Kai ant slenksčio Velykos…

velykiniai_kiaušiniai Kai ant slenksčio VelykosPaprotys per Velykas dovanoti margučius linkint sveikatos, laimės, džiaugsmo, atėjo iš žilos senovės. Žmonės tikėjo, kad velykinis kiaušinis atneša laimę, gėrį, norų išsipildymą.

Margučiai turėjo ypatingą reikšmę. Jie simbolizavo gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, augmenijos gimimą. Be to, buvo tikima, kad kiaušinis gali apsaugoti nuo ligų, "blogos akies" nužiūrėjimo.

Ar žinote, kad:

* jei per Velykas saulėta, šilta, bus graži vasara, geras javų derlius,<br />  * jei Velykos žalios, tai Kalėdos riebios,<!--break--><br />  * jei per Velykas lyja, vasara bus šlapia, lietingas birželis, bloga šienapjūtė,<br />  * jei saulė teka raudona, jei vėjuota, vasarą bus dažnos audros, pūs stiprūs vėjai,<br />  * jei pučia pietys vėjas, bus karšta vasara, jei žiemys - šalta, jei vakaris - lietinga, o jei rytys - tais metais atsiras daug kenkėjų.

Trys svečiai ir Meilė

moterisMoteris išėjo iš savo namų ir pamatė kiemelyje prie gatvės tris senukus su ilgomis baltomis barzdomis. Ji nepažino jų. Ji tarė "Tikriausiai mes nepažįstami, bet jūs ko gero alkani. Prašau užeikit į namus ir pavalgykit."

"O vyras namie?", paklausė jie.

svečias_meilė svečias_turtas svečias_sėkmė
"Ne", atsakė ji. "Jo nėra."

"Tada mes negalime užeiti", atsakė jie.
Vakare, kada jos vyras grįžo namo, moteris papasakojo kas nutiko.
"Eik ir pasakyk jiems, kad aš namie ir pakviesk juos į vidų!", pasakė vyras.
Moteris išėjo ir pakvietė juos.

"Mes negalime užeiti visi trys", atsakė jie.
"Kodėl gi?", nustebo ji.
Vienas iš senukų paaiškino: "Jo vardas – Turtas," tarė jis rodydamas į vieną iš savo draugų, ir pasakė rodydamas į kitą: "O šito vardas – Sėkmė, mano vardas – Meilė." Po visko pridūrė: "Dabar eik namo ir pakalbėk su savo vyru apie tai,kurį iš mūsų jūs norite matyti savo namuose."
Moteris nuėjo ir papasakojo vyrui viską, ką išgirdo. Jos vyras labai apsidžiaugė. "Кaip puiku!", tarė jis. "Jeigu jau reikia nuspręsti, pakvieskim Turtą. Tegul įeina ir pripildo mūsų namus turtais!"
Jo žmona paprieštaravo, "Brangusis, kodėl mums nepakvietus Sėkmės?"
Jų dukrelė, sėdėdama kampe, viską girdėjo. Ji pribėgo prie tėvų su savo pasiūlymu: "O gal geriau mums pasikviesti Meilę? Juk tada mūsų namuose įsiviešpatautų meilė!""Sutikime su mūsų dukrele," pasakė vyras žmonai.
"Eik ir paprašyk Meilės tapti mūsų svečiu."
Moteris išėjo ir pasiteiravo šių trijų senukų : "Kuris iš jūsų Meilė? Užeik į namą ir būk mūsų svečiu."
Senukas, kurio vardas Meilė, pasuko link namo. Kiti 2 senukai pasekė paskui jį. Nustebusi moteris paklausė Turto ir Sėkmės: "Aš pakviečiau tik Meilę, kodėl gi jūs einate iš paskos?"
Senukai atsakė: "Jeigu jūs būtumėt pakvietę Turtą arba Sėkmę, kiti du būtų pasilikę gatvėje, bet dėl to, kad pakvietėte Meilę, kur ji eina, mes visada sekame paskui jį. Ten kur yra Meilė, visada yra ir Turtas ir Sėkmė!!"

AŠ TAU LINKIU…
– Jeigu grauš širdgėla – linkiu ramybės ir atleidimo.
– Jeigu apims abejonės – linkiu pasitikėjimo.
– Jeigu nuvargsi ir pasijusi išsekęs – linkiu supratimo, kantrybės ir atgaivos.
– Jeigu apims baimė – linkiu meilės ir dydvyriškumo.

Viskas priklauso nuo to, kas kieno rankose yra…

rankosKrepšinio kamuolys mano rankose yra vertas 22 eurų.
…Michael Jordan rankose…40 milijonų.
Mano rankose esantis beisbolo kamuoliukas yra vertas 7 eurų.
…jo vertė Mark McGuire rankose… 22 milijonai.
Teniso raketė mano rankose yra bevertė…
Venus Williams rankose! verta net čempiono medalio…
Lazda mano rankose padeda atbaidyti laukinį žvėrį…
… Mozės rankose ji perskyrė šėlstančią jūrą!
Svaidyklė mano rankose – tik žaislas.
…Dovydo rankose – galingas ginklas!

 (PPS autorius nežinomas)

 

Prisegtukas: rankos.pps

Ech…gražumėlis…puikumėlis to pavasario…

kelias_miškeBesiklausydami nuostabios dainos pagalvokime, jog kiekvienam pravartu bent kartą sugrįžti į tą vietą, kurioje jis buvo laimingas! Nebeieškokime mes nieko nesurasime, kol patys sau nebūsime ir žemės, ir pavasariai! Pagaukim valandą, kuri ateina… Būtų nuostabu, jei kalbėčiau žiedais, kam – puokštę, kam – kuklų žiedelį. Laimingi būdami, mes visada geri,bet būdami geri, ne visada laimingi… Geras žmogus yra tas, kuris ir vienas pasilikęs išlieka geras. Bandoj būti geru – nedidelis nuopelnas. Priglust prie kamieno ir niekam niekam pažeisti neleist to, kas medy – mumyse – žmoniška… (PPS autorė Palmira)

Prisegtukas: Nature.pps

Laikas kavai…

kava_kavos_pupelėsLAIKAS KAVAI ATEINA…
Kai širdyje šventė…
Kai klausaisi nuobodžių eilėraščių…
Kai tavo mintys painios…
Kai, klausydamas muzikos, muši ranka taktą…
Kai muzika nutyla…
Kai paskęsti vienatvėje…
Kai gyvenimo mozaika ima dėliotis ne taip…
Ir dar daug kada yra laikas kavai… Ypatingai skanios kavos šiandien! (PPS autorė – Asta Kriščeliūnė)

 

Prisegtukas: Laikas_ kavai.pps

Verbų sekmadieniui…

kačiukai skleidžiasi

Atėjus Verbų sekmadieniui besiklausydami gamtos garsų, pasigrožėkime natūraliomis gamtos verbomis…

Senoliai sakydavo:

 • Sukirsk vaikui verbos šakele – geriau augs.
  * Kad per javapjūtę juosmuo neįskaustų, Verbų sekmadienį, eidamas į bažnyčią, verbą (dažniausiai kadagio šakelę ar kartu su ja padarytą puokštelę) surišk raudonu vilnoniu siūlu. Pašventintą parsinešk namo, siūlą nurišk ir, prasidėjus darbymečiui, susirišk juo juosmenį.
  * Jei labai pradėjo skaudėti dantį ar ausį, parūkyk, pasmilkyk ją verba.
  * Kad bitės būtų sveikos, į kopinėjamų bičių avilį įdėk verbos šakelę.
  * Užėjus audrai, verbą sudegink krosnyje arba bent ja pasmilkyk namus ir apie juos – atitolinsi audros debesis.
  * Jei nori gero derliaus, sutrintų verbų spyglių įmaišyk į pirmosios sėtuvės grūdus.
  Jei nori, kad ledai neišguldytų ir neišmuštų pasėlių, verbos šakelę įkišk į dirvą.
  * Jei nori, kad sėkmingai išsiristų viščiukai, verbos dūmais aprūkyk po višta perėti dedamus kiaušinius ir pasmilkyk perekšlę vištą.
  * Kad gyvuliai vasarą gerai ganytųsi, verbos šakele paliesk, pasmilkyk pirmą kartą į laukus išgenamus galvijus.
  * Kad upelio vanduo būtų švaresnis, vienoje ir kitoje jo pusėje įsmeik po verbos šakelę.

Gražaus sekmadienio!

 

Prisegtukas: VERBA_m.pps

Pavasariškos išminties trupiniai…

vaivorykštėBesidžiaugdami atėjusiu pavasariu ir besiklausydami ramios muzikos paskaitykime kažkieno išsakytas mintis kviečiančias susimąstyti ir mus…
Prireikia dvejų metų išmokti kalbėti, ir reikia viso gyvenimo, kad išmoktum patylėti… (Kiniečių patarlė)
Dievas viską apmąstė sukurdamas porą: kuo daugiau raukšlių, tuo prasčiau matai…
Laimė panaši į vaivorykštę: vien saulės neužtenka jos spalvoms pamatyti, reikia ir lietaus…
Pasidalintas džiaugsmas padvigubėja, o pasidalintas skausmas perpus sumažėja… (PPS autorius nežinomas)

Prisegtukas: Mintys….pps