Antarktida

Antarktida.LedynaiAntarktida – penktasis pagal plotą žemynas aplink Pietų ašigalį. Tai šalčiausias, labiausiai vėjuotas, nuošaliausias ir mažiausiai ištyrinėtas žemynas.
Žemyną skalauja Antarkties (Pietų) vandenynas, kurį sudaro pietinės Atlanto, Ramiojo ir Indijos vandenynų dalys, tačiau Antarkties vandenynas dažnai laikomas atskiru vandenynu dėl žemesnės jo vandens temperatūros ir mažesnio druskingumo.
Antarktidos plotas yra apie 13,2 mln. km² (13 979 000 km² su šelfiniais ledynais ir prie jų prisišliejusiomis salomis), t. y. 2,7 mln. km² didesnė už Europą.
Antarktidos klimatas – šalčiausias visoje Žemėje. Oro temperatūra žemyno gilumoje žiemą nukrenta iki -80°C, o vasarą pakyla iki -30°C. Šilčiausi pakrančių regionai vasarą įšyla iki 0°C. Antarktida yra pats šalčiausias žemynas todėl, kad Saulės spinduliai pasiekia jos paviršių įstrižai.
Didesnėje Antarktidos dalyje nėra augalijos ir gyvūnijos. Tai antarktinė dykuma. Gyvūnija yra susijusi su žemyno krantus skalaujančiais vandenynais. Juose daug planktono, kuriuo minta banginiai, ruoniai, žuvys ir paukščiai. Čia veisiasi daugybė banginių rūšių tarp jų ir didžiausi planetos gyvūnai – mėlynieji banginiai, kašalotai, didžiosios orkos. Tipiški Antarktidos gyventojai – pingvinai. Jie minta moliuskais, vėžiagyviais ir žuvimi.
Daugiau informacijos apie Antarktidą galite rasti lt.wikipedia.org.
Besiklausydami muzikos pasigėrėkime tikru šalčiu ir sniegu…

Prisegtukas: Antarktida.pps

Visus ir visas su šv. Valentino diena!!!

peizažas_kėdėKai visi apie ją šneka, – ji tampa banali…Tačiau…

… kai lyja, mes jos ilgimės,

… kai saulėta – ja džiaugiamės,

… kai šalta – jos dėka sušylame,
Visi apie ją svajojame, Visi nors kartą gyvenime ją – SAVO MEILĘ – sutinkame…
Vasario 14-osios – šv. Valentino dienos – proga prisiminkite tuos, kuriuos mylite.
Nesvarbu kaip – kolegiškai, motiniškai, karštai, aistringai ar tiesiog ilgai.
Nesvarbu ką – draugą, žmoną, tėvynę, darbą ar tiesiog jūrą.
Kartą padovanoję jiems savo širdį, kasdien dovanokite bučinius, šypsenas, gėles.
Tegul šv. Valentinas globoja ir saugo tai, kas visais laikais buvo laikoma LAIME.

<!--break-->

Žaidžiam slėpynių… Kur pasislėptų Meilė?

Seniai seniai susitiko visi žmogaus jausmai. Po to, kai Nuobodumas jau trečią kartą nusižiovavo, Beprotybė pasiūlė:

– Gal pažaiskime slėpynių?
Intriga, pakėlusi vieną antakį, paklausė:

– Slėpynės? Kas tai per žaidimas?

Beprotybė paaiškino, kad vienas iš jų bus žaidimo vadovas. Jis užmerks akis ir skaičiuos iki milijono, o kiti tuo laiku pasislėps. Tas, kurį suras paskutinį, ir bus laimėtojas bei sekančio žaidimo vadovas. Entuziazmas iš karto pačiupo Euforiją už rankos ir džiaugsmingai pradėjo šokti. Laimė tuo metu taip šokinėjo, kad net įtikino Abejones. Tik Apatijai niekas niekada nebuvo pakankamai įdomu ir ji atsisakė dalyvauti žaidime. Tiesa, nutarė niekur nesislėpti, nes ją visada suranda. Didžiavimasis pareiškė, kad šis žaidimas yra kvailas, ir jo visiškai niekas nedomina, išskyrus jį patį.

Bailumas nenorėjo rizikuoti.
– Vienas, du, trys . – pradėjo skaičiuoti Beprotybė.

Pirmas pasislėpė Tingėjimas, jis paprasčiausiai atsigulė už artimiausio akmens. Tikėjimas pakilo į dangų, o Pavydas pasislėpė Triumfo šešėlyje, kuris savo jėgomis užkopė į patį aukščiausią kalną. Mandagumas ilgai niekur negalėjo pasislėpti, nes galvojo, kad kiekviena vieta yra daugiau tinkama kitam jo draugui. Grožis pasislėpė krištoliniame upelyje, Bailumas – medžio urve. Laisvė pasislėpė saulės spindulėlyje. Egoizmas susirado tiktai jam šiltą ir patogią vietelę. Melas pasislėpė vandenyno gelmėje (bet iš tikrųjų – vaivorykštėje). Vulkano krateryje pasislėpė Aistra. Užmirštumas net neatsiminė, kur slėpėsi, bet tai visiškai nesvarbu.

Kada Beprotybė suskaičiavo iki 999 999, Meilė vis dar ieškojo vietos kur pasislėpti, bet visos vietos jau buvo užimtos.

– Milijonas! – pasakė Beprotybe ir pradėjo paieškas. Iš karto ji surado Tingėjimą. Po to ji išgirdo, kaip Tikėjimas ginčijasi su Dievu. Aistrą išdavė vulkano drebėjimas. Beprotybė pamačiusi, kur slepiasi Pavydas, iš karto suprato, kur slepiasi Triumfas. Egoizmo net neteko ieškoti, nes jis buvo pasislėpęs bičių avilyje, ir pačios bitės jį iš ten išvarė. Pavargusi Beprotybė pamatė upelį, norėjo atsigerti ir surado Grožį. O Abejonės sėdėjo prie tvoros ir niekaip negalėjo apsispręsti, kurioje tvoros pusėje joms pasislėpti.

<

p align=“justify“>Visi buvo surasti: Talentas – žalioje vešlioje žolėje, Nuobodumas – tamsioje uoloje, Melas – vaivorykštėje (bet iš tikrųjų jis slėpėsi vandenyno gelmėje). Tik Meilės niekaip negalėjo atrasti. Beprotybė jos ieškojo už kiekvieno medžio, kiekvienam upelyje, kiekvieno kalno viršūnėje. Kol pagaliau nutarė paieškoti rožių krūme. Kai ji pajudino rožių krūmo šakas, išgirdo verksmą – rožių krūmo spygliai skaudžiai išdūrė Meilės akis. Beprotybė išsigando, nežinojo, ką toliau daryti, pradėjo verkti, atsiprašinėti, kad išpirktų savo kaltę, ir pažadėjo, kad nuo šiol visada bus Meilės palydove. Nuo to laiko, kai pirmą kartą pasaulyje buvo žaidžiamos slėpynės, Meilė pasidarė akla, ir Beprotybė ją visada veda už rankos…

ŽODŽIAI TAU…

Dunksteli… Nelyg po širdim kūdikio pėdukė mamos širdulėj antspaudėlį palikt geisdama. Plyšta. Pumpuras. Pavasariu. Atgniauždamas tris žodžius su tąja pačia kaip Pavasaris pradžios raide. Pagarba. Pasitikėjimas. Parama. Tris, magiškais ženklais pavirstančius, idant sulapotų dviejų širdžių sodinamas meilės medis. Idant po juo būtų saugu abiem. Idant vieno lūpų kamputy sutvinksėtų antrojo kaktos kertelėj spurdantis pulsas…

Prisegtukas: Zodziai_tau.pps

Legenda apie šv. Valentiną

Šv. Valentino dienos istorija prasideda III a. – tuo metu, kai gyveno tironas imperatorius Klaudijus II ir nuolankus krikščionis kankinys Valentinas. Klaudijus išleido įsakymą, įpareigojantį visus Romos gyventojus garbinti dvylika pagonių dievų. Visi, kurie nuspręsdavo tapti krikščionimis, buvo baudžiami mirties bausme. Tačiau Valentinas buvo pasišventęs Kristaus idealams ir net grasinimai mirtimi nesutrukdė jam išpažinti krikščionių tikėjimą. Už tai jis buvo suimtas ir įkalintas. Paskutiniosiomis Valentino gyvenimo savaitėmis įvyko nuostabus dalykas: matydamas, kad Valentinas buvo išsimokslinęs žmogus, kalėjimo prižiūrėtojas paklausė, ar jis nesutiktų mokyti jo dukrą Juliją, kuri buvo akla nuo pat gimimo. Julija buvo graži, aštraus proto mergina. Valentinas skaitė jai Romos istoriją, mokė aritmetikos ir kalbėjo apie Dievą. Ji matė pasaulį jo akimis, pasitikėjo jo išmintimi, tylioje šio vyro stiprybėje surasdama paguodą. – Valentinai, ar Dievas tikrai išgirsta mūsų maldas? – vieną dieną paklausė Julija.

  • Taip, mano vaike, Jis išgirsta kiekvieną maldą, – atsakė šis.

  • Žinai, ko prašau Dievą kiekvieną vakarą? Kad praregėčiau. Aš labai norėčiau matyti viską, apie ką man kalbėjai…
    – Dievas suteikia visa, kas mums yra gera, jei tik Juo tikime, – atsakė Valentinas.

– O, Valentinai, aš tikiu! – atsakė Julija, – aš tikiu! – Ir atsiklaupė, įsikibusi jo rankos. Abu jie tyliai meldėsi. Staiga kalėjimo celėje nušvito skaisti šviesa ir Julija džiaugsmingai sušuko:

  • Valentinai, aš matau! Aš matau!
– Šlovė Viešpačiui! – sušuko Valentinas ir atsiklaupė šalia.

Savo mirties išvakarėse Valentinas Julijai parašė paskutinę žinutę, ragindamas ją išsaugoti prisirišimą prie Dievo. Žinutę pasirašė – "Tavo Valentinas".

Kitą dieną prie vartų, kurie vėliau buvo pavadinti Švento Valentino vartais (Porta Valentini), jam buvo įvykdyta mirties bausmė. Tai buvo 270 m. vasario 14 – oji.. Šioje vietoje Romoje dabar stovi bažnyčia. Pasakojama, kad Julija ant jo kapo pasodinusi migdolmedį, žydintį oranžinais žiedais. Šiandien migdolo medis tebelieka amžinai išliekančios meilės ir draugystės simboliu.

Iki šiol kiekvieną vasario 14 – ąją, šv. Valentino dieną, dėmesio, meilės ir atsidavimo ženklais keičiamasi visame pasaulyje.

<

p align=“right“>(Vertė ses. Ramunė Murauskaitė SJE)

Meilė vaikų akimis

Užsienio mokslininkai uždavė klausimą „Kas yra meilė?“ grupei 4 – 8 metų vaikų. Jų atsakymai buvo daug nuoširdesni ir gilesni nei kas nors tikėjosi. Tai kas gi yra ta meilė vaikiškomis akimis?

„Kai mano močiutė susirgo artritu, ji daugiau nebegalėjo pasilenkti ir nusilakuoti savųjų nagų. Todėl mano senelis visą laiką daro tai už ją, nors jam ir skauda rankas. Tai meilė.“. Rebeka (8 metų)
„Kai tu ką nors myli, tavo blakstienos virpa, o iš tavęs skraido mažos žvaigždutės“. Karen (7 metų)

(PPS autorė Neringa) 

Prisegtukas: vaikai_apie_meile.pps

Nustebink savo mylimąjį (-ąją) pasakydamas, kad jį myli…šiek tiek kitaip…

Tikrai galima nustebinti savo mylimą žmogų palikus jam visame bute, kambaryje ar kur kitur daug raštelių ar širdelių, ant kurių užrašyti tie patys žodžiai "Aš tave MYLIU" -tik vis kitomis kalbomis. Galbūt kas nors iš jūsų pasistengs ir iki ketvirtadienio dar spės išmokti pasakyti šiuos žodžius ne tik lietuviškai,bet ir japoniškai, o gal net turkiškai Sėkmės!
English – I love you
Afrikaans – Ek het jou lief
Albanian – Te dua, Une Te Dua
Arabic – Ana behibak (vyrui)
Arabic – Ana behibek (moteriai)
Armenian – Yes kez sirumen
Bambara – M’bi fe
Bangla – Aamee tuma ke bhalo aashi
Belarusian – Ya tabe kahayu
Bisaya – Nahigugma ako kanimo
Bulgarian – Obicham te
Cambodian – Soro lahn nhee ah
Cantonese Chinese – Ngo oiy ney a
Catalan – T’estimo, Testimo Molt
Cheyenne – Ne mohotatse
Chichewa – Ndimakukonda
Chinese – Wo Ai Ni
Corsican – Ti tengu caru (vyrui)
Creol – Mi aime jou
Croatian – Volim te
Czech – Miluji te
Danish – Jeg Elsker Dig
Dutch – Ik hou van jou
Eskimo – Nagligivaget
Esperanto – Mi amas vin
Estonian – Ma armastan sind
Ethiopian – Afgreki’
Faroese – Eg elski teg
Farsi – Doset daram
Filipino – Mahal kita
Finnish – Mina rakastan sinua
French – Je t’aime, Je t’adore
Gaelic – Ta gra agam ort
Georgian – Mikvarhar
German – Ich liebe dich
Greek – S’Agapo
Gujarati – Hoo thunay prem karoo choo
Hiligaynon – Palangga ko ikaw
Hawaiian – Aloha wau ia oi
Hebrew – Ani ohev ot (Moteriai)
Hebrew – Ani ohevet ota (Vyrui)
Hiligaynon – Guina higugma ko ikaw
Hindi – Hum Tumhe Pyar Karte hae
Hmong – Kuv hlub koj
Hopi – Nu’ umi unangwa’ta
Hungarian – Szeretlek
Icelandic – Eg elska tig
Ilonggo – Palangga ko ikaw
Indonesian – Saya cinta padamu
Inuit – Negligevapse
Irish – Thaim In Grabh Leat
Italian – Ti amo
Italian -Ti Voglio Bene
Japanese – Aishiteru / Ai Shite Imasu
Kannada – Naanu ninna preetisuttene Kapampangan – Kaluguran daka
Kiswahili – Nakupenda
Konkani – Tu magel moga cho
Korean – Sarang Heyo
Latin – Te amo
Latvian – Es tevi miilu
Lebanese – Bahibak
Lithuanian – Aš Tave myliu
Malay – Saya cintakan mu / Aku cinta padamu
Malayalam – Njan Ninne Premikunnu
Maltese – ien Inhobbok
Mandarin Chinese – Wo ai ni
Marathi – Me tula prem karto
Mohawk – Kanbhik
Moroccan – Ana moajaba bik
Nahuatl – Ni mits neki
Navaho – Ayor anosh’ni
Norwegian – Jeg Elsker Deg
Pandacan – Syota na kita!!
Pangasinan – Inaru Taka
Papiamento – Mi ta stimabo
Persian – Doo-set daaram
Pig Latin – Iay ovlay ouyay
Polish – Kocham Ciebie
Portuguese – Eu te amo
Romanian – Te ubesk
Roman Numerals – 333
Russian – Ya tebya liubliu, Ya Lyublyu Tyebya
Scot Gaelic – Tha gra\dh agam ort
Serbian – Volim te
Setswana – Ke a go rata
Sindhi – Maa tokhe pyar kendo ahyan
Sioux – Techihhila
Slovak – Lu`bim ta
Slovenian – Ljubim te
Spanish – Te quiero / Te amo
Swahili – Ninapenda wewe
Swedish – Jag alskar dig
Swiss-German – Ich lieb Di
Tagalog – Mahal kita
Taiwanese – Wa ga ei li
Tahitian – Ua Here Vau Ia Oe
Tamil – Nan unnai kathalikaraen
Telugu – Nenu ninnu premistunnanu
Thai – Chan rak khun (Vyrui)
Thai – Phom rak khun (Moteriai)
Turkish – Seni Seviyorum
Ukrainian – Ya tebe kahayu
Urdu – mai aap say pyaar karta hoo

Tigro akis

Tigras – katinių šeimos plėšrus žinduolis, gyvenantis Azijoje, miškų ir džiunglių gyventojas. Daugiau kaip pusė visų tigrų gyvena Indijoje. Tigras – vienišas gyvūnas, medžiojantis tiek dieną, tiek naktį. Šviesus su tamsiais dryžiais kailis padeda jam gerai užsimaskuoti ir pakankami priartėti prie aukos. Medžiodamas sėlina link grobio arba puola jį iš pasalų. Gali pargriauti stambų galviją.

Skambant ritmingai muzikai pasigrožėkime šiuo nuostabiu gyvūnu!

(PPS autorius nežinomas) 

Prisegtukas: EyeoftheTiger.pps

Atradimas – cheminis elementas Moteris :)

APRAŠYMAS:
Elementas: Moteris.
Simbolis: M.
Atradėjas: Adomas.
Atominė masė: Idealus variantas – 53,6 kg, bet gali svyruoti nuo 40 kg iki 200 kg imtinai.
Paplitimas: Dideliais kiekiais pasitaiko visose urbanizuotose vietovėse.
FIZINĖS SAVYBĖS
1. Paviršius paprastai padengtas dažų plėvele.
2. Užverda dėl nieko, atšąla be jokios suvokiamos priežasties.
3. Tirpsta tinkamai elgiantis.
4. Netaisyklingai vartojamas šis cheminis elementas apkarsta.
CHEMINĖS SAVYBĖS:
1. Gerai reaguoja su auksu, sidabru ir daugeliu brangiųjų akmenų.
2. Absorbuoja didelius kiekius brangių substancijų.
3. Gali sprogti be jokio išankstinio įspėjimo.
4. Aktyvumas smarkiai padidėja prisotinus alkoholio.
5. Tai – stipriausias žmonijai žinomas, pinigus naikinantis reagentas.
PRITAIKYMAS:
1. Puikus puošybinis elementas, ypač sportiniuose automobiliuose.
2. Gali būti puiki atsipalaidavimo priemonė.
3. Labai efektyvi valymo priemonė.
ATLIKTŲ TESTŲ REZULTATAI:
1. Grynas egzempliorius, aptiktas natūralia būsena, įgyja rausvą spalvą.
2. Būdamas greta pranašesnio egzemplioriaus, pažaliuoja.
PAVOJAI:
1. Ypač pavojinga nepatyrusiose rankose.
2. Nelegalu turėti daugiau kaip vieną egzempliorių, tačiau įmanoma išlaikyti keletą skirtingose vietose, jei egzemplioriai tiesiogiai nekontaktuoja.

Kad nors mintyse pasnigtų…

Nors lauke jau kvepia pavasariu…Ir sniego visai nė ženklo, klausydami ramios žiemiškos muzikos pasigrožėkime sningančiu sniegu bei juo besidžiaugiančiais gyvūnais… (PPS autorius nežinomas)

Gražaus savaitgalio!

Prisegtukas: Snow and Animals.pps