veikia
             lėtą tavo širdį
  pažvelk žemai
             žemai prie tavo kojų
  priglus tiktai
             rudenės žolės girtos

  bučiuokimės
             nors mūsų lūpos šaltos
  kad ir vėlus
             sulytas laikas eina
  apšvieski mėnuo
             tik rankas iškeltas
  į spindinčią
             žaislinę mūsų laimę

  sapnuok save
             tenai kur tu nebūsi
  kur susilieja
             skęsta mūsų žingsniai
  sapnuok gyvenk
             ir jeigu tu pabusi
  iš ko mane
             o aš tave pažinsiu

   

   Liutauras Degėsys

  #4858
  rudeninė
  Participant

  TUŠTUMOS PABUČIAVIMAS

   

  Palydėki į tuštumą.

  Krentančiais lapais

  Aš tave pabučiuosiu

  Ryto vėjui pakilus

  Ir galbūt ta naktis

  Pasirodys tik sapnas,

  O dulkėta žaizda,

  Lyg netyčia, sugijus

   

  Gintarė Stankutė

  *********

  CELĖJE

   

  Celėje

  Du balti mėnuliai

  Ir aš –

  Supuosi

  Ant krintančio lapo

   

  Išskrisiu šią naktį

  Pašokti

  Su vėju medžiuose

  Paskutinį

  Begarsį šokį

   

  Mėnuliams

  Sningant

  Šviesa

   

  Gintarė Stankutė

  #4583
  Agnusyte
  Keymaster

  Krenta lapai iš lėto,

  Saulės įrašai ant lapų.

  Kuo gyventa ir tikėta –

  Tarsi sapnas viso labo.

   

  Tyliai grojant vėjo fleitai,

  Klevo žvaigždės blausiai švyti.

  Ką per naktį prirašei ten,

  Duok ir vėjui paskaityti.

   

  Vytautas Rudokas

  #4859
  rudeninė
  Participant

  PURPURO VALANDA

   

  Rudenio purpuras plakasi klevo vėtroj.

  Saulė, praplėšus debesį,

  nuplėksta kartkartėm

  kaip gaisro ugnis.

  Stalą, sienas ir veidus

  nušviečia purpuras –

  kraujo atšvaitu

  (buvusio ar būsimo?).

  Žingsniai tolydžio artėja

  laiko ar budelio?).

  Didi

  iškilmingai apsupus gaublį

  kaip nimbas purpuro valanda.

   

  Janina Degutytė

  #5194
  rudeninė
  Participant

  RUDENS VEIDAS

   

  Aš mačiau šiandien veidą rudens,

  Liūdną veidą tarp lekiančių lapų.

  Gilumoj geležinio vandens

  Jam nuo ašarų akys sušlapo.

   

  Gilumoj, kur be galo tylu,

  Šitas liūdintis veidas gulėjo,

  Negirdėjo lėtų spragilų

  Nepavargstančio, aklo kūlėjo.

   

  Abejingi, laimingi lašai!

  Visas oras nuo lapų geltonas.

  Tu kaip orkestrą lietų prašai,

  Kad jis lietųsi tirpstančiais tonais,

   

  Visada, visada, visada,

  Kad lietus niekuomet nepraeitų,

  Kad stovėtų šita valanda,

  Tartum marmuro deivė balta,

  Tarp užmiegančių, giedančių fleitų.

   

  H. Radauskas

  ***********

  RUDENS DIENA

   

  Kas dieną vis blyškesnės dienos,

  Ir saulė merkiasi kasdien,

  Kaip miego norinčios blakstienos,

  Bet neužmiegančios vis vien.

   

  Ir aš plaukiu per pliką lauką

  Kaip dūmas lengvas ir lakus,

  O tvenkiny, kur gulbės plauko,

  Išlenkę dieviškus kaklus,

   

  Sidabro saulė baigia tirpti

  Blyškioj vidudienio migloj,

  Ir vėjai gieda apie mirtį

  Ir meilę žemėj negeroj.

   

  H. Radauskas

   

  #5195
  rudeninė
  Participant

  Ruduo. Jau ilgesio gėlė

  Auksiniais lapų tonais žydi,

  Kaip paskutinis vasaros sudie

  Prieš atsisveikinimą didį.

   

  O melsvuma dangaus švelni,

  Liūdna kaip Dieviškasis Niekas,

  Neradusioj kažko širdy

  Kaip atminimas lieka.

   

  Dabar kiekvienas daiktas

  Nurodo Begalinį.

  Kūrybos metas baigtas.

   

  Lengviau pulsuoja jau visi šaltiniai.

  Tik žydi ilgesio gėlė.

  Ir vėjas dvelkia kvepiančiu sudie.

   

  Vytautas Mačernis

  *****************

  Vėjo katinukai – rudenį

  Žaidžia kiemo lapais čežančiais.

  Sėdi sau namuos ir niekur nesijudini,

  Sėdi ir ką nors mąstai.

   

  Vakare slenki arčiau prie židinio

  Ir skaitai poezijos knygas.

  Ir tą tylią laimę dar labiau padidini

  Svajomis apie laimingas vasaros dienas.

   

  Vytautas Mačernis

  #4860
  rudeninė
  Participant

  RUDENS KLAUSTUKAS

   

  Ateina vėl pas mus ruduo eilinis

  Su klevo lapų antpečiais gelsvais,

  Ir vėjas, neramus nuo vaisių vyno,

  Jį lydi svirduliuodamas laukais.

   

  Tas vėjas, rudeninis chuliganas,

  Nepasibeldęs įlenda pro langą,

  Paskui išvirsta įžūliai pro kaminą

  Ir ievą paupy nuogai išrengia.

   

  Ir vargšė pasiduoda vėjo aistrai,

  O aš mąstau, kodėl taip nėr tvarkos? –

  Nes šimtas aštuonioliktojo straipsnio

  Nieks nepritaiko vėjui niekados…

   

  Juozas Erlickas

  #4959
  Agnusyte
  Keymaster

  Tau reikia nueiti prie stingstančio užmiesčio ežero.

  Naktį reikia nueiti.

  Geriausiai lapkričio mėnesį, kai tako žolė

  apšerkšnijusi ir žvaigždės apšalusios,

  Kai traška erdvė išsausėjusi. Ten gal suprasi:

  nebijantis mirti negali žudytis.

  Lapkritis – mirties mėnuo, o ginasi ledo šarvais ir

  begėdiška medžių nuogybe.

   

  Išties, medžio nuogybė, tegu ir labai atvira, ne tas

  pats, kas vienatvės nuogybė.

  Kiekvienas žmogus turi savo gyvenimą, ir tu esi jam

  praeivis.

  Bet jokiu būdu neturi būt lietuviškas lapkritis, kurio

  šaltis smelkias į kraują

  Ir sustingdo tau artimus žmones, paverčia juos tau

  paklusniais, o paskui numarina.

   

   

  Lapkritis – mirusių mėnuo, bet reikia suprast, kad

  nebijantis mirti negali žudytis,

  Ir moterys, kurios tau numirusios, bet vis dėlto

  gyvos, tau vėl bus tik moterys.

  Jos negali būti vien dievinamos arba neapkenčiamos,

  nes jos paprasčiausiai gyvena,

  Ir stingstantis lapkričio ežeras gali būt jų

  rudenėjančio gyvenimo atvaizdas.

   

   

  Tau būtina eiti prie juostančio užmiesčio ežero,

  būtina eiti lapkričio naktį,

  Nes naktys nurengia net ir šarvus tvirčiausius, nes

  naktį ir tavo vienatvės nuogybė

  Bus paprasta lyg einant miegoti. O ir išties vienatis

  pasitrauks nuo tavęs pailsėti,

  Nes ką jai veikti, supratus, jog tas, kuris sau negali

  padėti, dar gali padėti kitiems…

   

  Valdemaras Kukulas

   

  #4584
  Agnusyte
  Keymaster

  Kai manęs nebebus, violetine šviesa

  Liesis saulėlydžiai. Kai manęs

  Nebus, slapti takeliai užžels

  Vėdrynais ir kiečiais. Sulaukėjęs

  Alyvų krūmas bus aukštas

  Ir amžinas kaip protėvių dainos.

  Ir upė tekės sidabruodama

  Slėniais, ir bus lakštingalų pilnos

  Pamerkusios savo šakas

  Į vandenį ievos. Kai manęs

  Nebus, siaurom senamiesčio

  Gatvėm nueis kažkas panašus

  Į mane ir degančią kaktą

  Priglaus prie šalto, šimtmečius

  Menančio mūro. Ir gaubs

  Mus vienas dangus per amžius,

  Kai mūsų nebus.

   

  Regina Biržinytė

Rodoma 15 įrašų - nuo 271 iki 285 (viso: 1,623)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.