Poezijos skyrelis

Poezijos skyrelis

Poezijos skyrelis

Pradžia Forumai Knygos, muzika, filmai Poezijos skyrelis

Diskusijos apie knygas, muziką ir kiną.
Rodoma 15 įrašų - nuo 31 iki 45 (viso: 1,623)
 • Autorius
  Įrašai
 • #5057
  rudeninė
  Participant

  Įsiklausyk į skambančią naktį,
  Nuo šalčio kai skyla medžiai, aptekę smala,
  Kai sproginėja stori sienų rąstai.
  Kokią pasaką gražią
  Seka degdamos malkos!
  Negirdi, kaip be garso prasiveria durys
  Ir įeina tylėdami žmonės, svetimi, nepažįstami,
  Su savo slaptom mintim,
  Susėda aplink motiną ugnį
  Lyg švenčių stalą:
  Iš lėto garuoja nuo jų apmaudas,
  Pyktis, nepasitikėjimas.
  Nereikia nei duonos, nei druskos, nei vaišių –
  Užtenka ugnies poezijos.
  Kai nebeliks malkų,
  Sukūrensim mano visus eilėraščius,
  Kad degtų ugnis iki ryto,
  Degančią širdį paliksiu,
  Kad šildytų ji ir šviestų,
  Kad nepažįstami žmonės
  Kartu klausytųs karštų liepsnos žodžių
  Ir kad ilgai neišeitų.
     (Arvydas Ambrasas)

  #4495
  Agnusyte
  Keymaster

  kai ramu kai nesinori nieko

  kai jau viską regis ir turi

  leidžias lengvas ilgesys gal sniegas

  sidabriniam gruodžio pajūry

  tau į delnus –

  štai ir jį turi

  o ramu lyg neturėtum nieko

   

  (Donaldas Kajokas)

  #4496
  Agnusyte
  Keymaster

  mintis? gražiausia – išlenkta kaip burė

  jūs klausiat apie viltį? šįryt neturiu

  o ta kurią turiu pati būties neturi

  ak apie būtį klausiat?.. pusė keturių

   

  (Donaldas Kajokas)

  #4497
  Agnusyte
  Keymaster

  štai ir viskas

  štai ir nieko

  vien tik atšvaitas ant sniego

   

  tik aukštų smailų kulniukų

  …retos žymės tik smeigtukas

   

  nejučia ką tik išslydęs

  iš plaukų drėgnos pelytės

   

  ak išslydęs ak ant sniego

  štai ir viskas

  štai ir nieko

   

   

  (D. Kajokas)

  #4606
  liuda
  Participant

  ŽIEMOS DARBAI

  Žiema sminga žemėn kristalais
  Ir nučiuožia ledo stalais
  Ir pabyra brangiais metalais
  Ir prabyla apaštalais:

  Auksaburniais, sidabraburniais
  Vakariniais vario varpais –
  Ir į pusnį rausiasi kurmiais
  Ir vadinas visais vardais:

  Deimantinės mirties arsenalas,
  Ir plėšrių planetų karai,
  Ir šviesa, ir pasaulio galas,
  Ir fantastiški vakarai.

  Žemė skrenda erdvėj be pastogės,
  Skaldo medį speigai karšti.
  Skambalais pavirtusios rogės
  Subyrėjo dangaus pakrašty.

  H.Radauskas

  #5058
  rudeninė
  Participant

        SNIEGO SAPNAI
   Netylėk per dienas, mano mažas brolau,
             Aš nupiešiu tau sniego sapnus,
          Ir kai baigsis pati paskutinė diena,
                 Nebijosi, kad jau nebebus,

    Tos eglutės nupuoštos šiaudiniais žaislais,
               Ir takelio artyn prie vandens,
    Svirties girgždesio, vėtros, vokų su žiedais,
                Ir tavęs giedrą naktį rudens…

    Tik sapnuosi, kad šoki sniege su vilkais..
             Spalvos liesis, kol liks tik balta
                              Tavo siela
                 Kažkur niekada pasibaigs,
                                Su naktim,
                          Ir nušvis su aušra…
      (Gintarė Stankutė)

  #4702
  rudeninė
  Participant

  Trupa dienos
  Trumpos, bet gilios
  Ir į žemę… į širdį sminga
  Kvepia duona,
  Skamba tyla,
  Ir atrodo beveik laimingas
  Tas buvimas po debesim,
  Tas ėjimais tykiais rytojais
  Kol pavirstam malda ir ugnim,
  Ir audra atkeliauja šuoliais
  O mes šokam kažkur laike,
  Susiviję jausmais lyg spiralėm…
  Trupa dienos… Ir mes drauge
  Trupam tyliai – kitaip negalim…
          (Gintarė Stankutė)

   

  #4703
  rudeninė
  Participant

  Tokios dienos
  tylios ir ramios
  lyg užmingančios,
  lyg prisikėlę
  lekia, sukasi, krenta ir gelia
  tarsi paukščiai
  ant mūsų šešėlių

  ir nežinom,
  kur eiti kol sninga
  kol dangus vėl įgaus seną spalvą
  tu vis klausi:
  sakyk, ar laiminga?
  aš šypsausi,
  nuleidusi galvą
     (Gintarė Stankutė)

  #4997
  zmjg
  Participant

   

  Kas visa tai – pradžia ar pabaiga?

  Kam visa tai – materijai ar dvasiai?

  Bet štai, praplėšus debesį, staiga,

  tave paliečia saulė – ir nedrąsiai

  šypsotis tartum kūdikis imi:

  pirmiausia lūpomis,

  paskui – ir širdimi.

   

  J.Marcinkevičius

   

  #4704
  rudeninė
  Participant

  Palinkęs į meilę žmogau,
  Su krintančio lapo dvasia!
  Kai šauksi tamsoj – neužgauk
  Gėlės arba paukščio balse.

  Kai ranką ištiesi – tegu
  Šviesa sulapoja jinai.
  Dejuoja už mūsų langų
  Pavargę gyvybės sparnai
       Justinas Marcinkevičius

  #4708
  rudeninė
  Participant

  Vis ieškau panašumo su medžiu
  ir su savim.
  Ir pats savęs meldžiu:
  mielasis, niekam saulės neužstok!
  Gyvenimas kiekviename kitoks.
  Kiekvienas – tai ir vienas ir visi.
  Kiekviename – buvai arba esi.
  Kiekvienas – ir kartu, ir atskirai.
  Nelaužk savęs – man skauda, ką darai!
            Justinas Marcinkevičius

  #4709
  rudeninė
  Participant

  Lyg paukštį glostytum,
  Arba žiūrėtum į basą vaiko pėdsaką
  Smėly…
  Taip gyveni.
  Yra tavy gerumas,
  Ir mano žodžiai auga į tave.
  Antai pražydo obelys, neskinsiu,
  Nebaidomas tegul gerumas gieda.
  Prigyja nulaužta obels šaka,
  Ir vaiko lopšį vėl po ja kabinam,
  Matai, sakiau, kad pabaigos nėra.
     (Justinas Marcinkevičius)

  #4910
  Agnusyte
  Keymaster

  Kalnas

   

  Vingiuodamas, į kalną kilo takas

  mažai kieno bevaikštomas. Žolė

  lyg vesdama, lyg rodydama kelią,

  uždusus bėgo prieš akis, trumpam

  prie kokio kupsto stabteldama – tarsi

  nutarus atsikvėpt. Tada keleivis

  į slėnį žvelgdavo. Ir liūdesys,

  ir nuovargis apniaukdavo jo veidą.

  Atsiminimai glaustėsi prie jo

  lyg didesni ar mažesni krūmokšniai.

  Erškėtrožės spyglys, palietęs ranką,

  ją ligi kraujo įdrėskė. Keleivis

  nulaižė kraują ir ilgai galvojo,

  ką primena jo skonis. Užsimerkė.

  Paskui iš lėto ėmė leistis. Kalnas

  tarytum stūmė nuo savęs. Žemyn.

   

  2004

  Justinas Marcinkevičius

  #4911
  Agnusyte
  Keymaster

  Sapnas

   

  Sapnavau, sapnavau, Kad Mėnulyje buvau.

   – Ką gi tu matei Mėnuly?

   – Ten saldainių krūvos guli, Plaukia upės limonado, Stovi kalnas Šokolado,

   O ledų, o ledų — Vos gali paeit — slidu! Puoliau valgyt ir laižyti, Net širdis apsalo… Bet pažadino mamytė: Pusryčiai ant stalo.

   Sapnavau, sapnavau, Kad Mėnulyje buvau. Va saldainių popierėliai Kišenėlėj šnara. Mama, kam mane prikėlei? Kaip Mėnuly gera!

   Man mamytė veidą prausia Ir šypsodamasi klausia: — Ar tik tu nėjai į spintą, Kur saldainiai guli? Šiandien spinta užrakinta – Skrisk sau į Mėnulį.

   Va tai tau, va tai tau, Iš Mėnulio nukritau.

   

  Justinas Marcinkevičius

  #4710
  rudeninė
  Participant

  Tyliai ir šventai
  sninga, sninga, sninga.
  Kur tik užmatai –
  balta ir teisinga.

  Sniego baltumu
  sąžinė sužėri.    
  Ką tiktai imu –
  panašu į gėrį.

  Nuo dangaus krantų
  šitas baltas niekas.
  Tartum aš krentu.
  Tartum krinta sniegas…
         (Justinas Marcinkevičius)

Rodoma 15 įrašų - nuo 31 iki 45 (viso: 1,623)
 • Prisijunkite, jei norite atsakyti į šią temą.