Geras Tonas Kiekvienam

Sveikinimai

Sveikinimai

 • Moteris

  Kai moterys rytais šukuoja plaukus,

  Nustebusi aušrinė slepiasi už šilo,

  Pasaulis visas pagarbiai nutyla

  Ir baltas rytas šypsosi palaukėj,

  Kai moterys rytais šukuoja plaukus…

   

  Kai moterys rytais bučiuoja vaiką,

  Nutyla paukščiai ir nurimsta vėjas,

  Ir džiaugsmas vaikšto saulėtom alėjom,

  Ir rausta debesynuos žvaigždės paikos,

  Kai moterys rytais bučiuoja vaiką…

   

  Kai moterys rytais palaisto gėlę,

  Ją laimina dangus ir meilės deivės…

  Jos saugo šį pasaulį lyg kareivės,

  Jų ginklas – grožio ir kantrybės strėlės,

  Nes jos kas rytą laisto gėrio gėlę…

   

  Dalia Teišerskytė

 • ***

  Jei vieną dieną tavęs neberasiu –

  Iš jūros prišauksiu,

  Iš žemės iškasiu.

  Numirtum – prikelsiu,

  Apaktum – už rankos vedžiosiu

  Per vasaras rudenius eisim drauge,

  Apkurstum – ausimis tavo būsiu,

  Mylėsiu nelaimėj, mylėsiu varge,

  Pavargusį, sužeistą – visokį priimsiu –

  Nebūsi našta.

   

  Karaliumi būsi ar elgeta virsi

  Vis tiek aš pažinsiu namo parsivedus,

  Duris užsisklendus – nerodysiu niekam-

  Mylėsiu viena.

  Surasiu ko ieškai – tik tau atiduosiu,

  Naktim tavo būsiu, tau būsiu diena.

  Išbarsi – tylėsiu

  Skaudu bus – kentėsiu,

  Tik tavo, tik tavo

   

  Aš būsiu…..

 • ***

  Tebūna šventės – balto angelo prisilietimas,

  teapgaubia jis savo sparnais Jus visus,

  teprisiglaudžia, teguodžia, tešildo.

  Tegu Jūsų namuose gyvena

  Meilė, gerumas, viltis ir laimė.

  Teišsipildo visos svajonės ir troškimai.

  Būkite sveiki ir linksmi.

  Būkite laimingi.

 • ***

  Pasveikinkime Kūdikėlį Jėzų

  Atėjusį į mūsų širdis,

  Jau prakartėlė Betliejuj

  Prakalbę gyvulėliai girdis.

   

  Šią naktį tenemiega niekas.

  Lai savo karštą maldą šneka,

  Ir meldžias Dievo Kūdikėliui,

  Ir savo nuodėmes išsako.

  Atėjo mūsų Atpirkėjas,

  Kad mus išgelbėtų nuo pikto

  Kad visoje didžiulėje žemėje

  Nei pykčio, nei skriaudos neliktų.

 • ***

  Saulė šviečia, gamta bunda,

  tai Velykos atidunda.

  Lai jos atneša daug laimės,

  daug margučių ir meilės.

 • ***

  Mokėkim gyventi diena, sekunde

  Ir savyje išsaugoti kitus.

  Tegul mūs dienos veltui neprabėga

  Ir jos ilgesnės būna už metus.

  O metai eis… Veidai bus rimtesni

  Ir juokas jau ne toks skardus.

  O vis dėl to, kaip gera,

  Kai atgal žvelgi,

  O ten matai tiktai gražius metus!

 • ***

  Tegul Velykos

  dovanos ne tik margučių pintines,

  tegul širdys dainuos ir švęs

  prisikėlimo minutes!

 • ***

  Pavasaris įsibėgėja,

  vėl šventės aplankys namus,

  ir vėl tikėjimo ir meilės,

  linkėjimų gausa užplūs.

   

  Tegul velykiniai margučiai

  papuoš stalą, o kieme

  būrys mažų gražių vaikučių

  juso nuridena kalvele.

   

  Tad pasimelskime už kiekvienų

  namų palaimą,

  kuri lydės kasdieną kelyje,

  už laimę prisikėlimo dienoje.

 • ***

  Mylėkime gyvenimą,

  tokį, koks jis yra,

  Su druskos sauja

  ir liepų medumi.

   

  Branginkime gyvenimą

  ir tuos, kurie jame

  Įspaudžia nuoskaudas

  ar šilumą palieka atminty…

   

  Šypsokimės gyvenimui

  ir jis mums atsilieps,

  Sumenkindamas priešus

  ir palaimindamas svajones.

   

  Mylėkime gyvenimą,

  už tai, kad jis yra,

  Mylėkime tiesiog,

  kad esame jame…

 • ***

  Skaistaus dangaus,

  gyvenimo pilnatvės,

  Ir daug pavasario

  žiedų margų,

  Teprisipildo laimės

  pilnos gatvės,

  O namuose ir gera,

  ir jauku…

  Ir tegul meilės

  židinys negęsta,

  Tegul svajonės

  nuneša laukais,

  Lai vaivorykštės

  spalvom pražysta,

  dienos, metai

  ir geri darbai!