Su Mokytojų diena!

Su Mokytojų diena!

MIELI MOKYTOJAI,

Jūs lapų šnaresy išgirskite melodiją,
Kurią šiaurys iš tolių greit atpūs.
Gražiausių palinkėjimų simfonija
Vien Jūsų šventei paskirta lai bus!

 

Su Jūsų diena, mielieji Mokytojai!

Žodžiai Genutės Česnauskienės

0 Comments

 1. Tu esi mokytojas

   

  Tu gimei tą akimirką, kai klausimas išsiveržė iš vaiko burnos. Buvai daug kuo ir daug kur.

  Tu – Sokratas, raginantis jaunimą pažinti pasaulį per klausimus.

  Tu – H. K. Andersenas, daugybėje pasakų atskleidžiantis tiesą.

  Tu – M. Kolins, kovojanti už kiekvieno vaiko teisę į mokslą.

  Tu priklausai tai grupei mokytojų, kurių veidai ir vardai greitai pamirštami, tačiau pamokos ir asmenybės mokinių darbuose išlieka ilgai.

  Tau per vieną dieną tenka pabūti aktoriumi, draugu, slauge, gydytoju, treneriu, pamestų daiktų ieškotoju, pinigų skolintoju, taksistu, psichologu, tėvu, pardavėju, politiku, paslapčių saugotoju.

  Tu – paradoksas. Geriausiai kalbi atidžiai klausydama(s).

  Tavo didžiausi gabumai – iš mokinių pagarbiai priimti tai, ką jie duoda.

  Tavo tikslas – ne materialios vertybės, nors visada ieškai mokiniuose slypinčių lobių. Nuolatos bandai įžvelgti ir padėti prasmingai panaudoti kartais giliai po pralaimėjimų griuvėsiais pasislėpusius gabumus.

  Gydytojas suteikia žmogui progą gyventi per vieną stebuklingą akimirką, o Tu gali stebėti atgimstančią vis naujais klausimais, mintimis ir draugystėmis asmenybę.

  Auklėtojas ir mokytojas žino, jog su meile ir tiesa kuriamas jo kūrinys liks. Laimei, turi puikius sąjungininkus: Intelektą, Smalsumą, Tėvų paramą, Individualumą, Kūrybingumą, Tikėjimą, Meilę ir Juoką. Visi jie atkakliai Tave remia.

  Tavo praeitis kupina prisiminimų. Dabartis – viliojanti, pilna nuotykių ir smagumo, nes Tau leista prisiliesti prie ateities.

   

  (Pagal J. W. Schlatter)

  ***

  Imkite šypseną ir dovanokite tam, kuris jos niekada neturėjo.

  Paimkite saulės spindulį ir neškite jį į nakties vidurį.

  Atraskite šaltinį ir atgaivinkite tą, kuris nukritęs į dulkes.

  Paimkite ašarą ir padėkite ant veido tam, kuris niekada neverkė.

  Paimkite drąsą ir įdėkite į tą sielą, kuri nemoka kovoti.

  Paimkite gyvenimą ir papasakokite tam, kuris nesupranta.

  Atsiverkite vilčiai ir gyvenkite jos šviesoje.

  Imkite gerumą ir padovanokite tam, kuris nemoka daryti gero.

  Atraskite meilę ir padarykite taip, kad ji augtų mūsų žemėje…

  ***

  ,,Mokytojas atveria duris, bet mokiniai turi įeiti patys.“

  (Kinų patarlė)

  „Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi.“

  (Japonų patarlė)

Leave a Reply