Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 286 iki 300 (viso: 1,608)
 • Autorius
  Įrašai
 • #4960
  Agnusyte
  Keymaster

  VĖLINIŲ ELEGIJA

   

  Galvą nuleidau – ir prieblandos pelenai

  apkrito ją, nesipriešinančią.

  Pulvis, sakau vakarėjančiam dangui ir sau.

  Tebūna, tebūna:

  susitaikiau.

  Bet – paukščiui užuovėjos, sakau.

  Pavargusius dvasios sparnus –

  kur pakabinti, klausiu.

   

  Degančios žvakės prasmė.

  Ar įmanoma dar žemiau nulenkt galvą,

  kad grumste, šviežiam žemės grumste

  žvaigždžių kapinynai

  kaip danguje taip ir žemėje

  sužibėtų:

  mirusiaisiais šviečiam visatoje,

  jų atspindžiais degam.

  Tamsa, begalinė tamsa be jų,

  našlaitystė ir vienišumas.

  Paskui žvakę. Tamsoje paskui žvakę.

  Kur dar galėtume eiti,

  kad nepralaimėtume,

  mirusiaisiais pasišviesdami –

  o! jų rankos, jų akys!

  Vis dar pažįstame juos ir jiems nusišypsom.

  Aš taip senamadiškai žiūriu į juos

  ir taip jais tikiu. Labiau nei gyvaisiais.

   

  Taip, nėra amžinatilsio mirusiems.

  Niekas nežino, kur jis galėtų būti.

  O ir jie patys – kur jų tikroji buveinė?

  Mumyse? Niekad nesutinkame jų.

  Atsiminimai. Gęstantys atsiminimai.

  Arba degančios žvakės prasmė,

  jos virpesys – kas tai yra:

  džiaugsmas, baimė, drąsa,

  skausmas, muzika, šokis,

  begalinis jos noras

  pastangos pasakyti, pranešti,

  nuraminti, paguosti, pašaukti –

  deja, nesuprantamos pastangos.

   

  Liepsnoje gilioji prasmė:

  liūdesy, lapo virpėjime,

  arba verksme.

  Štai ji pašoka.

  Sustingsta. Nutyla.

  Klausosi mūsų tylos.

  Ir viską atleidžia.

  Taip mums atrodo.

   

  Tamsoje sukirbėjo kažkas –

  paukštis, turbūt susivėlinęs.

  Ar graudulys. Gal Dievo dvasia ar vėlė su visais atskubėjus į Vėlines.

   

   

  Justinas Marcinkevičius

  #4966
  Agnusyte
  Keymaster

  Aš skaičiau

   

  Aš skaičiau

  Plato,

  Augustiną,

  Ir šventą Joną.

   

  Tarp kita ko,

  skaičiau

  Kantą,

  Jėzų Kristų,

  Heidegerį ir

  Dantę.

   

  Einu be vilties,

  bet vis

  dar idealistas.

   

  Einu aš

  per suardytą

  žemę,

  dar vis

  tikėdamas

  į stebuklą.

   

  (Jonas Mekas)

   

   

  Vaikštau

   

  Vaikštau

  vidurnakčio kambary,

   

  apgaubtas

  beviltiško vienišumo,

   

  nežinodamas, bandydamas

  išsiaiškint

  pats

  save,

   

  nepriklausomą nuo

  asmeninių, kasdienių

  detalių.

   

  (Jonas Mekas)

  #4967
  Agnusyte
  Keymaster

  Vėlinės, 1990

   

  Šviesotamsa. Ir lyg kažkas balsu

  mane viliotų prie audrotos jūros.

  Šnabždu į vėją: “Viešpatie, esu

  tik balsis vienadienės konjunktūros,

  tik žodžių tarnas, Sąskambių piemuo.

  Akmuo likimų kryžkelėj. Golemas.

  Tik aido aidas. Netgi ne skiemuo,

  bangos purslelis, žiedas chrizantemos.”

   

  Tamsa nuo kopų slysta. Į mane

  vos atsimušus, dar šiek tiek dvejoja.

  Šviesotamsa. Ir linija delne.

  Ir horizontas. Progiesmiu dejuoja

  rudenė jūra. Ir su ja kartu

  bekryptis vėjas. Krantas veik sudyla.

  Tamsos ribas apskriedamas ratu,

  suklinka paukštis. Bet many nutyla

   

  stichijų gausmas. Kurčias, nebylus,

  ramus nei krantas. Jūra susilieja

  su manimi. Ir vaizdas šis gilus

  spengioj tyloj. Ir dar labiau gylėja.

  Ką šaukiat man? Kokia yra prasmė

  kurčiam ką šaukti, nebylio klausytis?

  Tamsa ir vėjas. Vėjas ir giesmė.

  Ir čia riba. Ir jau pakaks dairytis.

   

  Kaip greitai temsta! Po dangumi žemu

  tirštėja vaizdas. Ir prapliumpa lyti.

  Ir kažkodėl man darosi neramu,

  kada matau, kaip prietemoje švyti

  negyvas paukštis, plakamas bangų.

  Žvejų vėlėms palieka mano pėdos.

  Pakrantėj žvakę vėjuose degu.

  Dar lis ilgai… Ir taip ateis Kalėdos.

   

  (Aidas Marčėnas)

  #4865
  rudeninė
  Participant

  Bet nereikia pamiršti nieko.
  Užmarštis už mirtį baisesnė.
  Po vokais tegu sapnas lieka,
  gomurys teatsimena kąsnį

  tartum ašaką, o delnai –
  ugnį ledą išsiskyrimo.
  Ir užmūrytus aklinai

  sūpaus mus diena ir naktis.
  Atmintis išrašys likimą
  tartum rudenio žemę liūtis.

  Toks kartus nuolankumo skonis.
  Tokios tuščios lapkričio gatvės.
  Aukštas medis skambėdamas stovi
  vidury didžiulės vienatvės.

   

  Janina Degutytė

  #4866
  rudeninė
  Participant

  Nepažįstamai draugei

   

  Tu mane myli? Tu manai
  Kad aš labai labai kažin kas?
  Brangioji mano, nežinai
  Kaip aš į nuodėmes palinkus.

  Jaunystė švaistėsi žaibais
  Nūnai jau vasara nunoko.
  Tu gal stebėsiesi labai,
  Kad aš gyvent lig šiol nemoku.

  O mane laimė guodė jau
  Ir baudė, nubaudė ne sykį.
  Gyvenimą juk nuodijau,
  Tą našlaitėlį pavainikį.

  Su ja prasilenkiu dažnai
  Ir kankinuos tada paklaikus.
  Brangioji mano! Nežinai,
  Kokia iš manęs vėjo vaikas.

   

  Salomėja Nėris

  #5196
  rudeninė
  Participant

  Juokas tarp sienų

   

  Eidamas namo, praeinu pro daugybę namų –
  kai kurie gražūs,
  kai kurie brangūs,
  kai kurie viliojantys –
  bet mano širdis ima smarkiau plakti,
  kai pasuku keliu
  ir pamatau savo namus, įsikūrusius priešais kalvą.
  Aš ypač didžiuojuosi savo namu ir tuo,
  kaip jis atrodo, nes pats braižiau jo brėžinius.
  Pastačiau jį gana didelį –
  jame netgi yra darbo kambarys –
  dabar jame gyvena du paaugliai berniukai.
  Jame buvo svečių kambarys – dabar mano dukra ir devynios jos lėlės yra
  nuolatinės jo viešnios.
  Jame buvo mažas kambarėlis –
  Peg tikėjosi, kad jis bus skirtas siuvimui –
  du berniukai, besisupantys ant apatinės durų dalies,
  vadinas kambarį savu.
  Taigi dabar neatrodo,
  kad daug prisidėjau prie šio namo architektūros.
  Bet namas taps erdvesnis –
  vienas paskui kitą vaikai išeis
  į darbą,
  į koledžą,
  į tarnybą,
  į savus namus,
  ir tada vėl bus
  svečių kambarys,
  darbo kambarys
  ir siuvimo kambarys
  skirti tik mums dviem.
  Bet jie nebus tušti –
  kiekvienas kampas,
  kiekviena įpjova
  kavos stalelyje
  bus pripildyta daugybės prisiminimų.
  Prisiminimų apie iškylas,
  šventes, Kalėdas, budėjimus prie lovos, vasaras,
  laužus, žiemas, vaikščiojimą basomis,
  išvykas atostogauti, kates,
  pokalbius, juodas akis,
  mokyklų baigimus, pirmuosius pasimatymus,
  žaidimus kamuoliu, kivirčus,
  indų plovimus, dviračius,
  šunis, plaukiojimą valtimis,
  sugrįžimus į tuščius namus po atostogų,
  valgius, triušius
  ir tūkstančius kitų dalykų,
  užpildančių gyvenimus tų,
  kurie auginą penketą.
  O mudu su Peg tyliai
  sėdėsime prie ugnies
  ir klausysimės
  iš sienų sklindančio juoko.

   

  Bobas Bensonas

   

  #5197
  rudeninė
  Participant

  Voratinkly spindės žvaigždė
  ir gervių virtinė budės
  seniai sustojusiam laike

  to laikrodžio
  surask mane
  namai prie marių skries
  lengvi
  juos vėjai neš
  ir man širdy
  nuo lapų krentančių šviesu
  pamiršk mane
  kol aš esu
  tikėk voratinkly sušvis
  žvaigždė
  kaip mylinti širdis

  ****

  kai šitaip aušta
  patylėk širdie
  nustebusi
  nuščiuvusi
  lyg vaikas
  juk tas ateinantis
  iš rūko laikas
  pati didžiausia
  žemėj dovana
  vienodai duodama
  išminčiui
  kvailiui…

  ****

  mylimoji tapo
  rudenio medžiu
  ir kiekvieną naktį
  lietų begirdžiu
  ir sena plokštelė
  sukasi jame
  plaukia medžių lapai
  vakaro vyne…

  ****

  Kai kiaurą naktį
  lyja, lyja
  Ir šaukiama negirdint
  vienas kito
  O Tuščias krantas priartėja
  tykiai
  koksai švelnus
  nereikalingas rytas
  sugrįžta į pakrantę tuščią

   

  Rimas Burokas

  #4616
  liuda
  Participant

  Geriausias metas, žinoma, ruduo.

  Spalvų kontrastai – lyg smagiuos paveiksluos.

  Kiek aukso nebyliuos tarpežerių languos

  Ir kiek nedaug po šitą auksą vaikšto.

   

  Nėra kur eit. Nėra prasmės skubėt.

  O paukščio skrydis – lyg stebuklo skiltis.

  Atrodo, tik pilna vandens duobė,

  Bet kaip gražu virš tos duobės pakilti.

   

  Ir pavadinti ežerą vardu,

  Ir iš vardų peizažą sudėlioti.

  Ir nesijuokt daugiau iš pakilių maldų,

  Gyvenimą dar liečiant tartum votį—

   

  PETRAS PANAVAS (iš internetinio dienoraščio, 2011 spalis)

  #4869
  rudeninė
  Participant

  Niekada nemaniau kad su rudenio lapais tiek vargo
  Lyg iš knygų rudens kvintesencija – degančios spalvos
  Kai kurie – dar ir kvepia
  Bet vos tiktai pradedi grėbti
  Ypač jeigu diena apsiniaukus žvarbi ir vėjuota
  Neduok Dieve: vos šuoras ir viską darysi iš naujo
  Buvo tokia krūva sugrėbta – nors filmuok nors padek tą
  vangogišką grožį
  Išpustyta per vieną akimirką – lapdėmės vienos
  Iki patvorio dega nuo patvorio – dėmės ir nervas
  Vienas nervas

   

  Arnas Ališauskas

  #4871
  rudeninė
  Participant

  Ruduo…

   

  valandos retėja…
  vėjo sūkuriuos –
  spalvotų lapų
  grakštusis šokis
  paskutinis

  rasotas
  rožių kvapas
  saulėto ryto
  nėriniuos –
  prisiminimuos…

  po kojomis –
  margi
  skaitytos knygos
  žodžiai,
  lyg nuotraukos
  iš liūdesio
  albumo,
  tarsi iškirptas
  sielos ilgesys…
  sugrįš?

  sena alėja
  ūkteli
  šešėliui –
  manęs čia nebėra,
  nusinešė,
  spalvotą jausmą
  apkabinęs,
  vėjas…

   

  (zaliazole.lt)

  #4870
  rudeninė
  Participant

  ruduo

   

  miegapelės šviesa iš raudono
  šulinio, miegapelės šviesa iš
  raudono šulinio, miegapelės,
  iš raudono, aš per daug pasakiau,
  nors sakiau tik: rožė

   

  Donaldas Kajokas

  #5201
  rudeninė
  Participant

   

  Jurgos malda

   

  Angele Sarge,

  apkabink mane ir pakelk virš kasdienybės,

  nuskraidink mane į Rojų,

  į Rojaus sodus,

  kur žydi Rojaus gėlės

  ir čiulba Rojaus paukščiai!

  Angele Sarge,

  nesitrauk nuo manęs,

  kad ir kas atsitiktų,

  visada globok mane, guosk,

  lepink kaip mažą kaprizingą vaiką,

  nes kas, jei ne tu,

  dar mane palepins,

  bet nevesk manęs į dideles pagundas…

  (iš knygos „Angelo rūbas“, TytoAlba, 2011)

  *******

  Vienuolė sulaužiusi įžadus

  Ragana nužiūrinti juodu žvilgsniu

  Pravardes gausesnes už išmaldą

  Nukertu vienu kapoklio smūgiu

  ***

  Žeme praskrenda drugio šešėlis

  Ir sudrebina visatą

  Į staiga atsivėrusią Tuštumą

  Grįžtu kaip į motinos įsčias

  ***

  Viskas jau išbandyta

  Daugiau nebeturiu

  Ką patirti

  Šešių pasaulių valdove

  Laiko Viešpatie

  Leisk man išnykti

  ***

  Putojantis debesų vynas

  Mėlynoje kalnų taurėje

  Naujųjų metų rytą

  Prie laužo šildant rankas

  ***

  Žmonės pagarbiai linkčioja

  Lyg būčiau įveikusi slibiną

  Jie net nenutuokia

  Kad didžioji pergalė

  Mane pribaigia

  ***

  Rausvas dienos pumpuras

  Išsiskleidžia vidurdienį

  Pavakare subliūško

  Užsikloju nuvytusiais žiedlapiais

  ***

  Užliūliuota slinkties

  Liūdnų ir linksmų dienų

  Rašau savo dienas

  Smilgomis ant akmenų

  ***

  Medituoju nepastovumą

  Nuo savo urvo angos

  Nuplėšiu voratinklį

  Rytmečio rasą

  ***

  Mano liūdesio vandenyse

  Atsispindi pilnaties veidas

  To kurį baltame vienuolyne

  Vadina Kupinuoju Palaimos

  ***

  Prie kalnų upelio

  Jauna kaimo mergaitė

  Glaudžias mylimo glėby

  Patvinstu vienatve

  Ko dabar vertos

  Mano giliausios žinios?

  ***

  Kaip akloji

  Kuri nebijo tamsos

  Puolu į tavo glėbį

  Ir tik sudužusi

  Praregiu

   

  Jurga Ivanauskaitė

   

   

  #4872
  rudeninė
  Participant

  LAPKRITIS

   

  Imu iš lapkričio rankų
  tą vienodą liūčių šlamėjimą…
  tą kelią, kurio nenuėjome…
  tą sunkų kaip antvožą dangų…

  Imu dar tą tiesą belapę
  ir nuogą, tą paukščio pamestą
  plunksną. Ir vėsą – šaknų ir kapo
  (šį lapkritį saulės nerasta).

  Tiktai manęs neišduok
  išdavystei, abejingumui.
  Ir alyvų išsprogusiam krūmui –

  nežinočiau, ką veikt. Ruduo
  tarsi molį išminkė mane
  pelenuotam aklam dugne.

   

  Janina Degutytė

  #5202
  rudeninė
  Participant

  Lyjant

  Niekas negali manęs sugriauti,
  išskyrus patį mane
  ir mano bevališkumą.
  Jeigu remčiaus tiktai pačiu savimi,
  tai būčiau labai panašus į tuos,
  kurie remias į vėjuj svyruojančią nendrę,
  tačiau aš niekad nesiremiu pačiu savimi:
  aš visad remiuosi Tuo,
  iš Kurio malonės esu plačiame pasaulyje.
  ———-
  Viskas svyruoja ir viskas lūžta.
  Žmonės tiktai labai trumpam laikui tepasirodo
  ir vėl prapuola,
  ir jų vietoje lieka tik dėmės kėdės nugarėlėje.
  Tačiau niekas nenori prapulti
  ir daugiau nebebūti,
  nes kiekvieno žmogaus širdy
  slepiasi noras gyventi,
  jei ne čia,
  tai kažkur kitur,
  kitame pasaulyje.
  Taigi niekas negali manęs sugriauti,
  išskyrus patį mane ir mano bevališkumą.
  Žiūriu į žolę ir lietų,
  žiūriu ir mokausi,
  kaip,
  ilgai ir vienodai lyjant,
  reikia gyventi.

   Vladas Šlaitas

  #5203
  rudeninė
  Participant

  Tavo pavidalai

   

  niekad tavęs nemylėjau, saulėteki, argi nebuvai
  žiaurus, prikeldamas gaidgystėj, varydamas
  prieglaudos tamsiu koridorium prie dubenio
  šalto vandens, su ledu
  spėjusiu apsitraukti per naktį, kai mūsų
  kūnai, jaunų mergaičių kūnai, tenorėjo

  sapnuot, tik sapnuot ir sapnuoti? vieną
  draugą turėjau, slaptą draugą, saulėlydį, senų
  liepų alėjoje susitikdavom kartais, taupiai
  kramtydama duonos riekutę, išsikaulytą
  iš virtuvės, tavęs tenai laukdavau (per smarkiai
  augau, gal todėl nuolat alkis sekiojo), kam širdį

  davei man mažos našlaitės? dar ir dabar
  tebetrokštu tavo glėby atsidurti, tavo žodžių
  klausytis, tariamų pašnibždomis, toks supratingas
  esi, saulėlydi, tiek paguodos suteiki, tiek ramybės
  bet pažiūrėk, kaip esu pasikeitus: pažadint
  prašau, dar prieš saulėtekį

  kad tik neprarasčiau, kad spėčiau
  tinkamai pasitikti, su pagarba: ir kam gi
  širdį kitados man uždavei? – kito
  pasaulio ilgesiu? užgavai taip skaudžiai? dabar

  žinau jau, kad tai tavo
  du skirtingi pavidalai, besimainantys

  tarp daugybės kitų pavidalų, nesuskaičiuojamų

   

  Nijolė Miliauskaitė

Rodoma 15 įrašų - nuo 286 iki 300 (viso: 1,608)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.