Sveikinimai, linkėjimai...


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Vėsiom žvaigždėm jau naktys lyja.
  Jų prikrenta į širdį, į knygas, atminimus.
  Ir išvilioja po rudens dangum klajoti mus...
  Su Mokytojų diena!


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Linkim laimės iš širdies
  Ir sveikatos didelės,
  Kantrybės mokant mus,
  Kai bus liūdna -
  Prisiminkit mus.


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Tavo gyvenimo prasmė - ruduo.
  Lyg lapai krintantys šiurena
  Sąsiuviniai tarp tavųjų pirštų.
  Lyg paukščiai išskrendantys pakelia
  Sparnus tavieji mokiniai į kelią.
  Kaskart artojo kantrumu žarstai žinias
  Kaip žiemkenčius į jaunas širdis
  Ir vis bandai su atkaklumo raktais
  Kuklias mintis į laisvę nuskraidinti.
  Taip ir klampoja metai po gyvenimo
  Takus, paženklintus laukimo.
  Laukimo derliaus, to, kurį
  Tavi delnai kartų kartoms sodino.
  Ir teka dienos kaip spalvotų lapų
  Burlaiviais išmargintas vanduo.
  Todėl sakau:
  „Tavo gyvenimo prasmė - ruduo".
  (Ilona Urbonavičiūtė - Bumblauskienė)


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Be pastangų ir siekių
  Kiek toli nuplauksime gyvenimo upe?
  Pakrantės minioje taip paprasta pranykti.
  Tad raginkim kantrybę
  Ir pasiryžimą vaiko širdyje,
  Kad per žinių bangas į žydinčių dienų pilnatvę
  Jis galėtų nusiirti...
  (Ilona Urbonavičiūtė - Bumblauskienė)


 • -----------------------------------------
  Tekstas:

  Sveikinu Jus mieloji mokytoja su Mokytojų diena!
  Linkiu ir toliau turėti jėgų mus mokyti ir perduoti
  Savo žinias taip kaip darėte visada.
  Nes juk nuo Jūsų priklauso mūsų ateitis,
  Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus.
  Ačiū!

Puslapiai

Susiję įrašai