Kas galėtų žvejus atbaidyti nuo ledo?

Dar vakar buvau prie Kauno Marių ir ten, kaip matyti nuotraukoje, pilna žvejų. Atrodo, ir oras šiltas, paskutinėm dienom pliusinė temperatūra net naktimis, o žvejai sau sėdi ant ledo Marių viduryje. Keista… Atrodo, dar suprasčiau jų aistrą žvejoti, bet tokią aistrą, kai per Žinias išgirsti, kad po ledu žuvo 7 žmonės, beveik visi žvejai – tai net nežinau kaip pavadinti. Juk ir taip tie šalčiai tik neseniai užšaldė vandens telkinius, tai kam erzint linkimą? Visiems žvejojantiems linkiu lipti tik ant storo ledo, tada jau ir aistra žvejoti kitaip atrodys…

Seniausias pasaulio stebuklas – Egipto piramidės


Seniausias pasaulio stebuklas

Seniausias pasaulio stebuklas – Egipto piramidės, arba Egipto faraonų kapavietės. Beje, iki 1889 m. tai buvo aukščiausi statiniai Žemėje (vėliau jas pralenkė Eifelio bokštas). Egipto piramidės buvo statomos vadinamosios Senosios karalystės (2580 – 2180 m.pr.m.e., sostinė Memfis) laikotarpiu.

Piramidės – milžiniški akmeniniai laidojimo statiniai. Jose būdavo: koridoriais sujungti faraono ir valdovės kapai, netikras kapas plėšikams apgauti ir kelios vėdinimo angos.

Stebuklų geografija gan siaura. Į visus miestus išskyrus Babiloną, kuriuose buvo stebuklai, galima buvo patekti plaukiant Viduržemio jūra. Senovės graikų keliautojas to meto transportu visą septynetą galėjo apžiūrėti per keletą mėnesių.

Mastaba (arab. mastaba – akmeninis suolas), antžeminis ar požeminis stačiakampio gretasienio formos sen. egiptiečių laidojimo statinys. Imhotepas pastatė šešių pakopų, kiek žemesnę nei 70 m aukščio laiptinę piramidę. Prie piramidės Imhotepas pastatė šventyklą su savo paties statula.

Mahomedas Honeimas, egiptiečių mokslininkas, Sakaroje atrado kiek aukštesnę nei 70 m septynių pakopų piramidę. Ji įdomi tuo, kad nebuvo baigta statyti ir niekas niekada joje nebuvo palaidotas. Manoma, kad ji buvo statoma faraonui Sechemchetui. Iš daugelio Abusiro ir Dašuro piramidžių telikę griuvėsiai. Abu Ruašo piramidė yra taip sugriauta, kad iš viršaus galima įžiūrėti laidojimo kamerą, kurią kadaise slėpė daugelį tūkstančių tonų sveriantys akmenys. Hauvaros piramidė ir Ilahuno piramidė, pastatyta iš nedegtų plytų ant uolos, yra labai nukentėjusios nuo meteorologinių sąlygų.

Visiškai kitaip atsitiko su Gizos piramidėmis. Gizos vietovėje yra trys didelės piramidės, pastatytos IV-osios dinastijos (2723 – 2563 m.pr.m.e.) faraonų – Cheopso, Chefreno ir Mikerino. Prie jų yra ir mistinė statula – Sfinksas, būtybė su liūto kūnu ir žmogaus galva. Manoma. kad ta galva – Chefreno portretas. Aukščiausia piramidė – Cheopso. Jos aukštis buvo ~147 m, bet vėliau nugriuvo piramidės viršūnė, padarydama 10 kv. m aikštelę. Dabar jos aukštis – 137m, kraštinės ilgis – 233 m. Piramidė pastatyta iš 2 300 000 kalkakmenio blokų, sveriančių daugiau kaip 2 t kiekvienas; jos tūris 2 521 000 kub. m, o papėdės plotas 54 300 kv. m. Piramidės briaunos atsuktos tiksliai į keturias pasaulio šalis. Tai pirmas pastebėjo Herodotas. Herodotas (484 – 430 m.pr.m.e.), Likso sūnus, Halikarnasietis. Graikų istorikas, istorijos tėvas. Keliavo po Egiptą, Mesopotamiją ir skitų kraštą. Jo manymu, Cheopso piramidė buvo statoma 20 metų. Vienu metu ją statė 100 000 vergų; kas tris mėnesius kiekviena pamaina buvo pakeičiama nauja. Sunku pasakyti, kelių šimtų tūkstančių žmonių gyvybes "surijo" šie "monstrai".

Kalkakmenio blokai būdavo atskeliami naudojant tik kūjus ir pleištus skaldyklose abipus Nilo, tempiami lynais ir plukdenami valtimis, galiausiai užkeliami ant piramidės nuožulnia plokštuma. Sukrauta piramidė nuo viršaus žemyn būdavo išklojama poliruoto granito plokštėmis.

Mažesnė 8 m, bet ne taip apgriuvusi yra Chefreno piramidė. Mikerino piramidė dar mažesnė, o kitų piramidžių (žemesnių nei 20 m aukščio, beveik sugriuvusių) yra apie septyniasdešimt. Šias piramides ir ypač Sfinksą niokojo arabai, bet visko sugriauti nepajėgė. Galiausiai vienas XIII a. arabų rašytojas pasakė: "Viskas žemėje bijo laiko, o laikas bijo piramidžių".

Sacharos piramidė

Seniausia piramidė Egipte – Džosero arba kitaip dar Sacharos. Pastatyta Sacharoje antrajam trečiosios dinastijos karaliui Džoseriui. Ją suprojektavo karaliaus architektas Imothepas, taip įtakodamas tolesnę Egipto architektūrą ir pradėdamas piramidžių erą. Iki tol karaliai buvo laidojami mastabose.

Dabar išlikusi tik piramidė, o anksčiau, piramidė sudarė tik dalį visų pastatų komplekso. Tai buvo 15ha plotas su šventyklomis, laiptais , terasomis, koplyčiomis, statulomis, apjuostas kalkakmenio siena. Pietiniame kape ir piramidėje buvo įrengti įspūdingi, sudėtingos struktūros koridoriai su salėmis ir kameromis. Karalių laidojimo vieta piramidės vėl tapo po kelių šimtmečių, kai Nubijos karaliai pasistatė savo Nekropolį. Šios piramidės buvo paskutinės piramidės, pastatytos prie Nilo, praėjus 30 amžių po Sacharos. Archeologiniai kasinėjimai parodė, kad Nubijos piramidės buvo vieta faraonams laidoti, vidinės jų sienos išpieštos scenomis iš pomirtinio gyvenimo, vaizduojančios princesės mumijas. (Egiptologai manė, kad piramidės buvo statomos faraonams laidoti, tačiau faraonų mumijų Egiptiečių piramidėse rasta labai nedaug, galbūt dėl kapų vagių.) Abejonių dėl Sudano/Nubijos piramidžių, kaip laidojimo vietų nebeliko.

Lenktoji piramidė

Į pietus nuo Džoserio – Lenktoji piramidė . Pastatyta maždaug 50m. po Džoserio piramidės Sacharoje (paveiksliuke). Pirmoji piramidė lygiais šonais pastatyta maždaug prieš 4600m., tačiau sugriuvo, dar įkurtuvių nesulaukus! Matyt architektas bus kažką ne taip apskaičiavęs! 146x146m. ploto ir 18m. aukščio, išliko tik pavadinimas – Medumo piramidė.

Raudonoji piramidė

Taip atsirado Pirmoji tikroji Raudonoji piramidė, 2/3 Khufu piramidės aukščio. Pir. forma tapo tokia populiari, kad per ateinančius 1000m. buvo pristatyti daugiau nei 1000 tokių piramidžių, tačiau jos smarkiai nukentėjo nuo vėjo ir vagių bet iki šiol dykumoje galima pamatyti jų liekanas.

Piramidės Gizos plynaukštėje Egipte

Gizos piramidės suformuoja trijų faraonų (Khufu (gr.Cheopso), Khafre (Chephren) ir Menkure (Mycerinus)) laidojimo kompleksų dalį .Tai ketvirtosios dinastijos Senosios Egipto karalystės atstovai-karaliai. Ketvirtosios dinastijos valdymo laikotarpiu Giza buvo karališkasis tuometinės sostinės (Memfio) nekropolis. Gizos piramidės sudarė dalį faraonų laidojimo komplekso, prie jų buvo šventyklos ir karališkosios šeimos, žinių kapai.

Pirmoji, didžiausia piramidė, Khufu arba Cheopsas, šalia Cheopso piramidės yra trys mažosios piramidės, sakoma, kad čia palaidotos jo žmonos. Toliau už jos savo piramidę buvo pasistatęs jo įpėdinis Džedefras, tačiau ji neišliko. Ją sugriovė jo brolis Khafre (Chefrenas) , sunaudojęs akmenis savo piramidei, kuri yra kiek piečiau nuo tėvo piramidės ir nors gerokai žemesnė, pastatyta ant kalniuko ji vizualiai sudaro vaizdą, lyg plokštikalnėje būtų aukščiausia.

Į pietus nuo Khafre (Chefreno) , įsikūrė Cheopso anūkas Menkaura (Mikerinas). Kiekviena piramidė sujungta su atminimo šventykla. Prie Chefreno piramidės atminimo šventyklos stovi Sfinksas, manoma, kad ir po juo yra šventykla..

Žodis piramidė buvo kilęs iš graikų kalbos "piramis" o šis iš "pir" ("ugnis") , egiptiečiai šiuos statinius žymėjo trikampiu, stačiakampiu, lotoso butonu, pelėda ir akimi. Kad piramidė skirta laidojimui bandė įtikinti Herodotas. Naujausiais laikais paplito teorija, kad piramidės yra stiprūs energijos generatoriai. Nobelio premijos laureatas Luisas Alvaresas 1965m. paskelbė, jog Khafre (Chefreno) piramidę supa galingas magnetinis laukas. Teisūs ir tie, kurie piramidės ženklus "M" + "R" (Pelėda + akis), "mer" vietas šifruoja "vieta iš kur kylama". Vieni remiantis tuo cituoja seną papirusą Kaire: "Dangus ištiesė savo spindulius, kad tu (faraonas) jais galėtumei pasikelti į dangų, kur RA akis", kitas vertimas "Dangus ištiesė Ra akies spindulį, kad tu (faraonas) juo galėtumei pasikelti". Antrojo vertimo šalininkai dar priduria, kad Didžiosios piramidės pasvirimo kampas toks, kaip ir toje vietovėje krintančių saulės spindulių. Kiti posakį "vieta , iš kur kylama" šifruoja kitaip (Oriono teorija). Saulės teorija nedaug kas betiki. Piramidžių statymo technika kol kas diskutuotinas dalykas, dažniausiai klystama manant, jog piramides statė vergai, mokslas jau seniai įrodė, kad jas statė egiptiečiai, savo valia ir niekieno neverčiami. Kitas diskutuotinas dalykas – ar tikrai Gizos piramidės buvo tik faraonų laidojimo vieta? Gizos piramidėse nerasta nei viena senosios karalystės valdovų mumija. Kaip ir nerasti Senosios karalystės rūmai, kurie privalėjo ten būti .

Daug paslapčių Didžiosios ir kt. piramidžių vidiniame išplanavime, bei tame, kaip jos orientuotos žemėje. Yra dvi pagrindinės teorijos kaip Egiptiečiai sugebėjo orientuoti piramidžių šonus tiksliai į rytus, vakarus, pietus ir šiaurę, Pirmoji teorija – buvo orientuotasi į saulę. Antroji, labiau įtikėtina, nes ja naudojantis galiam gauti tikslesnius rezultatus – į žvaigždes.

Varlė žinuonė

Varlei nusibodo gyventi ant tvenkinio kranto ir ištisas dienas kurkti. Ji nusprendė persikelti į miestą ir padaryti karjerą. Varlė pasistatė staliuką, ant jo pristatė daugybę įvairios formos spalvotų buteliukų. Kai viską paruošė, užlipo ant dėžės ir pradėjo šaukti:
 • Eikite pas mane!-šaukė varlė.-Ateikite su savo ligomis ir negalavimais, aš pažadu jus išgydyti.
  Minia žvėrių susirinko aplink jos stalą. Smalsiausia buvo lapė.
  – Ar iš tikrųjų gali išgydyti visas ligas?-paklausė ji nepatikliai.
  – Žinoma,-melavo varlė,-studijavau su pasaulio medicinos pažibomis. Mano vaistai gydo visas ligas.
  Išgirdę tuos žodžius, žvėrys pradėjo grūstis prie stalo norėdami nusipirkti brangių vaistų.
  Tačiau apsukri lapė netikėjo varlės žodžiais. Akimirką ji atidžiai žiūrėjo, paskui ramiai paklausė:
  – Jeigu esi gera gydytoja, tai kodėl nevaikštai, o tik šokinėji? Kodėl tavo oda susiraukšlėjusi ir visai nušašusi?
  Varlė negalėjo atsakyti į lapės klausimus. Žvėrių minia pradėjo šaukti ir visaip pravardžiuoti žiniuonę. Visi žvėrys reikalavo grąžinti pinigus. Jie išvarė varlę iš miesto ir ji šokinėdama grįžo prie savo tvenkinio.
  Moralas: melas visada išaiškėja.

Drupal – teisingas pasirinkimas?

Kuriant https://www.tonas.lt puslapį buvo sukama galva kokią turinio valdymo sistemą pasirinkti. Iš tikrųjų buvo 3 variantai, kurie labiausiai traukė akį ir su kuriais yra daugiausia patirties. Buvo svarstoma apie WordPress, Joomla ir Drupal.

 • WordPress pati savaime yra Bogo sistema, tad iš jos sudėtingesnio projekto nelabai ir padarysi, tačiau blogui būtų ko gero geriausias pasirinkimas.

 • Joomla yra skirta kurti dideliems portalams. Ypatingu lankstumu nepasižymi, nes viskas yra suskirstyta į griežtą hierarchiją – improvizacijai palikta ne daug vietos . Tačiau daugelį problemų galima išspręsti įvairių komponentų pagalba.

 • Drupal sakyčiau yra lanksčiausia iš visų trijų minėtųjų, nes čia truputį kitaip organizuojama informacija. Praktiškai galima sukonfigūruoti bet kokią struktūrą, bet kokią hierarchiją, nes straipsniai nėra pririšami prie vienos kategorijos – jie yra atskiri vienetai, kuriems galima priskirti taip vadinamus žodynus (taxonomies). Dėl to galima vienam straipsniui priskirti kiek nori kategorijų ir susieti juos įvairiais ryšiais.

Trečiasis pasirinkimas
labiausiai viliojo vien dėl savo lankstumo, nes būtent šiuo atveju kuriant puslapį nebuvo žinoma tiksli jo struktūra, be to norėjosi lankstumo. Iš administracinės pusės būtų kaip ir viskas tvarkoj,
tačiau iš lankytojų pusės sistemai dar yra kur tobulėti. Vien
forumas nėra pakankamai patogus. Nes forumo temos traktuojamos kaip paprasčiausi straipsniai, o atsakymai į forumo temą
(diskusijos) kaip komentarai. Pritaikant tam tikrus modulius galima padaryti forumą panašesnį į įprastą. Iš administracinės pusės įprasti valdyti Drupal reikia daugiau laiko, nes yra nemažai
nustatymo galimybių. Sunkiausia turbūt padaryti taip, kad lankytojui būtų patogu netik skaityti, bet ir komentuoti, ar įkelti savo įrašą. Pradedantiems puslapių kūrėjams tikrai nerekomenduočiau pradėti mokytis nuo Drupal. Pavyzdžiui palyginus su WordPress, tai panašiai kaip pereiti nuo sklandytuvo į keleivinį lainerį. Bet įvaldžius galima toliau skristi 🙂

Visos trys minėtos turinio valdymo sistemos yra atviro kodo ir turi nemažas palaikymo bendruomenes. Jos pastoviai yra atnaujinamos, tobulinamos. Renkantis tikrai rekomenduoju pasidomėti kaip aktyviai produktas yra vystomas, ar didelė bendruomenė (pvz, forumas). Nes nuo to priklauso kaip greitai rasi pagalbą, arba kaip greitai bus šalinamos iškilusios problemos.

Paskutiniu metu buvo stengiamasi sutvarkyti Dainų skyrių. Kol kas dėmesys buvo skirtas į dainos įvedimo paprastumą. O lankytojams į paieškos galimybes. Nes ko verta informacija, jeigu jos neina rasti. Tokiam rezultatui, kokį dabar matote pasiekti prireikė net daugiau 5 papildomų modulių, tačiau neparašyta nei viena papildoma kodo eilutė. Kol kas yra stengiamasi kuo daugiau naudotis esamomis priemonėmis, nes nuo to priklausys kaip lengvai bus galima atnaujinti sistemą.

Na prirašiau čia matomai gal ir per daug. Manau, ateityje daugiau ir konkrečiau aprašinėsiu apie Drupal, nes žiūriu dauguma eina lengvesniu keliu – ima kokią PhpFusion arba tą pačią WorPress sistemą ir darbuojasi. Gal tiesiog niekas nenori gilintis į daugiau pastangų reikalaujantį Drupal. Yra ir lietuviškas saitas apie Drupal: https://www.drupal.lt/.
Galbūt truputį trūksta aktyvumo jame, tačiau gera pradžia populiarinant Drupal turinio valdymo sistemą. Sėkmės.

Atspindžiai mūsų gyvenime

Panašiai kaip veidrodis veikia mus, žiūrinčius į savo fizinį atvaizdą, kiti žmonės veikia kaip veidrodžiai, įtakodami mūsų, kaip asmens, savivoką. Priklausomai nuo to, ką žmonės mums sako, kaip jie elgiasi mūsų atžvilgiu, atspindi tai, ką jie jaučia mums. Jie padeda susiformuoti mūsų vaizdinius apie save pačius, kas mes esame. Žmonės mums gali būti veidrodžiai taip kaip ir ant sienų kabantys veidrodžiai. Pamąstykite, ar kieno nors pažeminantys žodžiai iš tikrųjų padaro kitą žmogų mažiau vertingą? Kodėl?
Nusipieškite trijų dalių veidrodį. Pieškite taip, kad kiekvienoje dalyje būtų daug vietos rašyti. Veidrodžio dalis pažymėkite taip : „Šeima“, „Draugai“, ir „Mokytojai“. Tuomet tose dalyse užrašykite žodžius, kuriuos jūsų manymu šeimos, draugai bei mokytojai naudotų jums charakterizuoti. Kiekvienoje dalyje įrašykite mažiausiai tris pozityvius dalykus. Paskui pažymėkite visus žodžius, su kuriais sutinkate. Sėkmės!

Prisegtukas: Atspindziai.pps

Ar tikrai pirmadienis tokia kankynė???

Kažin, ar visi jaučiasi tarsi išsunkti po pirmadienio? Ar jau nuo pirmadienio pradedame svajoti apie penktadienį? Kad ir kaip ten būtų, pasistenkim išlikti ramūs, nes visi pirmadieniai praeina ir ateina antradienis Geros pirmadienio pabaigos!

Prisegtukas: Pirmadienio_tantra.pps

Spalvos mūsų gyvenime: VIOLETINĖ

Violetinė vadinama dvasinga ir kilnia spalva. Šis atspalvis siejamas su meniškos prigimties asmenybėmis, linkusiomis į tapybą, trokštančiomis meilės ir žavėjimosi. Tokiems žmonėms nepriimtini masinės gamybos produktai ir kičas, jie mielai gyventų tarp didžiųjų meistrų kūrinių.

Prisegtukas: violetine.ppt

Spalvos mūsų gyvenime: ŽALIA

Žalia spalva ramina, suteikia gyvybinių galių ir simbolizuoja tyrą meilę. Šią spalvą garbina daugelis jautrių žmonių, mėgstančių gamtą, gyvūnus ir visą gyvąjį pasaulį.

Prisegtukas: zalia.ppt

Spalvos mūsų gyvenime: GELTONA

Geltona ir oranžinė – džiaugsmo, vilties ir troškimų spalvos. Geltona spalva siejama su linksmais ir judriais žmonėmis. Oranžinė patinka impulsyviems, dinamiškiems, kupiniems optimizmo ir ambicingiems žmonėms.

Oranžinė

Prisegtukas: geltona.ppt