Jubiliejai

***

Kiekviename rasos lašė atrask save
ir pažiūrėki, kokiso dienos trumpos!
Jos tirpsta tarsi žvaigždės danguje,
ir,rodos, liekam daug ko nepasakę...

Proga: 

***

Mylėkime gyvenimą,

tokį, koks jis yra,

Su druskos sauja

ir liepų medumi.

 

Branginkime gyvenimą

ir tuos, kurie jame

Įspaudžia nuoskaudas

ar šilumą palieka atminty...

Proga: 

***

Ne, širdis nesensta ir nežyla,

Jeigu ji trutinga ir dosni.

Lyg saulės spinduliuos sušyla

Tie, kuriems gerumą dalini.

Proga: 

***

Išaušo giedras Jubiliejus,

Sumynęs taką per gyvenimo alėją,

Suskynęs puokštę atminimų šilumos.

Lai skamba džiaugsmo dainos laimės natomis,

Proga: 

***

Šerkšnas plaukus gijom jau dabina,
Nuo sunkių darbų nesulinkai.
Nors seniai savus vaikus auginom,
Bet šalia Tavęs mes - vėl vaikai.
Linkime, Mamyte, Tau ilgiausių metų!
Mums lengviau pasaulyje gyvent,
Kai į Tavo jautrią, gerą širdį
Galim kaip vaikystėj pasibelst.

Proga: 

***

Širdies gerumą pagarba matuojam,
Ilgumą kelio - nuveiktais darbais.
Ir tik trumpai akimirkai sustojam,
Nes jubiliejus greit praeis.
Ir liks gyvenimas, tik sykį duotas,
Ir viens už kitą svarbesni darbai.

Proga: 

***

Paverski svajones tvirtybės tiltu,
Te penkiasdešimt švyti su aušra!
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti
Ir ąžuolu šlamėkit visada.
Ne visos audros nuoskaudas palieka -
Po jų sušvinta mėlynai dangus...
Tegul tikrove virsta Tavo siekiai,
Te negandų Tavam kely nebus.

Proga: 

Puslapiai

Susiję įrašai