Geras Tonas Kiekvienam

Sveikinimai

Sveikinimai

 • Rudenėlis puošiasi

  Gelsta medžiai, vysta gėlės,

  Paukščiai skristi ruošiasi,

  O senelis rudenėlis

  Aukso lapais puošiasi.

   

  Ugniaspalvį

  Margaspalvį

  Aukso rūbą siūdosi,

  Net varnėnai

  Pramuštgalviai

  Pažiūrėti grūdasi.

   

  Ko šalna iš pykčio bąla,

  Kad senelis puošiasi?

  Juk į derliaus karnavalą

  Rudenėlis ruošiasi.

   

  Kostas Kubilinskas

 • Rugsėjis

  Po langais iš ryto

  Obuolių prikrito.

  Gelsta klevo lapas –

  Rudenėli, labas!

   

  Paskutinės gėlės

  Liūdi vasarėlės.

  Su rugsėju šnekas

  Baltas smėlio takas.

   

  O mažiesiems gera –

  Sąsiuviniai šnara,

  Šviečia pirmas lapas –

  Mokyklėle, labas!

   

  Ramutė Skučaitė

 • Sveikas, gyvenime

  Bus dienos-sunkios ir geros.

  Bus naktys-bemiegės ir nykios.

  Bus skausmas ir laimės ašaros.

  Bus vienatvė.Ir akys mylimos.

   

  Ir širdy, tartum fotojuostelėje,

  Liks tik šviesios ir tamsios dėmės…

  Nesakysi-nebuvo meilės…

  Nesakysi-gyvent pasivėlinau…

   

  Viskas bus.Viskas dar tik prasideda.

  Tik kurios bus akimirkos lemiamos?

  Atiduoti save, savo laimę ir širdgėlą

  Atėjau aš.Sveikas, gyvenime !

   

  Dalia Ramoškaitė

 • ***

  Kalbėki, sūnau,

  kad pasaulis gražus,

  nors spalvas pats vėliau susirasi.

  Aš pasiūlyti baltą ir juodą galiu.

  Kalbėki, sūnau,

  kad pasaulis tau geras,

  kol suprasi,

  koks prieštaringas žmogus.

  Neraškyki žvaigždžių-

  jos gražios, bet šaltos.

  Akių ežeruose išpiltas dangus,-

  jei išmoksi įžvelgti

  žydrynės krisleliuose gelmę,

  tai aplink tyvuliuos

  nesibaigiantis spindesys.

  Nesistenki pasiekti

  kalno viršūnės-

  tik bedugnėms kalnai aukšti.

  Kilk iš sėklos gajos

  kaip ąžuolas kyla,

  atžalėlė tu mano, šviesi…

  Ramios upės nudilina uolų skeveldras,

  išsiplauna į krantą smėlio migla.

  Būk upe, kuri turi krantus, turi vardą,

  ir tavęs nenutrins užmarštis.

  /A. Jasulaitis/

 • ***

  Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių,

  Štai metukų jau ir du,

  Su saulyte eis kartu,

  Tad užpūskit žvakutes,

  Jos išpyldys svajones…

 • ***

  Mokėkim gyventi diena, sekunde

  Ir savyje išsaugoti kitus.

  Tegul mus dienos veltui neprabėga

  Ir jos ilgesnės būna už metus.

  O metai eis…Veidai bus rimtesni

  Ir juokas jau ne toks skardus.

  O vis dėlto, kaip gera,

  Kai atgal žvelgi,

  O ten matai tiktai gražius metus.

 • Rudens diena

  Ruduo su kraitele

  Per lauką į svečius.

  Kaštonais išsipuošęs

  Kvies klasėn vaikučius.

   

  Voriukai tinklą aus

  Ir siūs rugsėjui paltą,

  Kad klasėje vaikučiams

  Nebūtų niekad šalta.

   

  Rudens pirma diena.

  Surask širdy žodžius!

  Varpellių skambesy

  Rugsėjis puoš medžius…

   

  Z.Sadauskaitė

 • Vėl dilindi…

  Visur vaikai…Koks grožis!

  Voratinkliai ant klevo.

  Kardelių spalvos, rožės-

  Rugsėjis atkeliavo.

   

  Dilindi! Vėl dilindi!

  Mokyklose varpelis.

  Rasos lašeliai spindi,

  Prikritęs lapų kelias.

   

  Vaikų balsai…Ir gėlės

  Mokykloje ant stalo.

  Dilindi! Vėl dilindi!-

  Aidės širdy be galo…

   

  Z.Sadauskaitė

 • ***

  Liko 100 dienų tarp klasės draugų,

  Liko 100 dienų tarp geltonų suolų,

  Vienas šimtas dienų svajomis apsuptų,

  Vienas šimtas dienų, kai jauties čia savu.

  Laiko jūra banguos, dienos plauks kaip laivai,

  Tu moksleivio dalia džiaugsies nebeilgai.

  Juokis, šėlk ir kvailiok su draugais artimais,

  Nes pavasarį teks atsisveikint su jais.

 • ***

  Nepamirši vaikiškų išdaigų,

  Savo mokslo metų ir senų draugų,

  Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido,

  Nors širdy ir daros neapsakomai sunku…